Dohoda o pracovní činnosti vám umožní odpracovat maximálně 20 hodin týdně. Limit pro odvody zůstává stejný

21. 6. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos
Pokud si chcete přivydělat trochu víc peněz na zkrácený úvazek, můžete na základě DPČ odpracovat více hodin než na DPP. Ačkoli je limit měsíčního výdělku, od kterého jste povinni účastnit se odvodů na zdravotním a sociálním pojištění, poměrně nízký, může být i tak tento způsob smluvního vztahu výhodný, a to jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Výhodou dohody o pracovní činnosti (zkráceně DPČ) je to, že její sjednání i zrušení je velmi jednoduché a rychlé. DPČ je vhodná v případě krátkodobých brigád, přivýdělků nebo v případě, že zaměstnavatel potřebuje krátkodobou výpomoc za některého ze svých stálých zaměstnanců. Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. V praxi ale dává většina lidí přednost spíše DPP, pokud chtějí pracovat pro více firem.

Dohoda o pracovní činnosti: pravidla

Ačkoliv není dohoda o pracovní činnosti podle českého pracovního práva pracovním poměrem (obdobně jako DPP), platí pro ni podobné náležitosti. Mezi základní pravidla DPČ patří:

 • lze odpracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby (v podstatě může jít o poloviční úvazek) – při standardní pracovní době v rozsahu 40 hodin lze odpracovat 20 hodin, při zkrácené v rozsahu 38,75 nebo 37,5 hodiny pak 19,375 hodiny nebo 18,75 hodiny týdně,
 • lze ji sjednat nejdéle na 52 týdnů,
 • DPČ smlouva musí být sjednána vždy písemně,
 • výše odměny nepodléhá pravidlům zaručené mzdy, ale nesmí být nižší než minimální hodinová mzda,
 • zaměstnanec nemá automatický nárok na odstupné, překážky v práci a dovolenou.

Výše uvedený hodinový limit platí ve vztahu k jednomu zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec pracuje na DPČ pro více zaměstnavatelů, musí pro každého z nich dodržet limit. Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele na více DPČ, hodiny se sčítají.

Pro zaměstnance má tento druh smluvního vztahu i mnoho výhod:

 • může si zvolit flexibilní pracovní dobu (nemusí poloviční počet hodin odpracovat v každém týdnu) – lze pracovat například jeden týden 30 hodin a další jen 10 hodin, pokud bude celkový součet hodin odpovídat,
 • sjednání i ukončení DPČ je snadné,
 • lze pracovat pro několik zaměstnavatelů.

Dohoda o pracovní činnosti: odvody

Zda má zaměstnanec povinnost platit při práci na DPČ odvody na zdravotní a sociální pojištění, se odvíjí od toho, jestli jeho hrubý měsíční příjem přesahuje takzvanou rozhodnou částku. Rozhodná částka se vypočítává jako jedna desetina průměrné mzdy zaokrouhlená na pětistovky dolů.

V roce 2023 jde o částku 4000 korun. Jestliže odměna vydělaná z DPČ přesáhne tuto mez, musíte platit pojištění. V tomto případě platí, že:

 • zaměstnanec hradí 11 procent z hrubé mzdy,
 • zaměstnavatel hradí 33,8 procenta z hrubé mzdy.

Pokud za vás neplatí zálohy na zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát (v případě důchodců a studentů do 26 let), jste povinni hradit si zdravotní pojištění jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). 

Dohoda o pracovní činnosti: daně

Placení daní se v případě žádného ze smluvních vztahů nevyhnete. V případě DPČ jsou od roku 2014 příjmy zdaňovány stejným způsobem jako u práce na plný úvazek. To znamená, že zaměstnavatel z výdělku automaticky sráží 15procentní daň, a to bez ohledu na to, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů, či nikoliv.

Další faktor, na který není radno zapomínat, je to, že lze prohlášení daňového poplatníka na daný měsíc nebo období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud člověk pracuje pro několik různých zaměstnavatelů zároveň, musí si vybrat, u koho formulář podepíše.

Nepodepíše-li zaměstnanec vydělávající méně než 4000 korun měsíčně růžový formulář, nemá nárok uplatnit slevy na dani. Vydělaný příjem z DPČ se poté nemusí ani uvádět v daňovém přiznání. Odměna se automaticky sráží 15procentní srážkovou daní.

V opačném případě se platí 15procentní zálohová daň. Podpisem růžového formuláře zaměstnanec získává možnost uplatnit základní slevu na poplatníka, slevu na studenta nebo daňové zvýhodnění na děti.

V případě, že hrubá měsíční odměna z DPČ přesáhne 4000 korun, platí se 15procetní zálohová daň. Pokud se zaměstnanec rozhodne, že prohlášení k dani z příjmů nepodepíše, nemá možnost uplatnit slevy na dani. Na druhou stranu může po podání daňového přiznání uplatnit slevu na poplatníka za příslušné daňové období. Tím vzniká nárok na daňovou vratku.

Podpisem růžového formuláře získáváte nárok na uplatnění základní slevy na poplatníka, slevy na studenta a daňového zvýhodnění na děti.

Dohoda o pracovní činnosti: vzor

Zákoník práce sice nestanovuje žádný přesný mustr nebo vzor dohody o pracovní činnosti, nicméně ukládá několik pravidel, která je nutno respektovat. DPČ smlouva musí být zhotovena v písemné podobě a musí obsahovat:

 • dobu, na kterou se uzavírá,
 • pracovní náplň a vymezení úkolů,
 • výši sjednané finanční odměny.

Zaměstnanci na DPČ nemají ze zákona nárok na placenou dovolenou. Také se jich netýkají další ustanovení, která platí pro zaměstnance pracující na plný úvazek, jako je nárok na odstupné či překážky v práci na straně zaměstnance.

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Způsob zrušení dohody o pracovní činnosti definuje § 76 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Výpověď dohody o pracovní činnosti lze provést jednostranně a bez uvedení důvodu. V tomto případě platí 15denní výpovědní lhůta. K okamžitému zrušení DPČ lze přistoupit pouze v případech, které platí i pro pracovní poměry (například hrubé porušení pracovní kázně).

Další možností je ukončení dohodou, pokud se na tom obě strany shodnou. V takovém případě je nutné sepsat písemnou dohodu, ve které bude uveden konkrétní termín, k němuž se smluvní vztah ukončuje.

Co je DPČ?
DPČ je zkratka pro dohodu o pracovní činnosti. Nejedná se v pravém slova smyslu o pracovní poměr, podle českého pracovního práva jde o zvláštní druh smluvního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na DPČ lze pracovat maximálně 20 hodin týdně.
Jak vypadá vzor dohody o pracovní činnosti?
DPČ smlouva musí být zpracována v písemné podobě. Povinně v ní musí být zanesena doba, na kterou se uzavírá, vymezení pracovních úkolů a výše finanční odměny.
Jak podat výpověď z dohody o pracovní činnosti?
Výpověď lze na DPČ podat jednostranně a z jakéhokoliv důvodu nebo bez jeho udání. Je potřeba ji podat vždy písemně. Forma výpovědi bude v podstatě totožná, jako je tomu u výpovědi z hlavního pracovního poměru.
Může OSVČ uzavřít dohodu o pracovní činnosti?
I když člověk podniká, může mít samozřejmě další příjmy z jiných zaměstnání. Pokud si OSVČ chce přivydělat na DPČ, musí tuto skutečnost zanést do daňového přiznání a přiznat v něm roční příjmy z dohody o pracovní činnosti. Také je potřeba vyžádat si od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Našli jste v článku chybu?