Menu Zavřít

Rodičovský příspěvek stát vyplácí bez ohledu na předchozí výdělky. Jak podat žádost?

16. 6. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos

Rodičovský příspěvek je sociální dávka pro rodiče, jenž pečuje o dítě, které ještě nedovršilo věku čtyř let. Většinou plynule navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, kterou stát vyplácí během mateřské dovolené. Výhodou je, že se stát při jeho vyplácení neohlíží na předchozí zaměstnání a výši výdělků pobírajícího rodiče. Pro přiznání dávky je ovšem potřeba splňovat určitá pravidla.

Rodičovský příspěvek je sociální dávka náležící rodiči, který se osobně stará po celý den o nejmladší dítě v rodině. Dávku lze pobírat maximálně do té doby, než dítě dovrší věku čtyř let. Výhodné je, že se tato dávka vyplácí opakovaně každý měsíc a nezávisí na celkovém příjmu rodiny.

Pobírající rodič tak může zároveň pracovat (na částečný úvazek) nebo třeba podnikat a zvyšovat tímto způsobem celkový finanční příjem rodiny. Čerpání rodičovského příspěvku obvykle plynule navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Na rozdíl od mateřské ale není čerpání této dávky podmíněno účastí na nemocenském pojištění.

Příspěvek je pevně dán celkovou částkou, která se rodiči v měsíčních intervalech vyplácí až do jejího úplného vyčerpání. Výši měsíčního příspěvku si může rodič do jisté míry zvolit. Celková výše příspěvku je pro všechny rodiče stejná bez ohledu na jejich příjmy ze zaměstnání či podnikání.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek není každému přiklepnut automaticky. Čerpání rodičovského příspěvku se zakládá na několika základních pravidlech, která je nutno bez výjimky respektovat:

 • v průběhu celého kalendářního měsíce rodič pečuje o nejmladší dítě v rodině osobně, celodenně a řádně,
 • příspěvek je poskytován až do vyčerpání celkové částky,
 • dávku lze pobírat nejdéle do čtyř let věku daného dítěte,
 • rodič i dítě musejí mít trvalý pobyt na území České republiky,
 • příspěvek může v rodině pobírat pouze jeden z rodičů.

Za rodiče může být pro nárok na rodičovský příspěvek považována mimo biologické matky či otce také osoba, která:

 • získala dítě do své péče na základě rozhodnutí příslušných orgánů,
 • pečuje o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodiče zemřeli,
 • pečuje o potomka svého manžela nebo partnera.

Rodičovský příspěvek a práce

Mnoho rodičů zajímá, zda mohou rodičovský příspěvek pobírat i v případě, že dítě chodí do školky a oni si v mezičase chodí přivydělávat. Dobrou zprávou je, že ano. Příjem rodiče není během pobírání příspěvku nijak sledován, takže není důvod, proč by nemohl dítěti zajistit hlídání a vydělat si nějaké peníze navíc.

Aby rodič nepřišel o nárok na rodičovský příspěvek, mohou děti mladší dvou let trávit v jeslích či školce maximálně 92 hodin měsíčně. Pro starší děti žádný časový limit neplatí, tudíž je rodič může umístit do školky bez omezení. Pokud je rodič výdělečně činný, pracuje či studuje, musí v době své nepřítomnosti zajistit dítěti hlídání, neumístí-li ho do předškolního zařízení. Osoba dohlížející na dítě musí být plnoletá.

Rodičovský příspěvek 2023

Celková výše rodičovského příspěvku se od 1. 1. 2020 navyšovala na 300 tisíc korun (z původních 220 tisíc). V případě dvojčat a vícerčat se pak částka zvýšila na 450 tisíc. Tato změna se dotýká nejen těch rodičů, kteří na rodičovskou dovolenou nastupují, ale i těch, kteří už dávku nějakou dobu čerpali.

Výše měsíčního příspěvku a tím i rychlost vyčerpání celkové částky je do jisté míry volitelná. Od roku 2020 lze stanovit individuální výši rodičovského příspěvku až do výše 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu. Při pobírání příspěvku na dvě a více současně narozených dětí se takto stanovená částka ještě vynásobí koeficientem 1,5.

To znamená, že někdo může částku vyčerpat již za dva roky, zatímco jiný až za tři. Nejdéle lze ovšem pobírat rodičovský příspěvek po dobu 43 měsíců. Nejrychleji lze dávku naopak vyčerpat za šest měsíců, což si mohou dovolit rodiče s vysokým příjmem. Maximální výplata rodičovského příspěvku pro rok 2023 činí 47 770 korun měsíčně.

Lidé, kteří měli před nástupem na rodičovskou dovolenou nízké příjmy nebo nepobírali peněžitou pomoc v mateřství, mohou čerpat rodičovský příspěvek v maximální výši 13 tisíc korun měsíčně. U dvojčat a vícerčat jde maximálně o 19 500 korun. V takovém případě mohou rodiče vyčerpat příspěvek za 23 měsíců.

Žádost o rodičovský příspěvek

Potřebujete na rodičovský příspěvek formulář? Žádost o rodičovský příspěvek se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky, pod který spadá trvalé bydliště žadatele. Speciální formulář můžete vyplnit zde na místě, nebo si ho vytisknout doma, v klidu vyplnit a odnést na úřad.

Případně ho můžete vyplnit i online a podat elektronicky prostřednictvím datové schránky či elektronického podpisu. Kromě formuláře bude úřad požadovat:

MMF24

 • průkazy totožnosti pro všechny uvedené osoby,
 • rodný list dítěte ve věku do 15 let,
 • potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku (dokládá pouze rodič, který nepobíral mateřskou a chce si zvolit výši příspěvku),
 • potvrzení o nároku na dávky (dokládají pouze rodiče, kteří neměli nárok na mateřskou).

Kdy žádat o rodičovský příspěvek?

Nejlepší je načasovat podání žádosti tak, aby rodičovský příspěvek plynule navazoval na mateřskou. To znamená přibližně tři až čtyři měsíce po porodu. Zároveň je možné žádat o rodičovský příspěvek až tři měsíce zpětně.

Rodičovský příspěvek je vyplácen v pravidelném harmonogramu vždy jednou měsíčně. Přesný výplatní termín rodičovského příspěvku se odvíjí od toho, v jakém městě (kraji) člověk žije. Obecně se ale udává, že až 90 procent rodičovských příspěvků je vypláceno kolem desátého dne v měsíci.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?
Obecně má na rodičovský příspěvek nárok každý rodič, který celodenně pečuje o dítě mladší 4 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Kdy žádat o rodičovský příspěvek?
O dávku je vhodné žádat s dostatečným předstihem, což jsou 3–4 měsíce po porodu, aby plynule navázala na mateřskou a v příjmu rodiče tak nebyly trhliny. Opozdilci mohou o rodičovský příspěvek zažádat i 3 měsíce zpětně.
Je možné umístit dítě do předškolního zařízení a zároveň čerpat rodičovský příspěvek?
Určitě ano, jen je potřeba dodržet u dětí mladších 2 let 92hodinový měsíční limit. Pro starší děti žádný časový limit stanoven není, do školky je mohou rodiče umístit bez omezení. Pokud nechtějí dát dítě do školky, musí mu zajistit hlídání osobou, které je více než 18 let.
Jaká je výše rodičovského příspěvku v roce 2023?
Od 1. 1. 2020 se výše rodičovského příspěvku zvedla z 220 000 Kč na 300 000 Kč v případě pobírání dávek na jedno dítě. V případě dvojčat a vícerčat jde o celkovou částku 450 000 Kč.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).