Menu Zavřít

Dana Široká

Nejčtenější články autora

  1. Průměrný plat v zahraničí v porovnání s tím českým: Kde se našincům vyplatí pracovat nejvíce? 2. 12. 2022
  2. Příspěvek na péči: Co vše spadá mezi posuzované úkony a jak se podle nich určuje stupeň závislosti? 18. 11. 2022
  3. Plat asistenta pedagoga se nemůže rovnat platům učitelským. Jejich přítomnost ve školách přitom neustále roste 5. 12. 2022
  4. Přídavky na dítě se od ledna 2023 zvyšují. Navíc na ně dosáhne více rodin 2. 1. 2023
  5. Rodičovská dovolená umožňuje čerpat rodičovský příspěvek. Po jeho vyčerpání ji už prodloužit nelze 12. 10. 2022
  6. Podpora v nezaměstnanosti v roce 2024: Každý nezaměstnaný na ni nárok nemá, je nutné splnit určité podmínky 10. 10. 2022
  7. Průměrná mzda v zahraničí bude i v roce 2024 většinou vyšší než ta česká. Nejvíce se vydělává ve Švýcarsku a na Islandu 2. 2. 2024
  8. Platy učitelů se v roce 2022 zvýšily o dvě procenta. Platí to ale pouze pro zaměstnance ve státní sféře 1. 7. 2022
  9. Registrace dronů je v Česku povinná pro každého. Bez ní legálně létat nemůžete 4. 11. 2022
  10. Platové tabulky a třídy rozhodují o platech státních zaměstnanců. Reflektují vzdělání, obtížnost práce a dobu praxe 23. 6. 2022

