Menu Zavřít

Rodičovská dovolená umožňuje čerpat rodičovský příspěvek. Po jeho vyčerpání ji už prodloužit nelze

12. 10. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos

Všichni zaměstnavatelé v České republice musejí ze zákona poskytnout svým zaměstnancům, kteří se stali rodiči, rodičovskou dovolenou. Toto období slouží k prohloubení péče o dítě a umožní tak matce (případně otci) strávit s dítětem ty nejdůležitější roky v jeho životě. Během rodičovské dovolené je navíc možné pobírat od státu rodičovský příspěvek, což platí i pro OSVČ.

Co je rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená je doba stanovená k prohloubení péče o dítě. V České republice má na rodičovskou dovolenou nárok každá zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené. Pokud chce nastoupit na rodičovskou dovolenou otec dítěte, může tak učinit neprodleně po narození dítěte. Přesnou definici rodičovské dovolené přitom můžete najít v § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Během rodičovské dovolené může zaměstnanec čerpat od státu finanční podporu v podobě takzvaného rodičovského příspěvku. Na rodičovskou dovolenou pak mohou klidně nastoupit oba rodiče současně, v tom nejsou nijak omezeni. Podle potřeby se mohou na rodičovské i střídat. Omezení už ale platí pro zmiňovaný rodičovský příspěvek, který může v takovém případě čerpat pouze jeden z rodičů dítěte.

Rodičovská dovolená versus rodičovský příspěvek

Pod pojmem ,rodičovská se někdy skrývá rodičovský příspěvek. Je ale nutné si uvědomit, že rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek nejsou synonyma. Rodičovská dovolená je doba, kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům pro péči o dítě. Jde o úpravu pracovního vztahu.

Během ní mohou čerpat rodičovský příspěvek, který jim nahrazuje ušlý zisk. Rodičovský příspěvek je sociální dávkou vyplácenou státem, na kterou mají nárok úplně všichni rodiče – tedy i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Není tak pravidlem, že by pro čerpání rodičovského příspěvku musel být rodič na rodičovské dovolené.

Délka rodičovské dovolené

Rozsah čerpání rodičovské dovolené si může zaměstnanec sám určit. Maximální doba, po kterou může být na rodičovské dovolené, je do dosažení tří let věku dítěte. Matka může začít s čerpáním rodičovské ihned po skončení mateřské (pokud si ještě nevybere nevyčerpanou řádnou dovolenou), otec může začít dnem narození dítěte. Rodičovský příspěvek pak lze čerpat od roku 2024 také do 3 let věku dítěte.

Rodičovská dovolená 2024

Co se týče dočerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte, pokud žena otěhotní na rodičovské dovolené a narodí se jí druhé dítě, o nevyčerpanou část příspěvku na první dítě nepřijde (dříve k tomuto docházelo poměrně často). Jen je potřeba splnit podmínku, že alespoň jeden z rodičů dětí pracuje (je zaměstnaný nebo samostatně výdělečně činný). Žádost o jednorázové vyplacení zbývající části rodičovského příspěvku se podává až po narození dalšího dítěte.

Ukončení rodičovské dovolené

Kdy končí rodičovská dovolená? To, jakým způsobem a jak dlouho bude zaměstnanec řádnou rodičovskou dovolenou čerpat, si může zvolit. Buď ji může vyčerpat vcelku do tří let věku dítěte, nebo si ji vybírat po částech. Přerušované čerpání může být vhodnou cestou, pokud si rodič sám není jist, kdy přesně by se měl do práce vrátit.

Po ukončení rodičovské dovolené má zaměstnanec právo nastoupit na pracovní pozici, která odpovídá pozici uvedené v pracovní smlouvě. Na rozdíl od mateřské dovolené už ale nemá nárok přímo na přesně stejnou pozici, na které pracoval před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené

Je možné rodičovskou dovolenou nějakým způsobem prodloužit? Řešení je v tomto případě jedno: požádat zaměstnavatele o neplacené volno z důvodu péče o dítě. Na rozdíl od klasické rodičovské dovolené už ale zaměstnavatel nemusí žádosti zaměstnance vyhovět.

Prodloužení dovolené je navíc možné pouze do čtyř let věku dítěte. Problémem je, že zaměstnanec v takovou chvíli už není v ochranné době a zaměstnavatel už mu nemusí držet místo v práci. Tímto způsobem zaměstnanec riskuje, že může přijít o vysokou pracovní pozici, k jejímuž dosažení vyvinul značné úsilí.

Pokud zaměstnavatel žádost zaměstnance zamítne, nezbývá rodiči nic jiného než po vyčerpání řádné rodičovské nastoupit zpět do práce. Pokud se zaměstnanec do práce nedostaví, bude na jeho nepřítomnost pohlíženo jako na neomluvenou absenci a může jít o podnět k ukončení pracovního poměru.

Výpočet rodičovského příspěvku

Celková výše rodičovského příspěvku je pro všechny pobírající stejná. Jedná se o sumu ve výši 350 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o 525 tisíc. Výši měsíční dávky a tím i dobu čerpání si lze do jisté míry zvolit. Vychází se z denního vyměřovacího základu, přičemž lze čerpat příspěvek ve výši až 70 procent 30násobku této částky.

Práce při rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená nepředstavuje podle zákonných norem překážku, kvůli které by si rodič nemohl najít brigádu a přivydělat si. Případně se může pustit i do podnikání nebo vykonávat jinou práci u stejného zaměstnavatele, který mu poskytuje rodičovskou dovolenou.

Několik pravidel ovšem platí pro čerpání rodičovského příspěvku. Rodič musí dítěti zajistit osobní celodenní péči. U dětí mladších dvou let se tím myslí školka (s omezeným počtem hodin) nebo zajištění hlídání dospělou osobou. Jinými slovy musí maminka zajistit dítěti hlídání na dobu, kdy se bude věnovat práci.

MMF24

Finanční příjem rodiče navíc není nijak sledován a nemá vliv na čerpání příspěvku. Mnoho rodičů na rodičovské si proto chodí přivydělávat a snaží se tak zlepšit finanční situaci rodiny.

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na rozvázání pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené, může rodič podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. Osobní péče o dítě do čtyř let věku se totiž počítá do takzvané náhradní doby zaměstnání, takže je tím splněna povinnost minimální doby účasti na důchodovém pojištění (12 měsíců v průběhu posledních dvou let).

Co je rodičovská dovolená?
Rodičovská dovolená je zákonem vyhrazená doba, kterou musí zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytnout k prohloubení péče o dítě. Týká se tedy pouze zaměstnanců, nikoliv živnostníků. Zaměstnanec může být na rodičovské dovolené nejdéle do tří let věku dítěte.
Kterým dnem končí rodičovská dovolená?
Posledním dnem rodičovské dovolené je den uvedený v žádosti zaměstnance. Pokud si rodič určil maximální možnou délku rodičovské dovolené, končí přesně v den třetích narozenin dítěte.
Co nastane po nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené?
Po skončení rodičovské dovolené může zaměstnanec nastoupit opět do práce ke svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance na pracovní pozici odpovídající pracovní smlouvě. Pokud se zaměstnanec nedostaví do práce, bude to považováno za neomluvenou absenci. Riskuje tím v nejhorším případě ukončení pracovního poměru.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).