Menu Zavřít

Konkurenční doložka má zamezit úniku podnikatelského know-how. Musí být ale správně zformulována

24. 7. 2023
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos.com

Žádný zaměstnavatel nechce přijít o vysoce specializovaného zaměstnance. Nejenže tak ztratí cenného pracovníka, za kterého bude těžko shánět náhradu, ale vystavuje se tím také riziku, že tento člověk začne pracovat pro konkurenci a podělí se s ní o cenné know-how, jež dříve v práci získal. Pro takové případy existuje konkurenční doložka omezující pracovní činnost bývalého zaměstnance. Dá se ale uplatnit i mezi podnikateli.

Co je konkurenční doložka

Konkurenční doložka je nástroj na ochranu proti úniku podnikatelského know-how. V podstatě ji mezi sebou mohou uzavřít jakékoliv dva subjekty. V praxi se vůbec nejčastěji setkáváme s konkurenční doložkou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který zná citlivé informace týkající se byznysu zaměstnavatele, jejichž únik by mohl způsobit velké škody (snížení počtu objednávek, úbytek zákazníků a podobně).

Tímto způsobem zaměstnavatel chrání své podnikání. Informace od člověka, který se úzce podílel na jeho byznysu, by se totiž mohly dostat ke konkurenci, čímž by byla ohrožena jeho pozice na trhu. Konkurenční doložka ale může kromě pracovních vztahů figurovat i v obchodních vztazích – například mezi firmou a bývalým dodavatelem, statutárním orgánem nebo kontraktorem (živnostníkem).

Kdy je vhodné využít konkurenční doložku

  • Pokud váš zaměstnanec odchází a začíná pracovat u konkurence,
  • pokud váš spolupracovník pracuje současně i pro konkurenční společnost ve stejném odvětví,
  • pokud váš zaměstnanec odchází a zakládá si vlastní podnik v totožném odvětví,
  • pokud váš bývalý zaměstnanec či spolupracovník aktivně komunikuje s vašimi klienty a snaží se tyto kontakty získat na svoji stranu.
Pracovní smlouva může být sjednána na dobu určitou i neurčitou. Jaké náležitosti musí obsahovat?
Přečtěte si také:

Pracovní smlouva může být sjednána na dobu určitou i neurčitou. Jaké náležitosti musí obsahovat?

Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích

V praxi se konkurenční doložka uzavírá jen se zaměstnanci, kteří pracovali na vysoce specializované pozici, získali díky tomu unikátní znalosti, poznali specifické technologické postupy či sehnali jedinečné kontakty. Potenciální únik těchto informací ke konkurenčním společnostem by představoval pro zaměstnavatele riziko (v některých případech může být i likvidační).

Výjimku představují pedagogičtí pracovníci, na které se konkurenční doložka vůbec nevztahuje. U řadových zaměstnanců či pracovníků vykonávajících jednoduché práce by ale také nemělo smysl konkurenční doložku vůbec sjednávat (ani to není možné).

Konkurenční doložka a kompenzace

Podle zákoníku práce může být konkurenční doložka sjednána maximálně na dobu jednoho roku ode dne ukončení pracovního poměru. Během tohoto roku nesmí bývalý zaměstnanec nastoupit do práce v konkurenční firmě a nesmí začít sám podnikat ve stejném odvětví. Od bývalého zaměstnavatele ale musí dostávat kompenzaci, a to v podobě peněžitého vyrovnání.

Peníze se vyplácí každý měsíc, přičemž výše měsíční částky musí dosahovat minimálně poloviny dosavadního měsíčního výdělku. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákoníku práce – konkurenční doložka bez kompenzace je proto považována za neplatnou. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nezaplatí peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů uplynulých ode dne splatnosti, může zaměstnanec dohodu o konkurenční doložce vypovědět.

Konkurenční doložka a zákoník práce

Právní úprava konkurenční doložky pro vztah zaměstnavatel-zaměstnanec je obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to konkrétně v § 310 a § 311. Zde jsou vypsány veškeré podmínky, za jakých může být konkurenční doložka uzavřena.

Konkurenční doložka v případě OSVČ

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se konkurenční doložka řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (§ 2518). Platí zde tedy trochu jiná pravidla než u konkurenčních doložek uzavřených mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Konkurenční doložka v obchodních vztazích je sice časově omezená, ale jde o delší interval než u zaměstnanců. Není možné ji sjednat na dobu neurčitou nebo na déle než pět let. Živnostníkům na rozdíl od zaměstnanců nenáleží ani žádná finanční kompenzace. Proto by se zde měl dodržovat princip, kdy by živnostník neměl být ve své činnosti omezován více, než je nezbytné pro ochranu druhé smluvní strany.

FIN24

Vzor konkurenční doložky

Jak by měla být uvedena konkurenční doložka v pracovní smlouvě? Může být buď přímo součástí pracovní smlouvy, nebo bude sepsána zvlášť na samostatné stránce. Struktura zde není zákonem nijak specificky dána, důležité je spíše nezapomenout na nejdůležitější náležitosti:

  • vymezení okruhu činností, ke kterým se konkurenční doložka vztahuje – pokud bude tento seznam příliš obsáhlý, může se dohoda stát neplatnou,
  • území, pro které konkurenční doložka platí – může jít o kraj, celou Českou republiku, jiné státy a podobně,
  • okruh osob a firem, pro které nesmí smluvní strana vykonávat stejnou činnost – například současní klienti,
  • výši smluvní pokuty pro případ porušení konkurenční doložky – vždy musí být přiměřená,
  • dobu, po kterou bude konkurenční doložka trvat – u zaměstnanců jde o jeden rok, u živnostníků může trvat maximálně pět let.

Aby byla považována za platnou, musí být konkurenční doložka uzavřena v písemné formě. Znění konkurenční doložky byste přitom neměli podceňovat, a pokud si jím nejste jisti, je nejlepší obrátit se s dotazy na vašeho advokáta. 

Co je to konkurenční doložka?
Konkurenční doložka je nástroj, kterým se zaměstnavatelé chrání před únikem cenných informací ze stran bývalých zaměstnanců ke konkurenci. Tímto způsobem se jistí před případnými škodami, které by mohl únik citlivých informací způsobit. Mohli by například přijít o podstatnou část zákazníků, což by mohlo podniku významně uškodit.
Může být uzavřena konkurenční doložka mezi podnikateli?
Ano, konkurenční doložku lze uzavřít nejen ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec, ale i mezi dvěma stranami, které podnikají. Některé firmy například využívají pro určité činnosti specializované externisty (například IT specialisty, programátory nebo účetní). Konkurenční doložka může být v těchto případech uzavřena maximálně na pět let po ukončení spolupráce.
Jak se dá konkurenční doložka zrušit?
Konkurenční doložku může zaměstnavatel zrušit pouze v průběhu pracovního poměru. Zaměstnanec může konkurenční doložku zrušit v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatí peněžité vyrovnání (nebo jeho část) do 15 dnů po datu splatnosti. Další možností je zrušení konkurenční doložky prostřednictvím písemné dohody. Zaměstnanec se také může z konkurenční doložky ,vyplatit uhrazením smluvní pokuty.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).