Menu Zavřít

Refundace znamená náhradu výdajů nebo vrácení peněz. Týkat se může plateb, služeb i mezd

26. 10. 2023
Doba čtení: 3 minuty
Autor: Depositphotos

O refundaci se nejčastěji hovoří v souvislosti s náhradou výdajů, vrácením peněz nebo odškodněním. Je možné refundovat platby, neposkytnuté služby či letenky, u kterých vám obchodník vymění zboží nebo vrátí peníze. Specifickým případem jsou pak refundace mezd, kdy zaměstnavatel požaduje náhradu za mzdu vyplacenou zaměstnanci od státu.

Co je refundace?

Spektrum oblastí, ve kterých se pojem refundace využívá, je poměrně pestré. Můžete na něj narazit i pod označením vratka. Obecně se dá říct, že refundace znamená vrácení peněz, náhradu výdajů nebo odškodnění. Typickým příkladem je refundování platby. Pokud si koupíte zboží a nejste s ním spokojeni, prodejce umožňuje buď jeho výměnu, nebo vrácení peněz.

V dnešní době je pochopitelně možné refundovat kromě zboží koupeného v kamenném obchodě i zboží zakoupené na internetu. Pokud se zásilka po cestě ztratí nebo poškodí, prodejce pošle obratem nové zboží nebo vám vrátí peníze.

Refundovat se dá ale i neposkytnutá služba nebo letenka. V oblasti pracovněprávních vztahů se pak refundace vztahují ještě ke mzdám. Zde se jedná o situace, kdy zaměstnavatel požaduje zpětné proplacení náhrady za mzdu zaměstnanci od jiného subjektu, nejčastěji od státu.

Refundace platby

U hotovostních plateb je vrácení peněz snadné. Každý obchodník si může stanovit své vlastní podmínky, které musíte splnit, aby vám zboží vyměnil nebo vrátil peníze. Může se jednat například o doložení účtenky nebo originálního obalu.

V současné době se refundování týká velice často bezhotovostních plateb. Obchodníci většinou provádí refundaci původní platební metodou. To znamená, že pokud jste zaplatili kartou, obchodník vám vrátí peníze zase na kartu. Pokud platba proběhla převodem na bankovní účet, peníze budou převedeny zpět na bankovní účet.

Amortizace vyjadřuje míru opotřebení majetku. Také ale může jít o umoření listiny nebo dluhu
Přečtěte si také:

Amortizace vyjadřuje míru opotřebení majetku. Také ale může jít o umoření listiny nebo dluhu

Jak bylo již zmíněno, refundování se týká i zboží zakoupeného na e-shopech. Refundace zásilek se provádí v případě, že se objednané zboží ztratí, není doporučeno nebo se poškodí. Někteří obchodníci nabízí okamžité odeslání nového zboží, jiní pouze vrácení peněz.

Refundace letenek

Zvláštním případem refundování je refundace letenky. V tomto případě se letecké společnosti neřídí pouze svými interními pravidly, ale také Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Ne vždy ovšem stojí právo na straně cestujících. Tady se jedná o mimořádné situace, kdy jsou lety rušeny například z důvodu stávky letištního personálu. V takovém případě nemá cestující nárok na žádnou kompenzaci.

Refundace mzdy

V pracovněprávních vztazích představuje refundace mzdy náhradu vyplacené mzdy zaměstnanci, kterou zaměstnavatel poté vyžaduje od jiného subjektu (často od státu). Zpětné proplacení mezd se týká specifických případů. Může jít například o situaci, kdy je zaměstnanec uvolněn z práce z důvodu obecného zájmu. Také se ale může jednat o překážku v práci. Zaměstnavatel musí i v takovém případě zaměstnanci řádně zaplatit. Poté požaduje zpětné proplacení náhrady mzdy po státu.

Konkrétní případy refundace mezd:

  • člen spolku dobrovolných hasičů, který je v pracovní době povolán k požáru,
  • zaměstnanec, který v pracovní době vykonává funkci člena volební komise,
  • zaměstnanec věnující se sportu, který v pracovní době reprezentuje na sportovním mistrovství Českou republiku.

Do skupiny zaměstnanců, u kterých má zaměstnavatel nárok na refundaci, patří také soudní znalci, tlumočníci, dobrovolníci, kteří pomáhají uklízet po záplavách, ale i komisaři, maturitní asistenti nebo osoby ve funkci poslance či člena zastupitelstva. Dárcovství krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně se refundace netýká. Zde náleží zaměstnanci náhrada mzdy, což je něco jiného.

CONTENT24

Refundace mzdy a DPH

Refundace mzdy není podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, předmětem daně. Zaměstnavatel účtuje refundovanou mzdu zaměstnance jako náklady, jde tedy o položku osvobozenou od DPH.

Termín vinkulace znamená omezení dispozičních práv. Nejčastěji se používá u hypoték a pojistek
Přečtěte si také:

Termín vinkulace znamená omezení dispozičních práv. Nejčastěji se používá u hypoték a pojistek

Výpočet refundace mzdy ale není úplně snadný, proto by ho měl provádět zkušený účetní. Kromě samotné mzdy je nutné do výpočtu zahrnout ještě sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavateli jsou tedy zpětně proplaceny všechny poplatky a platby za zaměstnance.

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).