Menu Zavřít

Průměrná mzda v zahraničí bude i v roce 2024 většinou vyšší než ta česká. Nejvíce se vydělává ve Švýcarsku a na Islandu

2. 2. 2024
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos/AntonMatyukha

Průměrná česká mzda dosáhla v roce 2024 na hodnotu 43 967 korun. Mezi ostatními evropskými státy jsme na tom lépe než Polsko, Slovensko, Ukrajina nebo třeba Maďarsko. Rozhodně se ale nemůžeme rovnat Švýcarsku, které má nejvyšší průměrnou mzdu na světě (přesahuje 200 tisíc korun). Mezi země, kde se vydělává v průměru více než 100 tisíc korun měsíčně, se pak řadí Island, Norsko, Lucembursko, Dánsko, Německo či USA.

Ačkoliv je průměrná mzda často skloňovaným termínem v médiích a neustále se zvyšuje, je pravda, že až dvě třetiny zaměstnanců na ni bohužel nedosáhnou. Průměr je totiž výrazně ovlivněn a nadhodnocen mzdami a platy těch nejlépe odměňovaných zaměstnanců. Realitě by tak lépe odpovídalo hodnocení prostřednictvím mediánu, který vyjadřuje střední hodnotu v řazeném souboru dat.

Další faktor, který může průměrnou mzdu zkreslovat, je to, že se ve statistikách uvádí vždy v hrubém. Dva zaměstnanci, kteří pobírají stejnou hrubou mzdu (či plat), pak mohou ve finále obdržet dost odlišné částky – důvodem je jiné zdanění. V České republice je typickým příkladem třeba daňové zvýhodnění na dítě. Vždy je tedy nutné myslet na to, že částka, kterou zaměstnanec obdrží na účet, se může od hrubé mzdy značně lišit.

U mimoevropských států, které nejsou členy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), je zdanění výrazně nižší než u států evropských. Ve finále to znamená, že u nich nejsou tak velké rozdíly mezi hrubou a čistou mzdou. Na druhou stranu jsou v těchto zemích výrazně vyšší příjmové rozdíly mezi jednotlivými pracovníky. Oproti tomu Česká republika patří mezi členské země OECD s nejmenšími mzdovými rozdíly.

Průměrné mzdy v evropských státech

V roce 2024 byla průměrná česká mzda podle parametrů vyhlášených v nařízení 286/2023 Sb. stanovena na 43 967 korun. Oproti roku 2023, kdy činila 40 324 korun, jde o navýšení o více než devět procent.

Mezi evropskými státy se řadíme k pomyslnému zlatému středu – jsme na tom lépe třeba než Slovensko, Polsko, Maďarsko či Ukrajina, ale zemím s nejvyššími průměrnými výdělky, jako jsou Švýcarsko, Island, Lucembursko, Dánsko nebo Norsko, se rozhodně neblížíme. Nejvyšší průměrnou mzdu na světě mají ve Švýcarsku, které jako jediné překonalo hranici 200 tisíc korun.

Více než 120 tisíc korun činí průměrné mzdy na Islandu, v Lucembursku a v Dánsku. Velice dobře jsou na tom také Nizozemí, Norsko, Belgie, Irsko, Německo a Rakousko, kde přesahují 100 tisíc korun.

Údaje o průměrných měsíčních mzdách jednotlivých států vychází ze statistik OECD. Vztahují se k průměrným měsíčním mzdám za rok 2022 (statistiky z roku 2023 zatím k dispozici nejsou). Nutno však podotknout, že se jedná pouze o nominální částky, které nezohledňují takzvanou paritu kupní síly. Jak si Česko stálo v roce 2022 ve srovnání s ostatními státy při jejím započtení, je dobře patrné například zde.      

