Menu Zavřít

Životní minimum ovlivňuje výši mnoha státních příspěvků. Posuzují se všichni členové domácnosti

28. 6. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos

Životní minimum hraje důležitou roli pro přiznání státních příspěvků a sociálních dávek. Pokud se dostanete v životě do tíživé situace, kdy máte minimální finanční příjmy nebo nemáte naprosto žádné, můžete od státu získat příspěvek na pokrytí základních osobních potřeb a výživy. Při posuzování se bere v potaz počet členů rodiny a veškeré započitatelné příjmy.

Životní minimum v ČR

Pojmem životní minimum rozumíme v České republice minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Jinými slovy jde o nejnižší možnou částku, kterou člověk potřebuje k tomu, aby mohl vést důstojný život.

Výše životního minima hraje stěžejní roli při posuzování nároku na státní příspěvky a sociální dávky. Ovlivňuje například výši přídavků na děti, porodné a další příspěvky. Také se promítá do stanovení alimentů a představuje ochrannou veličinu v případě exekucí a insolvencí.

Tím se životní minimum liší od existenčního minima. Existenční minimum je totiž minimální hranice peněžních příjmů potřebná k přežití. Jako takové bylo zavedeno z důvodu vyšší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Nelze ho uplatnit u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby ve třetím invalidním stupni a u osoby starší 68 let.

Také je důležité vědět, že životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Životní i existenční minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Kdo má nárok na životní minimum?

Výhodou je, že pro nárok na životní minimum stačí, když budete splňovat požadavek na stanovenou finanční hranici. Pokud vaše čisté měsíční příjmy spadají pod tuto mez, nacházíte se v hmotné nouzi a máte nárok na sociální dávky a jiné státní příspěvky.

Životní minimum: výpočet

Při posuzování nároku na sociální příspěvky se sčítají životní minima všech jednotlivých členů domácnosti. Pokud tedy chcete zjistit, kolik je životní minimum vaší rodiny, musíte při výpočtu částky zohlednit všechny společně posuzované osoby a jejich příjmy.

Posuzovaná osoba Životní minimum 2024
jednotlivec 4860 Kč
první dospělá osoba v domácnosti 4470 Kč
druhá a další dospělá osoba v domácnosti 4040 Kč
nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč
nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3050 Kč
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let  3490 Kč

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí

Jako praktický příklad můžeme uvést rodinu, ve které žijí ve společné domácnosti dvě dospělé osoby a dítě mladší šesti let. Výpočet životního minima pak bude vypadat takto:

 • 4470 + 4040 + 2480 = 10 990 korun.

Životní minimum této rodiny činí po sečtení životních minim všech posuzovaných osob přesně 10 990 korun.

Společně posuzované osoby

Za společně posuzované osoby se považují:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři,
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokážou, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanou osobou může být také člověk, který se z vážných důvodů přechodně zdržuje mimo společnou domácnost (příprava na budoucí povolání, pracovní či zdravotní důvody).

Další faktor, který je užitečné si včas uvědomit, je to, že životní minimum pracujícího jedince a například životní minimum důchodce se od sebe neliší. Pokud jde o osaměle žijící osoby, jejichž čistý měsíční příjem spadá pod hranici životního minima, nachází se oba tito lidé v hmotné nouzi a mají nárok na podporu.

Započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté finanční příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Mohou přitom pocházet:

DT24

 • z pracovní činnosti,
 • z podnikání,
 • z kapitálového majetku,
 • z pronájmu,
 • z výplat důchodu,
 • z výplat dávek nemocenského pojištění,
 • z výplat dávek státní sociální podpory a ostatních sociálních dávek,
 • z výplat podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
 • z výživného a dalších zdrojů.

Mezi výjimky, které se nezapočítávají, patří například:

 • příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení a jednorázové sociální dávky,
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finanční prostředky na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem,
 • podpora z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendia,
 • odměny za darování krve a orgánů,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku,
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjem plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Životní minimum: kalkulačka

Na výpočet životního minima lze využít šikovnou on-line kalkulačku. Stačí do ní zadat všechny posuzované osoby a kalkulačka rychle spočítá, jaké je životní minimum vaší rodiny.

Co je životní minimum?
Životní minimum je nejnižší společensky uznaná hranice peněžních příjmů, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Jinými slovy jde o minimální částku, kterou člověk potřebuje k vedení důstojného života. Nezahrnuje ovšem nezbytné náklady na bydlení.
Kolik je životní minimum 2024?
Výše životního minima se v roce 2024 nemění. Jednotlivé částky tak zůstávají stejné jako v roce 2023. To znamená, že životní minimum jednotlivce činí 4860 korun, první dospělé osoby v domácnosti 4470 korun a druhé dospělé osoby v domácnosti 4040 korun. Stejně tak se zachovávají částky životního minima pro nezaopatřené děti.
Jak spolu souvisí životní a existenční minimum?
Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze využít u nezaopatřených dětí, důchodců ve starobním důchodu, invalidů třetího stupně a u osob starších 68 let.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).