Menu Zavřít

Průměrný důchod se v lednu 2024 zvýšil na 20 694 korun. Naposledy proběhla valorizace podle starých pravidel

24. 1. 2024
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos/halfpoint

Průměrná výše všech důchodů se každoročně mění v rámci řádné valorizace. Pokud je to nutné, může být doplněna o mimořádné valorizace, které probíhají nejčastěji v červnu nebo září. Ty budou ale od roku 2025 nahrazeny dočasným příspěvkem. V roce 2023 hodnota průměrného starobního důchodu poprvé překonala hranici 20 tisíc korun. Od 1. ledna 2024 jde dokonce o 20 694 korun.

Český důchodový systém sestává ze čtyř různých typů důchodů – kromě starobního důchodu, který může být i předčasný, rozlišujeme:

Průměrná hodnota všech uvedených typů důchodů by měla odpovídat tomu, jak jsou na tom ceny potravin, energií, pohonných hmot a dalších nezbytných potřeb. Důchody se proto pravidelně zvyšují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Od ledna 2025 se ale předpokládá, že se budou navyšovat stále o celou inflaci, ale jen o třetinu růstu reálných mezd.

Novela zákona o důchodovém pojištění bude upravovat i způsob výpočtu valorizace. Doposud se při výpočtu používal buď růst spotřebitelských cen všech domácností, nebo jen růst spotřebitelských cen domácností důchodců – zvolila se vždy ta hodnota, která byla vyšší. Nově se bude při výpočtu používat jen růst životních nákladů důchodců.

Cílem těchto opatření je pomalejší zvyšování důchodů v budoucích letech. Podle odhadů můžeme očekávat, že se bude následujících 10 let průměrný důchod zvyšovat zhruba o 180 korun ročně. Díky reformě by si ale měli polepšit hlavně ti lidé, kteří pobírají minimální důchod.

Složky důchodu a jejich zvyšování

Každý starobní důchod tvoří dvě důležité složky:

  • základní výměra,
  • procentní výměra.

Základní výměra je pro každého důchodce stejná. Sazba této výměry podléhá zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Při poslední řádné valorizaci, která proběhla k 1. lednu 2024, byla řádná výměra zvýšena na 4 400 korun oproti původním 4 040 korunám.

Procentní výměra (zásluhová část) se pak u každého člověka liší, protože závisí na době účasti na důchodovém pojištění a na výši výdělku dané osoby v rozhodném období. Při řádné valorizaci se většinou zvedá i procentní výměra. Letos tomu ovšem tak není.

Výjimky platí pro osoby pobírající důchod, kterým je 85 a více let – dostanou navíc ještě tisíc korun měsíčně. Pokud jste důchodce ve věku 100 a více let, dostanete navíc dokonce dva tisíce.

Jak je na tom průměrný důchod v ČR v roce 2024?

Od 1. ledna 2024 byly důchody v České republice navýšeny v rámci každoroční řádné valorizace. Kromě starobního důchodu se valorizace týkají i všech ostatních typů důchodů, tedy i invalidních a pozůstalostních.

V září roku 2023 činil průměrný starobní důchod 20 254 korun. Řádná valorizace zajistila zvýšení o 360 korun, což znamená, že průměrný starobní důchod dosáhl v současné době na 20 694 korun. V praxi to podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vypadá tak, že 70 procent důchodců pobírá každý měsíc částku v rozmezí 18 až 26 tisíc korun.

Tabulka: vývoj starobního důchodu v posledních letech
Průměrný důchod 2023 19 438 korun
Průměrný důchod 2022 18 061 korun
Průměrný důchod 2021 15 453 korun
Průměrný důchod 2020 14 502 korun
Průměrný důchod 2019 13 487 korun

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v uplynulých pěti letech byly starobní důchody mnohokrát navyšovány – kromě řádných valorizací k tomu výrazně přispělo i několik mimořádných valorizací. Mimořádné valorizace vyhlašuje vláda ve chvíli, kdy během roku dochází ke značnému nárůstu spotřebitelských cen (vysoká inflace). Od řádné valorizace se liší tím, že se při ní zvedá pouze procentní výměra.

Tento systém ale představuje velkou zátěž pro státní rozpočet. Součástí důchodové reformy tak bude nahrazení mimořádné valorizace takzvaným dočasným příspěvkem, který bude vyplácen do další řádné valorizace.

CONTENT24

Průměrné důchody v Evropě

V Evropě není nastaven žádný jednotný důchodový systém, proto se výše vyplácených důchodů napříč různými státy tak výrazně liší. Výši průměrného důchodu ovlivňuje především životní úroveň a průměrná mzda v daném státě. Rozdíly panují i v podmínkách, které je nutné k nároku na starobní důchod splnit. Na mysli máme konkrétně věk, kdy je možné odejít do důchodu, a minimální počet odpracovaných let (minimální účast na důchodovém pojištění).

Obecně ale platí, že například v Německu, Rakousku či severských státech jsou starobní důchody vyšší v porovnání s Českem, Slovenskem či třeba Maďarskem. Níže uvádíme příklady průměrných starobních důchodů v některých zemích za rok 2023:

  • průměrný důchod ve Švýcarsku: 2 124 švýcarských franků (56 160 korun),
  • průměrný důchod v Německu: 1 538 eur (37 842 korun),
  • průměrný důchod v Rakousku: 1 449 eur (35 643 korun),
  • průměrný důchod na Slovensku: 580 eur (14 270 korun).
Mění se výše průměrného důchodu pravidelně?
Vláda se snaží zvyšovat důchody podle toho, jak rostou ceny potravin a dalších nezbytných životních potřeb. Hodnota průměrného důchodu je v Česku upravována v rámci valorizací. Každý rok probíhá řádná lednová valorizace, při které se zvyšuje základní a většinou i procentní výměra důchodu. Pokud je inflace extrémně vysoká, přistupuje se k mimořádné valorizaci, kdy se zvyšuje pouze procentní výměra. Tento typ valorizace bude od roku 2025 nahrazen dočasným příspěvkem.
Kolik je průměrný důchod v ČR pro rok 2024?
Po řádné lednové valorizaci byl průměrný starobní důchod stanoven na 20 694 korun. Od poslední mimořádné valorizace, která proběhla v červnu 2023, jde o navýšení o částku 360 korun. Tentokrát se ale navyšovala pouze základní výměra, která je pro všechny důchodce stejná.
Jak jsou na tom průměrné důchody v EU?
Výše důchodů se napříč jednotlivými státy Evropské unie výrazně liší. Není zde totiž nastaven jednotný důchodový systém, který by umožňoval důchody sjednotit. Jejich výši si upravují jednotlivé státy tak, aby odpovídala životní úrovni a výši průměrných mezd v dané zemi.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).