Menu Zavřít

Plat asistenta pedagoga se nemůže rovnat platům učitelským. Jejich přítomnost ve školách přitom neustále roste

5. 12. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Zdroj: Depositphotos
Počet asistentů pedagoga na českých školách se jeví jako nedostatečný, ačkoliv pracovníci neustále přibývají. V současné době mají učitelé k ruce asi třicet tisíc asistentů. Jejich průměrný plat ovšem není příliš vysoký, takže odcházejí raději pracovat do zahraničí. Plat asistenta pedagoga se řídí podle tarifních platových tabulek. Průměr v roce 2021 činil 27 207 korun, na tuto částku nicméně dosáhne jen hrstka zaměstnanců.

Kdo je asistent pedagoga?

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem a zaměstnancem školy, který poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi (učiteli) při vzdělávání žáka nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření.

Asistent pedagoga může také zajišťovat doučování a mimoškolní přípravu žáků nebo pomáhat při komunikaci školy s rodiči. To, zda bude kromě přímé pedagogické činnosti vykonávat i nepřímou pedagogickou činnost, už je čistě na rozhodnutí ředitele školy.

Nicméně platí, že hlavním úkolem asistenta pedagoga je vystupovat ve třídě jako druhý pedagogický pracovník. Funguje zde jako partner učitele a pomáhá mu s komunikací a výukou. Zároveň vystupuje jako podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jaký má asistent pedagoga plat?

Průměrný plat asistenta pedagoga se v roce 2021 pohyboval kolem 27 tisíc korun, konkrétně šlo o 27 207 korun. Nicméně je důležité zdůraznit, že většina asistentů pedagoga na tento plat zdaleka nedosáhne. Mnoho z nich totiž pracuje jen na částečný úvazek. Na výši platu se ovšem podílí ještě celá řada dalších faktorů.

Záleží primárně na tom, zda je asistent zaměstnán ve škole soukromé, nebo státní (veřejné). Na soukromých školách sice musí zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytovat alespoň minimální nebo zaručené mzdy, ale jinak fungují dost samostatně. Státní školství má oproti tomu pro učitele a pedagogické pracovníky přesně odstupňované platy, které se řídí podle takzvané tarifní tabulky.

Platové tabulky pro asistenta pedagoga

V platové tabulce jsou rozepsané konkrétní částky, které zaměstnancům náleží. Jako první musí asistent znát svůj platový stupeň. Ten je určen předchozí praxí (počtem odpracovaných let v daném oboru) a nejvyšším dosaženým vzděláním. Asistent pedagoga, který má vysokoškolské vzdělání a deset let zkušeností ve školství, tak bude logicky pobírat vyšší plat než středoškolák, který si právě dodělal kurz asistenta pedagoga a začíná svoji kariéru ve školství.

Druhým faktorem, který určuje výslednou výši platu, je platová třída. Ta reflektuje obtížnost, složitost a namáhavost vykonávané práce na dané pracovní pozici.

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
  456789
1do 2 let15 540 Kč16 860 Kč18 230 Kč19 750 Kč25 040 Kč31 290 Kč
2do 6 let16 110 Kč17 460 Kč18 990 Kč20 560 Kč25 760 Kč31 560 Kč
3do 12 let17 120 Kč18 620 Kč20 200 Kč22 000 Kč26 430 Kč31 930 Kč
4do 19 let18 300 Kč19 870 Kč21 600 Kč23 380 Kč27 650 Kč32 590 Kč
5do 27 let19 470 Kč21 170 Kč23 000 Kč25 020 Kč28 870 Kč33 600 Kč
6do 32 let21 130 Kč22 980 Kč24 890 Kč27 050 Kč30 920 Kč35 330 Kč
7nad 32 let21 720 Kč23 580 Kč25 590 Kč27 810 Kč31 800 Kč36 130 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

EBF23

Z výše uvedené platové tabulky vyplývá, že tarifní plat asistenta pedagoga zaměstnaného na plný úvazek se může pohybovat v poměrně širokém rozmezí. Minimum je 15 540 korun, což náleží asistentům ve čtvrté platové třídě s praxí do dvou let. Pracovník v deváté platové třídě s praxí nad 32 let může pobírat maximálně 36 130 korun.

Platové třídy v případě asistenta pedagoga

Asistenti pedagoga mohou podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, konkrétně dle přílohy (díl 2.16 výchova a vzdělávání), spadat do čtvrté až deváté platové třídy. Nejčastější platovou třídou asistenta pedagoga je v praxi ta osmá. Zároveň platí, že čím vyšší platová třída, tím vyšší nároky jsou pak na asistenta pedagoga kladeny. Zařazení do konkrétní platové třídy se provádí tak, že je člověku určena třída, v níž splňuje alespoň jeden bod.

Čtvrtá platová třída asistenta pedagoga:

  • přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů,
  • přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.

Pátá platová třída asistenta pedagoga:

  • provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

Šestá platová třída asistenta pedagoga:

  • výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů,
  • výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Sedmá platová třída asistenta pedagoga:

  • výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

Osmá platová třída asistenta pedagoga:

  • vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

Devátá platová třída asistenta pedagoga:

  • samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga,
  • samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálně pedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.
Jaké existují platové tabulky pro asistenta pedagoga?
Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, proto pro něj platí stejná platová tabulka jako pro učitele (tabulka číslo pět).
Co nejvíce ovlivňuje platové zařazení asistenta pedagoga?
Plat asistenta pedagoga je podobně jako u jiných zaměstnanců ovlivněn v prvé řadě tím, zda jde o zaměstnance v soukromém zařízení, nebo ve státní škole. Státní zaměstnanci dostávají tarifní plat podle platové tabulky. Výše platu je v ní odstupňována podle platových stupňů (počet odpracovaných let + vzdělání) a platových tříd (náročnost, obtížnost a složitost vykonávané práce).
Jaký byl průměrný plat asistenta pedagoga v roce 2021?
Průměrný plat asistenta pedagoga v loňském roce činil 27 207 korun. Je ale pravda, že na takový plat dosáhne jen málokdo, protože velká část asistentů je zaměstnána jen na částečný úvazek.
  • Našli jste v článku chybu?