Tabulka: průměrné mzdy ve vybraných evropských státech za rok 2022

Evropský stát Průměrná mzda v národní měně Průměrná mzda v českých korunách
Průměrná mzda ve Švýcarsku 8 407 CHF 200 175 Kč
Průměrná mzda na Islandu 913 302 ISK 141 942 Kč
Průměrná mzda v Lucembursku 5 849 EUR 136 737 Kč
Průměrná mzda v Dánsku 39 016 DKK 122 375 Kč
Průměrná mzda v Nizozemí 4 793 EUR 112 043 Kč
Průměrná mzda v Norsku 55 510 NOK 111 390 Kč
Průměrná mzda v Belgii 4 611 EUR 107 794 Kč
Průměrná mzda v Irsku 4 554 EUR 106 463 Kč
Průměrná mzda v Německu 4 587 EUR 107 227 Kč
Průměrná mzda v Rakousku 4 389 EUR 102 600 Kč
Průměrná mzda ve Velké Británii 3 692 GBP 98 935 Kč
Průměrná mzda ve Francii 3 462 EUR 80 925 Kč
Průměrná mzda v Itálii 2 821 EUR 65 954 Kč
Průměrná mzda v Chorvatsku 1 396 EUR 34 445 Kč
Průměrná mzda na Slovensku 1 295 EUR 30 270 Kč
Průměrná mzda v Polsku 6 079 PLN 31 077 Kč
Průměrná mzda na Ukrajině 14 847 HRK 9116 Kč

Zdroj: OECD Tax Database

Průměrné mzdy ve světě

Mimo území Evropy mají lidé nejvyšší průměrné mzdy ve Spojených státech amerických, Kanadě a Austrálii. Průměrná americká mzda dosáhla v roce 2022 na 5 407 dolarů, což bylo po přepočtu na českou měnu 114 740 korun. Spojené státy americké tak patří spolu s Kanadou a Austrálií mezi země mimo území Evropy, kde se průměrné mzdy pohybují nad hranicí 100 tisíc korun měsíčně. Velmi nízké průměrné mzdy pod hranicí 30 tisíc korun jsou naopak v Kolumbii, Turecku, Mexiku a Chile.

O státech, které nejsou členy OECD (některé z nich pouze spolupracují v režimu rozšířené spolupráce), aktuální podrobné informace nemáme. Patří sem třeba Rusko, Čína či Indie. Nicméně podle odhadů se průměrná mzda v Rusku stále pohybuje kolem 50 tisíc rublů, což je po přepočtu na koruny přibližně 12 500 korun.

Stát Průměrná mzda v národní měně Průměrná mzda v českých korunách
Průměrná mzda v USA 5 407 USD 114 740 Kč
Průměrná mzda v Austrálii 7 890 AUD 113 033 Kč
Průměrná mzda v Kanadě 6 809 CAD 107 994 Kč
Průměrná mzda v Izraeli 14 384 ILS 83 795 Kč
Průměrná mzda v Kostarice 787 096 CRC 30 099 Kč
Průměrná mzda v Chile 957 741 CLP 25 578 Kč
Průměrná mzda v Mexiku 12 887 MXN 15 394 Kč
Průměrná mzda v Turecku 11 445 TRY 12 430 Kč
Průměrná mzda v Kolumbii 1 761 494 COP 8 208 Kč

Zdroj: OECD Tax Database

DT24

Aktualizace

V původní verzi článku byly mzdy mylně na několika místech označovány jako platy. Ty se přitom pojí s odměňováním pracovníků ve veřejné sféře. Za toto pochybení se čtenářům omlouváme. Rovněž byla do článku doplněna poznámka, že se jedná o částky nominální, které nezohledňují takzvanou paritu kupní síly. 

Jakou má aktuální průměrnou mzdu Rakousko?
Údaje o členských státech OECD z roku 2023 zatím nejsou k dispozici, ale v roce 2022 byla průměrná rakouská mzda 4 389 eur, což bylo po přepočtu na naši měnu 102 600 korun.
Jak jsou na tom průměrné mzdy v EU?
Průměrné mzdy se liší stát od státu. Nejvíce si vyděláte ve Švýcarsku, kde průměrná mzda překonala 200 tisíc korun. Více než 100 tisíc korun se vydělává na Islandu, v Lucembursku, Dánsku, Nizozemí, Belgii, Irsku, Norsku, Německu či Rakousku. Naopak nejnižší průměrné mzdy mají na Ukrajině, Slovensku či v Maďarsku.
Jaká je průměrná mzda ve světě?
Záleží vždy na konkrétní zemi. Vysoké průměrné mzdy mají třeba v USA, Kanadě či Austrálii, kde hodnota průměrných výdělků překonala hranici 100 tisíc korun. Oproti tomu třeba na Kostarice, v Chile, Mexiku či Kolumbii jsou průměrné mzdy výrazně nižší (nepřesahují 30 tisíc korun).
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).