Seznam článků autora

Článek Téma Datum vydání Počet názorů
Průměrná mzda v zahraničí bude i v roce 2024 většinou vyšší než ta česká. Nejvíce se vydělává ve Švýcarsku a na Islandu Z praxe 2. 2. 2024 -
Průměrný důchod se v lednu 2024 zvýšil na 20 694 korun. Naposledy proběhla valorizace podle starých pravidel Z praxe 24. 1. 2024 -
Pojem konjunktura se využívá hlavně v ekonomice. Označuje příznivé okolnosti a je také součástí hospodářského cyklu Z praxe 9. 11. 2023 -
Pojem recese je běžnou součástí hospodářského cyklu. Označuje pokles ekonomické aktivity Z praxe 7. 11. 2023 -
Deflaci pravděpodobně znáte z ekonomie jako pokles cenové hladiny. Dlouhodobě bývá problematická Z praxe 3. 11. 2023 -
Devalvace je snížení hodnoty domácí měny Z praxe 1. 11. 2023 -
Alokace představuje proces rozdělování prostředků. Týká se zdrojů, nákladů, aktiv i rizik Z praxe 30. 10. 2023 -
Refundace znamená náhradu výdajů nebo vrácení peněz. Týkat se může plateb, služeb i mezd Z praxe 26. 10. 2023 -
Komanditní společnost je méně využívaným typem obchodní společnosti. Založit ji musí minimálně dva společníci Z praxe 24. 10. 2023 -
Hospodářský cyklus označuje pravidelné výkyvy ekonomické aktivity. Skládá se ze čtyř fází Z praxe 20. 10. 2023 -
Amortizace vyjadřuje míru opotřebení majetku. Také ale může jít o umoření listiny nebo dluhu Z praxe 18. 10. 2023 -
Bonita vyjadřuje míru kvality, schopností a možností. Používá se ve finančnictví i při oceňování půdy Z praxe 16. 10. 2023 -
Termín vinkulace znamená omezení dispozičních práv. Nejčastěji se používá u hypoték a pojistek Z praxe 13. 10. 2023 -
Předkupní právo umožňuje oprávněné osobě koupit věc přednostně. Vznikat může ze smlouvy i ze zákona Z praxe 11. 10. 2023 -
Obchodní společnost se zakládá za účelem podnikání či správy majetku. Založit ji může osoba fyzická i právnická Z praxe 9. 10. 2023 -
Depozit představuje uložené peníze nebo věc. Používá se i v souvislosti s odstavenými vozy Z praxe 4. 10. 2023 -
Pojem inkaso označuje pokyn příkazce k provedení platby. Využívá se u pravidelných plateb Z praxe 2. 10. 2023 -
Zástavní právo je institut k zajištění dluhu. Kromě nemovitostí je možné zastavit i cenné papíry a další majetek Z praxe 29. 9. 2023 -
List vlastnictví hraje důležitou roli při nákupu i prodeji nemovitosti. Obsahuje veškeré informace o objektu Z praxe 27. 9. 2023 -
Termín pohledávka znamená právo věřitele vyžadovat po dlužníkovi plnění závazku. Může mít finanční i věcnou formu Z praxe 25. 9. 2023 -
Diskontní sazba je jedním z nástrojů České národní banky. Pomáhá regulovat množství peněz v oběhu Z praxe 22. 9. 2023 -
Oligopol je trh tvořený malým počtem firem. Ty určují ceny a vývoj daného odvětví Z praxe 20. 9. 2023 -
Koncese je povolení provozovat určitou činnost nebo službu. V Česku se týká vybraných živností Z praxe 18. 9. 2023 -
Fiskální politika je základním nástrojem hospodářské politiky státu. Zabývá se příjmy i výdaji Z praxe 13. 9. 2023 -
Termín anuita označuje pravidelnou splátku. Kromě úvěrů a hypoték se s ním setkáte i u družstevních bytů Z praxe 11. 9. 2023 -
Termín moratorium označuje odklad nějakého závazku. Používá se ale i pro pozastavení činnosti Z praxe 8. 9. 2023 -
Pojem diverzifikace se používá v oblasti financí. Jde o členění prostředků mezi různé druhy aktiv Z praxe 6. 9. 2023 -
Restituce značí uvedení věcí do původního stavu. Používá se ve spojitosti s navrácením odebraného majetku Z praxe 30. 8. 2023 -
Participace znamená, že se člověk něčeho účastní. Vztahuje se například k aktivnímu zapojení do řešení veřejných záležitostí Z praxe 28. 8. 2023 -
Pojem akvizice se vztahuje k nabývání různých aktiv. Označuje převzetí podniku či získání nových zákazníků Z praxe 25. 8. 2023 -
Deficit značí situaci, kdy jsou příjmy nižší než výdaje. Vztahuje se ale i k nedostatku spánku či potravin Z praxe 21. 8. 2023 -
Termín korelace se využívá hlavně ve statistice. Značí vztah mezi dvěma náhodnými procesy nebo hodnotami Z praxe 18. 8. 2023 -
Saldo představuje rozdíl mezi kladnými a zápornými hodnotami. Setkáte se s ním v účetnictví či obchodní bilanci Z praxe 16. 8. 2023 -
Rabat označuje srážku z prodejní ceny zboží. Obchodníci jej používají za účelem zvyšování zisků Z praxe 14. 8. 2023 -
Volatilita vyjadřuje míru kolísavosti hodnoty aktiva. Budoucí cenu předvídají speciální indikátory Z praxe 11. 8. 2023 -
Akontace se používá, když zákazník nemá dostatečné finanční prostředky. Funguje jako nevratná záloha Z praxe 9. 8. 2023 -
Co je dividenda a jak se vyplácí Z praxe 4. 8. 2023 -
Konkurenční doložka má zamezit úniku podnikatelského know-how. Musí být ale správně zformulována Z praxe 24. 7. 2023 -
Smluvní pokuta má dlužníky motivovat k plnění povinností. Měla by mít vždy přiměřenou výši Z praxe 12. 7. 2023 -
Jak bude vypadat valorizace důchodů v roce 2023? V červnu by měl průměrný důchod vzrůst o 760 korun Z praxe 29. 3. 2023 -
140 / 100
První strana Předchozí strana 1 2 3
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).