Menu Zavřít

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023: Každý nezaměstnaný na ni nárok nemá, je nutné splnit určité podmínky

10. 10. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos

Ztráta zaměstnání a finanční nejistota může postihnout každého. Proto existuje podpora v nezaměstnanosti, kterou stát člověku vyplácí v období, kdy je nezaměstnaný a hledá si novou práci. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem dosáhnou jen ti, kteří splní určité podmínky. Dávky lze navíc pobírat jen pět až jedenáct měsíců.

Co je podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti je sociální dávka, kterou stát vyplácí nezaměstnaným jedincům, pokud přišli kvůli ztrátě zaměstnání o veškeré své příjmy. Někdy se pak tato sociální dávka nesprávně označuje také jako ,příspěvek v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí v pravidelných intervalech každý měsíc a slouží k tomu, aby člověku pomohla překlenout těžké období, kdy je bez finančních prostředků, hledá si novou práci a potřebuje se znovu postavit na vlastní nohy.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti by měl člověk pobírat jen po nezbytně nutnou dobu. Délka podpůrčí doby se navíc liší i podle věku pobírajícího (ve chvíli, kdy o dávku žádá):

 • pět měsíců – osoby mladší 50 let,
 • osm měsíců – osoby ve věku 50 až 55 let,
 • jedenáct měsíců – osoby starší 55 let.

Podmínky podpory v nezaměstnanosti

Jak si zajistit nárok na podporu v nezaměstnanosti? Aby člověk mohl pobírat dávky, nestačí pouze přijít o zaměstnání, a tím zároveň také o veškeré příjmy. Podmínky podpory v nezaměstnanosti jsou v současné době tři.

První nezbytnou podmínkou je registrace na Úřadu práce České republiky (ÚP ČR), kde musí být zájemce evidován jako uchazeč o zaměstnání. Do evidence uchazečů o zaměstnání je zařazen, pokud splní zákonem dané podmínky a odevzdá na příslušný úřad práce (podle trvalého bydliště) správně vyplněný formulář ,Žádost o zprostředkování zaměstnání.

Druhou podmínkou, kterou musí splnit, je minimální doba účasti na důchodovém pojištění (12 měsíců) v posledních dvou letech. To znamená, že člověk musel být minimálně rok zaměstnán nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Do účasti na důchodovém pojištění se ovšem započítává i takzvaná náhradní doba zaměstnání, což může být:

 • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
 • pobírání invalidního důchodu (pro invaliditu třetího stupně),
 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
 • osobní péče o fyzickou osobu se stupněm závislosti I, II nebo III, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu s lehkou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra.

Naprostou samozřejmostí pak je, že člověk žádající o podporu v nezaměstnanosti je občan s trvalým pobytem na území České republiky.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Na podporu v nezaměstnanosti nemohou dosáhnout:

 • osoby ve starobním důchodu,
 • občané pobírající nemocenské dávky,
 • osoby ve vazbě a výkonu trestu,
 • osoby s nárokem na výsluhový příspěvek, jehož výše přesahuje výši případné podpory v nezaměstnanosti.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Pokud člověk splní všechny podmínky a má nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí ještě vyplnit formulář a podat oficiálně žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tento formulář je k dostání na každém úřadu práce i online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Žádost lze podat buď osobně na podatelně úřadu práce, poštou (doporučeným dopisem), anebo elektronicky – prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s ověřeným podpisem.

Podpora v nezaměstnanosti 2023

Výše podpory v nezaměstnanosti se podobně jako u ostatních sociálních dávek odvíjí od hranice životního minima. A protože bylo životní minimum v roce 2022 navýšeno, úměrně tomu narostla podpora v nezaměstnanosti, kterou mohou nezaměstnané osoby pobírat. 

Maximální výše měsíční podpory v nezaměstnanosti představuje 58 % z průměrné mzdy stanovené MPSV (při rekvalifikaci jde o 65 %). V roce 2022 tedy činila maximální podpora v nezaměstnanosti 21 488 korun, zatímco maximální podpora při rekvalifikaci byla 24 081 korun.

