Menu Zavřít

Obchodní společnost se zakládá za účelem podnikání či správy majetku. Založit ji může osoba fyzická i právnická

9. 10. 2023
Doba čtení: 3 minuty
Autor: Depositphotos

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem provozování podnikatelské činnosti nebo správy vlastního majetku. K založení společnosti je nezbytné uzavření smlouvy, ale vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Na českém trhu vystupují celkem čtyři typy obchodních společností. Nejčastěji narazíte na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Co je obchodní společnost?

Obchodní společnost je právnická osoba, která byla vytvořena za účelem podnikání nebo za účelem správy vlastního majetku. Pak mohou samozřejmě existovat ještě neziskové organizace, které sice spadají mezi obchodní společnosti, ale jejich hlavním smyslem není generování zisku.

Obchodní společnosti jsou v České republice upravovány zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společně s družstvy pak obchodní společnosti vytvářejí obchodní korporace. V ČR existuje hned několik typů obchodních společností lišících se podmínkami při zakládání, výší počátečního vkladu a fungováním.

K založení obchodní společnosti je nezbytné uzavření společenské smlouvy. Nicméně samotná společnost vzniká až dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku a je jí přiděleno IČO (identifikační číslo osoby).

Základní dělení obchodních společností

Obchodní společnosti se obecně dělí do tří hlavních skupin:

 • osobní společnosti,
 • kapitálové společnosti,
 • evropské společnosti.

V České republice se můžete setkat s osobními a kapitálovými společnostmi.

Typy obchodních společností v České republice

V tuzemsku je možné narazit na čtyři různé typy obchodních společností. Dělí se do dvou skupin, a to na osobní a kapitálové společnosti.

Osobní obchodní společnosti:

Kapitálové obchodní společnosti:

 • společnost s ručením omezeným (zkratka s. r. o. či spol. s r. o.),
 • akciová společnost (zkratka a. s.).

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

K založení veřejné obchodní společnosti musí být alespoň dva zakladatelé, kteří ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Veškeré náležitosti jsou v tomto případě upravovány společenskou smlouvou. Výhodou veřejné obchodní společnosti je to, že společníci nemají vkladovou povinnost ani stanovenou minimální výši vkladu.

Komanditní společnost (k. s.)

Komanditní společnost je sdružení minimálně dvou společníků. Vystupují v ní:

 • komplementáři – ručí za její dluhy neomezeně,
 • komandisté – ručí za její dluhy omezeně.

K založení komanditní společnosti je nutné sepsání společenské smlouvy. Minimální povinná výše počátečního vkladu je pro komandistu stanovena na pět tisíc korun. K vedení firmy jsou oprávněni komplementáři. Zisk se standardně dělí na jednu polovinu pro společnost a druhou polovinu pro komplementáře.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.)

Společnost s ručením omezeným představuje v České republice vůbec nejběžnější typ obchodní společnosti. Založit ji může i jedna jediná fyzická či právnická osoba. Maximálně může být zakladatelů padesát. Minimální vklad společníka u společnosti s ručením omezeným je jedna koruna.

Tento typ obchodní společnosti se těší značné oblibě i díky tomu, že společníci ručí za ztrátu firmy pouze do výše svého nesplaceného vkladu do základního kapitálu. Zisk se rozděluje podle výše vkladu každého společníka, není-li to stanoveno společenskou smlouvou jinak.

Akciová společnost (zkratka a. s.)

U akciové společnosti musí být základní kapitál rozvržen na určitý počet akcií o jmenovité hodnotě. Minimální výše základního kapitálu je zde stanovena na dva miliony korun, proto se tento typ obchodní společnosti vyskytuje u velkých podniků vyžadujících vysoké investice. Společníci (akcionáři) neručí za závazky společnosti a nejsou povinni hradit případnou ztrátu společnosti.

Založení a vznik obchodní společnosti

K založení obchodní společnosti je nezbytné uzavření společenské smlouvy (známá je též jako zakladatelská listina). U kapitálové společnosti musí mít formu veřejné listiny. Samotná obchodní společnost ale vzniká až ve chvíli, kdy je zapsána do obchodního rejstříku.

Zrušení obchodní společnosti

Obchodní společnost může být zrušena z mnoha důvodů. Patří mezi ně:

EBF24

 • vypršení platnosti, pokud byla založena na dobu určitou,
 • dosažení cíle, kvůli kterému byla založena,
 • rozhodnutí společníků,
 • rozhodnutí soudu,
 • a podobně.

Podle toho, z jakého důvodu dochází ke zrušení společnosti, může jít o:

 • zrušení s likvidací – společnost už nemá žádné právní ani ekonomické pokračování,
 • zrušení bez likvidace – společnost se převádí na nového právního nástupce.

Podstatné je, že k zániku obchodní společnosti dochází až po jejím zrušení, a to výmazem z obchodního rejstříku.

 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).