Dohoda o provedení práce může být výhodná, pokud si chcete přivydělat mimo hlavní pracovní poměr

14. 6. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos

Chcete si mimo hlavní pracovní poměr přivydělat ještě nějaké peníze navíc? Mnoho lidí využívá v tomto případě dohodu o provedení práce. Tento smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem podléhá specifickým pravidlům, na druhou stranu může být pro obě strany velmi výhodný. Ukončení dohody o provedení práce je také velmi snadné.

Dohoda o provedení práce 2023

S dohodou o provedení práce (zkráceně DPP) se setkáváme nejčastěji u brigádníků, maminek na mateřské, které si chtějí přivydělat, či u různých zkrácených úvazků. Jedná se spolu s DPČ (dohodou o pracovní činnosti) o zvláštní druh smluvního vztahu, který není podle českého pracovního práva pracovním poměrem.

Velkou výhodou je, že zaměstnanec může uzavřít dohodu o provedení práce s libovolným počtem zaměstnavatelů. Překážkou není ani to, že je jinde zaměstnán na plný úvazek. Řada lidí si tímto způsobem přivydělává, aby dosáhli na vyšší celkový měsíční zisk.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce sice z pohledu pracovního práva není pracovním poměrem, to ale neznamená, že by se neměla řídit přesně danými pravidly. Naopak, podléhá několika zásadním podmínkám:

 • rozsah práce, který zaměstnanec na DPP vykoná pro jednoho zaměstnavatele, nesmí v rámci kalendářního roku překonat 300 hodin,
 • počet hodin nelze navyšovat (ani v případě, že bude se stejným zaměstnavatelem uzavřena další DPP smlouva),
 • DPP musí být vždy sjednána písemně, jinak je neplatná (platí od roku 2011),
 • u DPP neexistuje zkušební lhůta,
 • v tomto případě neplatí pravidla týkající se zaručené mzdy (zaměstnanci ovšem nesmí být vyplácena nižší než minimální mzda),
 • zaměstnanec nemá automaticky nárok na některé bonusy, které se týkají HPP,
 • ačkoliv to tak dříve nebylo, nově budou mít dohodáři nárok na dovolenou, pokud splní určité podmínky.

Pro zaměstnance je ale i tak práce na DPP mnohdy velmi výhodná:

 • může mít volnější pracovní dobu,
 • může snadno podat výpověď,
 • má úlevy na daních i odvodech,
 • dohody o provedení práce lze uzavírat s libovolným počtem zaměstnavatelů.

Dohoda o provedení práce: odvody

Dohoda o provedení práce má oproti práci na plný úvazek jednu velkou výhodu – pokud váš měsíční hrubý výdělek z DPP nepřesáhne 10 tisíc korun, jste osvobozeni od placení odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

V opačném případě, tedy pokud váš měsíční výdělek u jednoho zaměstnavatele přesáhne částku 10 tisíc korun, bude odměna podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění stejným způsobem jako při práci na plný úvazek:

 • zaměstnanec hradí 11 procent z hrubé mzdy,
 • zaměstnavatel hradí 33,8 procenta z hrubé mzdy.

Osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu je DPP a nejsou státními pojištěnci (maminky na mateřské, uchazeči v evidenci úřadu práce), si musí dát pozor, aby splňovaly povinnost úhrady zdravotního pojištění. Na rozdíl od sociálního pojištění jsou pravidelné platby zdravotní pojišťovně povinné – v opačném případě by pojištěnci naskakovalo tučné penále.

Zdravotní pojišťovny pohlíží na osoby, které si vydělávají tímto způsobem méně než 10 tisíc měsíčně a nemají jiné příjmy, jako na OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). OBZP je povinna hradit zdravotní pojištění v konstantní výši 13,5 procenta z minimální hrubé mzdy. Pro rok 2023 to bylo přesně 2336 korun měsíčně.

Účast na sociálním pojištění povinná není, nicméně delší doba jeho nehrazení se v pak v budoucnu promítá do nižšího starobního důchodu. V nejhorším případě může nastat problém i s jeho přiznáním.

Dohoda o provedení práce: daně

Daňové povinnosti neunikne už nikdo, ani osoby pracující na dohodu o provedení práce. Výhodou je, že díky slevě na poplatníka ve skutečnosti mnohdy nemusí ani žádnou daň platit. Osoby zaměstnané na DPP s měsíční odměnou pod 10 tisíc korun mají dvě možnosti:

 • podepíšou prohlášení daňového poplatníka – mzda podléhá 15procentní zálohové dani, lze uplatnit slevy (základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti, sleva na studenta),
 • nepodepíšou prohlášení daňového poplatníka – mzda podléhá 15procentní srážkové dani, nelze uplatnit slevy na poplatníka, příjem se nemusí uvádět v daňovém přiznání.

Podpis růžového formuláře je rozhodující i v případě osob, jejichž měsíční příjem z dohody o provedení práce přesahuje 10 tisíc korun:

 • podepíšou prohlášení daňového poplatníka – platí se 15procentní zálohová daň, lze uplatnit slevy na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti,
 • nepodepíšou prohlášení daňového poplatníka – platí se 15procentní zálohová daň, nelze uplatnit slevy na dani, nicméně po podání daňového přiznání může vzniknout nárok na slevu na poplatníka (daňová vratka).

Člověk si musí dát pozor na to, že prohlášení daňového poplatníka na daný měsíc nebo období může podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, pracuje-li pro více zaměstnavatelů zároveň (bez ohledu na to, o jaký druh pracovního poměru se jedná).

Dohoda o provedení práce: vzor

dohoda o provedení práce vzor nebo přesnou formu, kterou je potřeba dodržet? Nikoli, výhodou je, že se žádného přesného vzoru striktně držet nemusíte. Pouze platí, že se DPP uzavírá vždy smlouvou v písemné podobě. DPP smlouva by měla obsahovat:

 • dobu, po kterou platí,
 • vymezení úkolů a pracovních činností,
 • výši finanční odměny za práci.

Další náležitosti, jako je dovolená, vyplácení přesčasů či nárok na proplácení pracovních cest, už jsou čistě na domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Automaticky na ně zaměstnanec nárok nezískává, ale pokud je zaměstnavatel vstřícný, mohou se na nich domluvit. Vše musí být pochopitelně napsáno ve smlouvě.

Dohoda o provedení práce: výpověď

Jedna z výhod tohoto smluvního vztahu spočívá v tom, že lze ukončení dohody o provedení práce provést bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta běží po dobu 15 dní. Toto pravidlo platí pro obě strany.

Jsou nějaké rozdíly mezi DPČ a DPP?
Pro DPP platí limit odpracování maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Na DPČ lze pracovat až 20 hodin týdně po dobu maximálně 52 týdnů. Oba druhy smluvních vztahů lze uzavřít s větším počtem zaměstnavatelů. DPP i DPČ musí být sjednány písemně.
Lze podepsat i více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele?
Zákon toto sice umožňuje, nicméně stále platí pravidlo 300 hodin ročně na jednoho zaměstnavatele. Odpracované hodiny se v tomto případě sčítají a musí se vejít do limitu.
Jaká náleží zaměstnanci na DPP minimální finanční odměna?
Při práci na DPP neplatí na rozdíl od HPP pravidlo zaručené mzdy. Sjednaná odměna ovšem musí respektovat pravidla minimální mzdy.
 • Našli jste v článku chybu?