Rok Maximální měsíční podpora v nezaměstnanosti Maximální měsíční podpora při rekvalifikaci
2022 21 488 Kč 24 081 Kč
2021 20 075 Kč 22 469 Kč
2020 19 398 Kč 21 729 Kč
2019 18 111 Kč 20 297 Kč
2018 16 682 Kč 18 895 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výši podpory v zaměstnanosti definuje v České republice zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí také na tom, jakou čistou měsíční mzdu člověk pobíral v posledním zaměstnání. Z toho se výše podpory vypočítává jako procentuální část. Také záleží na tom, jak dlouho člověk dávku pobírá – podpora v nezaměstnanosti se s ubíhajícími měsíci snižuje, až ji stát přestane vyplácet úplně.

První dva měsíce člověk pobírá 65 procent z průměrného čistého měsíčního výdělku. Další dva následující měsíce 50 procent. Ve zbývajících měsících výše podpory klesne až na 45 procent.

Délka podpory v nezaměstnanosti Procentuální výše podpory
První dva měsíce 65 procent
Třetí a čtvrtý měsíc  50 procent
Zbylé měsíce (pátý až jedenáctý) 45 procent

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce ovšem bude zajímat i to, jakým způsobem člověk přišel o své zaměstnání. Pokud k tomu nedošlo z vážných důvodů nebo byl pracovní poměr ukončen dohodou, máte již od prvních dní nárok pouze na podporu ve výši 45 procent čistého měsíčního výdělku.

Podpora v nezaměstnanosti a OSVČ

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají pochopitelně i osoby samostatně výdělečně činné, a to ve stejné procentuální výši jako zaměstnanci. Platí pro ně úplně stejné podmínky, což znamená, že musí splnit dvanáctiměsíční účast na důchodovém pojištění v posledních dvou letech a musí se registrovat na ÚP ČR.

Jediný drobný rozdíl bude v tomto případě ve výpočtu – výše podpory v nezaměstnanosti se bude vypočítávat z měsíčního vyměřovacího základu.

Výplata podpory v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí příslušný úřad práce podle trvalého bydliště pobírajícího (půjde tedy o ten samý úřad, kde podával žádost). Dávky se vyplácí každý měsíc zpětně buď složenkou, nebo převodem na účet. Konkrétní termín výplaty pak závisí na příslušném pracovišti ÚP.

Výhodné je zaregistrovat se na ÚP ČR a podat žádost o podporu v nezaměstnanosti co nejrychleji, nejlépe do tří dnů po ztrátě zaměstnání, protože pak vyplácení dávek plynule naváže na ukončený pracovní poměr.

K čemu slouží podpora v nezaměstnanosti?
Podpora v nezaměstnanosti je sociální dávka, kterou stát vyplácí nezaměstnaným lidem, kteří přišli o práci, jsou bez příjmů a hledají si nové zaměstnání. Vyplácená finanční podpora jim pomůže překlenout těžké období a postavit se na vlastní nohy.
Kdo může podat žádost o podporu v nezaměstnanosti?
Žádost o podporu v nezaměstnanosti může podat každý nezaměstnaný člověk, který se v uplynulých dvou letech účastnil minimálně 12 měsíců na důchodovém pojištění a který je zaregistrován na Úřadu práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti?
Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je nutné znát průměrnou čistou mzdu z posledního zaměstnání. Výše dávky se pak stanovuje procentuálně z této hodnoty.
Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti?
Podpora v nezaměstnanosti patří mezi sociální dávky, které jsou vypláceny v pravidelných intervalech každý měsíc. Vyplácí se vždy měsíc zpětně. Přesný termín výplaty podpory v nezaměstnanosti ovšem není nijak striktně stanoven. Každý úřad si datum výplaty může nastavit individuálně.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).