Důchodová kalkulačka 2021 – výpočet výše důchodu - Euro.cz

Přihlášení

Důchodová kalkulačka 2021 – výpočet výše důchodu

,

Zajímá vás, na jak velký důchod budete mít v budoucnu nárok? S naší kalkulačkou pro výpočet výše důchodu 2021 získáte odpověď ihned. Vše je velmi jednoduché. Stačí vyplnit několik základních údajů a rázem máte výsledek. Výše vašeho důchodu závisí na mnoha faktorech, s nimiž si však díky této důchodové kalkulačce vůbec nemusíte lámat hlavu.

Jak vypočítat výši důchodu 2021?

Pro zjednodušený orientační výpočet důchodu vyplňte do kalkulačky dobu pojištění v celých letech, osobní vyměřovací základ a počet čtvrtletí chybějících do důchodového věku (90 dní = čtvrtletí). Pokud tento osobní vyměřovací základ neznáte, zaškrtněte v příslušném políčku volbu „Ne“. Pakliže si necháte zobrazit celý výsledek, zjistíte rovněž, jak je tento váš základ krácen v rámci takzvaných redukčních hranic a další užitečné informace.

Kalkulačka výše důchodu 2021

Z čeho se počítá důchod?

Důchod se dělí na dvě složky, kterými jsou základní výměra a procentní výměra. Výše důchodu se pak rovná součtu těchto výměr. Základní výměra je pevně stanovená část důchodu, která je pro všechny důchodce stejná. Neovlivňuje ji délka doby pojištění ani výše výdělku.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Procentní výměru naopak ano. V jejím případě platí, že čím vyšší jsou v rozhodném období příjmy a čím delší je doba pojištění, tím vyšší je i procentní výměra. Maximální zákonem zaručená výše procentní výměry činí 770 Kč měsíčně.

Výše důchodů: 2021

V roce 2021 došlo ke zvýšení základní výměry o 60 Kč z 3490 Kč na 3550 Kč. Procentní výměra se zvýšila o 7,1 %. Co se týče průměrného starobního důchodu, momentálně činí 15 336 Kč, díky zákonné valorizaci se tak oproti loňsku zvýšil o 839 Kč.

Průměrná výše důchodů v předchozích letech podle dat ČSSZ:

Rok Průměrná výše důchodu
2009 9803 Kč
2010 9884 Kč
2011 10 296 Kč
2012 10 490 Kč
2013 10 653 Kč
2014 10 741 Kč
2015 10 994 Kč
2016 11 078 Kč
2017 11 435 Kč
2018 11 960 Kč
2019 12 996 Kč
2020 14 326 Kč

Na čem při výpočtu výše důchodu záleží?

Jak již bylo řečeno výše, výpočet důchodu je poměrně komplikovanou záležitostí. Abyste si mohli ověřit, zda vám správa sociálního zabezpečení, která má jeho vyplácení na starosti, vyměřila důchod správně, je potřeba vědět, co všechno jeho výši ovlivňuje.

Hlavní roli při jeho stanovení hrají vaše minulé příjmy a doba trvání vašeho zaměstnání. Pro výpočet starobního důchodu v roce 2021 se tedy počítá s příjmy dosaženými v letech 1986 až 2020 a zároveň i získaným počtem let pojištění. Nejvyšší možná věková hranice pro odchod do penze je momentálně zastropovaná a činí 65 let.

Doba pojištění

Doba pojištění je vypočítávána pouze na základě celých ukončených roků zaměstnání. Během těchto let muselo být placeno důchodové pojištění nebo náhradní doba pojištění. Mezi tyto náhradní doby se řadí například studium před rokem 2010, doba evidence na úřadu práce, vojenská či civilní služba, péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně či péče o bezmocnou nebo závislou osobu.

Ze 100 procent se do náhradní doby pojištění započítává vojenská služba, péče o dítě nebo péče o bezmocnou nebo závislou osobu. U všeho ostatního je potřeba počítat pouze s osmdesátiprocentní částí.

Výpočet předčasného důchodu

Kalkulačka pro výpočet starobního důchodu může zohledňovat také předčasný důchod či přesluhování. U předčasného důchodu je nutné uvést každých započatých 90 dní, které vám zbývají do důchodového věku. Za každých 90 dní dochází u předčasné penze ke krácení.

Pakliže byl váš důchodový věk stanoven na hranici pod 63 let a splňujete potřebnou dobu pojištění, smíte do penze odejít nanejvýš o tři roky dříve. V případě, že byste na řádný odchod měli nárok až po dosažení 63 let věku, můžete odejít dokonce až o pět let dříve.

