Minimální mzda se v roce 2022 zvýšila na 16 200 korun. To ale kvůli rostoucí inflaci

19. 9. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Zdroj: Depositphotos
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše finanční odměny, která náleží každému zaměstnanci v pracovním poměru i pracovněprávním vztahu. Slouží hlavně k tomu, aby nedošlo k podhodnocování zaměstnanců. Výše minimální mzdy byla od 1. 1. 2022 stanovena na 16 200 korun. Tato částka ale rozhodně nestačí lidem, pro které je rostoucí inflace likvidační.

Minimální mzda

Definici minimální mzdy popisuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jde o nejnižší přípustné finanční ohodnocení, které je zaměstnavatel povinen svému zaměstnanci poskytnout za odvedenou práci. Jinými slovy by žádný zaměstnaný člověk neměl pobírat mzdu nižší, než stanovuje zákon. Pokud zaměstnancova mzda, plat nebo odměna z dohody nedosáhne výše minimální mzdy, má tedy zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci doplatek.Minimální mzda je zde od toho, aby chránila v prvé řadě zaměstnance. Na druhou stranu je ale přínosná i pro firmy (zaměstnavatele). Minimální mzda naplňuje dvě základní funkce:
  • sociálně-ochrannou – chrání zaměstnance před chudobou a zajišťuje rovné podmínky mzdové konkurence,
  • ekonomicko-kriteriální – má motivovat občany k hledání práce namísto pobírání sociálních dávek.
Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru i pracovněprávním vztahu (DPP a DPČ), bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni na dobu určitou, nebo naopak na dobu neurčitou. Zároveň je považována za jedinou mzdovou veličinu, která hraje roli u zaměstnanců v organizacích podnikatelské sféry (pokud není sjednána kolektivní smlouva).Pod hranici minimální mzdy by neměly klesnout výplaty ani u zaměstnanců ve státní sféře. U nich se pro stanovení výše mzdy používají ještě takzvané platové tarify a platové tabulky.

Výše minimální mzdy

Výše základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování jsou určeny nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.Na hodnotu minimální mzdy, která je fixně stanovena zákonem, nemají žádný vliv odpracované hodiny navíc, příplatky za práci o víkendu či o svátcích ani noční směny.

Minimální mzda v roce 2022

Ke zvýšení minimální mzdy by mělo docházet každoročně vždy k prvnímu dni v roce. Tímto způsobem se vláda snaží reagovat na rostoucí ceny. Nejinak tomu bylo i v tomto roce, kdy byla stanovena minimální mzda od 1. 1. 2022 na 16 200 korun (v případě měsíční sazby).

Tato částka se týká zaměstnanců zaměstnaných na plný úvazek, kteří odpracují 40 hodin týdně. Přepočtem tedy snadno zjistíme, že minimální hodinová mzda pro rok 2022 činí 96,40 koruny. Inflace ale letos dosáhla tak vysokých hodnot, že ani zvýšení minimální měsíční mzdy o jeden tisíc korun lidem s nízkými platy výrazně nepomůže.

Níže uvedená tabulka reflektuje, jak se výše minimální mzdy v České republice vyvíjela v období 2017 – 2022.
Rok Výše minimální měsíční mzdy Rozdíl (oproti roku předchozímu) Výše minimální hodinové mzdy Rozdíl (oproti roku předchozímu)
Minimální mzda 2022 16 200 Kč + 1000 Kč 96,40 Kč + 5,90 Kč
Minimální mzda 2021 15 200 Kč + 600 Kč 90,50 Kč + 3,20 Kč
Minimální mzda 2020 14 600 Kč + 1250 Kč 87,30 Kč + 7,50 Kč
Minimální mzda 2019 13 350 Kč + 1150 Kč 79,80 Kč + 6,60 Kč
Minimální mzda 2018 12 200 Kč + 1200 Kč 73,20 Kč + 7,20 Kč
Minimální mzda 2017 11 000 Kč + 1100 Kč 66,00 Kč + 7,30 Kč
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Minimální mzda ve vztahu k pracovní době

Měsíční sazba minimální mzdy (16 200 korun) se vztahuje k práci na plný úvazek, kdy zaměstnanec odpracuje standardních 40 hodin týdně. Podle § 79 zákoníku práce mohou ale zaměstnanci mít i jinou týdenní pracovní dobu.

Například zaměstnanci pracující v podzemí a osoby v nepřetržitém nebo vícesměnném provozu mohou pracovat maximálně 37,5 hodiny týdně. Zaměstnanci ve dvousměnném provozu mají týdenní pracovní dobu stanovenou na 38,75 hodiny. Na tento fakt je proto nutné reagovat zvýšením minimální hodinové sazby. Tím je zajištěno, že zaměstnanec dosáhne na minimální měsíční mzdu.

Zaměstnavatelé k tomu používají následující vzorec:
  • MMx = MMz × k.
V tomto případě to funguje tak, že ,k‘ je ,z/x‘ a ,MM‘ je minimální mzda pro stanovenou týdenní dobu. Jako ,z‘ vystupuje 40 hodin (klasická týdenní doba), která se případně vydělí ,x‘ (jinou stanovenou týdenní pracovní dobou, například zmiňovaných 37,5 hodiny).Pro lepší představu si můžeme uvést praktický příklad. Zaměstnanec, který pracuje na plný úvazek v podzemí, může týdně odpracovat pouze 37,5 hodiny. Výpočet jeho hodinové minimální mzdy pak bude vypadat takto:
  • MM37,5 = 96,40 × (40/37,5),
  • MM37,5 = 96,40 × 1,0667,
  • MM37,5 = 102,8299.
Po zaokrouhlení nám vyjde, že danému zaměstnanci náleží minimální hodinová mzda 102,80 koruny. Ta se úměrně navýšila tomu, že týdně pracuje jen 37,5 hodiny namísto 40 hodin.

Minimální mzda v ČR versus v zahraničí

V 21 zemích Evropské unie (z 27) platí, že minimální mzda by měla odpovídat úrovni poloviny průměrné mzdy, nebo by měla být cca dvakrát vyšší než životní minimum. Oproti jiným evropským státům, zejména oproti Lucembursku, si Česko s minimální mzdou 16 200 korun nevede příliš dobře. Na druhou stranu na tom není ještě zdaleka nejhůř.

Nejnižší minimální mzdu pobírají zaměstnanci v Bulharsku, kde byla stanovena na 332 EUR (cca polovina minimální mzdy v ČR). Nejlépe jsou na tom v již zmiňovaném Lucembursku, kde náleží zaměstnancům minimální mzda ve výši 2257 EUR.

Minimální mzda v Německu, kam mnoho Čechů žijících v pohraničí jezdí pracovat, se od 1. 7. 2022 zvýšila na 1 584 EUR. Minimální mzda v Rakousku je v těsném závěsu, zde si zaměstnanci vydělají minimálně 1 500 EUR měsíčně.

[wp-faq-schema accordion=1]

  • Našli jste v článku chybu?