Pokud byste do předčasného důchodu skutečně odešli a následně zjistili, že vám nevyhovuje, je samozřejmě možné jej přerušit a vrátit se zpět do zaměstnání. Při vyplácení standardního starobního důchodu pak bude zohledněno, jak dlouhá tato vaše „přestávka“ vlastně byla, takže je opět potřeba počítat s následným krácením.

Zajímá-li vás také, za kolik let dosáhnete důchodového věku, můžete využít další z našich internetových kalkulaček. Také v rámci kalkulačky odchodu do důchodu 2021 stačí znát pouze ty nejzákladnější informace, konkrétně pak datum vašeho narození, případně počet vychovaných  dětí. Ten se zohledňuje v případě žen narozených před rokem 1971.

Valorizace důchodů

Výše důchodů se každoročně mění, a to nejen na základě politických rozhodnutí, ale také díky přirozené valorizaci, která má kromě starobního důchodu vliv také na výši důchodu:

  • vdovského,
  • sirotčího,
  • invalidního.

Valorizace důchodů podléhá zákonu o důchodovém pojištění a na jejím základě je důchod pravidelně k 1. lednu zvyšován. Konkrétně důchod roste o inflaci, tedy o plošný procentuální růst cen zboží i služeb. Navyšuje se rovněž díky růstu reálných mezd, a to konkrétně o jeho polovinu.

Důsledkem valorizace je zpravidla zvýšení obou složek důchodu, tedy jak základní výměry, která je pro všechny stejná, tak i té procentuální neboli zásluhové. K valorizaci dochází vždy od lednové splátky, na kterou mají nárok všichni, kteří pobírali důchod v předchozím roce. O toto zvýšení si důchodci žádat nemusí, na jejich penzi se projeví automaticky.

Vývoj valorizace důchodů podle dat ČSSZ:

Rok Zvýšení základní výměry o: Zvýšení procentní výměry o:
2021 60 Kč 7,1 %
2020 220 Kč 5,2 % + 151 Kč
2019 570 Kč 3,4 %
2018 150 Kč 3,5 %
2017 110 Kč 2,2 %
2016 40 Kč 0 %
2015 60 Kč 1,6 %

Výše důchodu u OSVČ

V případě OSVČ je výpočtová formule důchodu stejná jako v případě zaměstnanců. Rozdíl je v tom, že rozhodná průměrná mzda se u nich vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, z nichž bylo odvedeno sociální pojištění. V praxi OSVČ svým vyměřovacím základem mnohdy nedosahují ani minimální mzdy, a to je důvod, proč mají zpravidla nižší důchod než zaměstnanci.

Z čeho se počítá důchod?

Důchod je tvořen dvěma složkami. První z nich je základní výměra, která je pro všechny stejná a nemá na ni vliv ani délka pojištění, ani výše výdělku. Druhou složkou je procentní výměra, jež naopak ovlivnitelná je. V jejím případě platí, že čím vyšší doba pojištění a výdělek, tím vyšší je i procentní výměra, jejíž maximální zaručená výše je zákonem stanovena na 770 Kč měsíčně.

Jaká je výše důchodu v roce 2021?

V roce 2021 došlo ke zvýšení základní výměry o 60 Kč z 3490 Kč na 3550 Kč. Procentní výměra se zvýšila o 7,1 %. Co se týče průměrného starobního důchodu, momentálně činí 15 336 Kč, díky zákonné valorizaci se tak oproti loňsku zvýšil o 839 Kč.

Jak se počítá výše důchodu u OSVČ?

Výpočet výše důchodu probíhá u OSVČ stejně jako u zaměstnanců. Rozdíl je pouze v tom, že rozhodná průměrná mzda se u nich vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, z nichž bylo odvedeno sociální pojištění. A vzhledem k tomu, že OSVČ svým vyměřovacím základem mnohdy nedosahují ani minimální mzdy, mají zpravidla nižší důchod než zaměstnanci.

Co je to valorizace důchodů?

Valorizace je proces, na jehož základě dochází pravidelně ke zvýšení důchodů. Konkrétně důchod roste o inflaci, tedy o plošný procentuální růst hladiny cen zboží i služeb. Navyšuje se rovněž o polovinu růstu reálných mezd. Důsledkem valorizace je zpravidla zvýšení obou složek důchodu, tedy jak základní výměry, která je pro všechny stejná, tak i té procentuální neboli zásluhové.

Další kalkulačky