Menu Zavřít

Zvýšení rodičovského příspěvku: Kolik dostanou rodiče s nízkými příjmy přidáno letos a co nás čeká v roce 2023?

21. 10. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos
O rodičovský příspěvek mohou zažádat všichni rodiče pečující o dítě do čtyř let věku. V souvislosti s vysokou inflací a nepříznivou ekonomickou situací senát schválil v roce 2022 zvýšení maximálního měsíčního příspěvku pro rodiče s nízkými příjmy z 10 na 13 tisíc korun. Celková maximální částka, kterou může rodič vyčerpat, ovšem zatím zůstává stejná.

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je jednou ze sociálních dávek vyplácených Úřadem práce ČR, na kterou mají nárok všichni rodiče pečující o nejmladší dítě v rodině, jemuž ještě nebyly čtyři roky. Rodičovský příspěvek je vyplácen bez ohledu na celkový příjem rodiny. Mohou o něj zažádat jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

V rámci rodičovského příspěvku mají rodiče nárok na vyplacení fixní částky v její celkové výši (v měsíčních dávkách). Doba vyplácení rodičovského příspěvku, a tím i výše měsíčního obnosu je přitom do jisté míry volitelná. Rodič si tedy může vybrat podle svých potřeb, jak rychle příspěvek vyčerpá. Někdo dá přednost vyšším měsíčním částkám, ale rodičovský příspěvek pobírá kratší dobu. Jiným rodičům naopak vyhovuje pobírat nižší měsíční částky, neboť mají zajištěný stabilní přísun financí na delší dobu.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022

O navýšení rodičovského příspěvku se již diskutovalo na začátku roku 2022 v souvislosti se zvýšením životního minima a raketovým růstem inflace. Zatím o tom ještě není rozhodnuto, změnu zákona můžeme pravděpodobně očekávat až v roce 2023.

U rodičovského příspěvku totiž není nastaven žádný mechanismus pravidelného zvýšení, jako je tomu prostřednictvím valorizací například u důchodů. Rodičovský příspěvek mnohdy představuje jediný pravidelný příjem pro maminky samoživitelky, proto je nutné co nejrychleji reagovat na zvyšující se míru inflace. Do budoucna pak možná dojde k tomu, že bude schválen nějaký mechanismus pro valorizaci této sociální dávky.

Celková částka, která je v rámci rodičovského příspěvku vyplácena, byla naposledy zvýšena v roce 2020. Při narození jednoho dítěte je celkově vypláceno 300 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat jde o 450 tisíc korun. Nicméně i tak přinesl rok 2022 jednu zásadní změnu – zvýšení maximálního měsíčního rodičovského příspěvku pro rodiče s nízkými příjmy.

Maximální výše rodičovského příspěvku na měsíc pro rodiče s nízkými příjmy byla od 29. 6. 2022 stanovena na 13 tisíc korun. Původně šlo měsíčně pobírat částku v maximální výši 10 tisíc korun. Jinými slovy jde o to, že rodiče, kteří nedosáhli na mateřskou nebo měli jen nízké příjmy, mohou čerpat rodičovskou rychleji.

Rok Maximální výše rodičovského příspěvku (měsíčně)
2022 13 000 Kč
2021 10 000 Kč
2020 10 000 Kč
2019 7 600 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2023

Další možností je změna celkové výše rodičovského příspěvku. To už by ale vyžadovalo radikální změnu zákona a nějakou dobu by trvalo, než by změna přešla do praxe. Vláda původně plánovala zvýšení celkové částky o 15 procent na začátek roku 2023 (pravděpodobně na 1. 1. 2023).

To by znamenalo zvýšení částky na jedno dítě z 300 tisíc na 345 tisíc korun. V případě narození vícerčat by šlo o zvýšení ze 450 tisíc na 517 500 korun. Tyto částky se ale samozřejmě ještě mohou změnit. Výhodou je, že by se zvýšení celkové sumy automaticky týkalo všech rodičů pobírajících rodičovský příspěvek. Tedy i těch, kterým se narodilo dítě dříve.

Podobně tomu bylo například i v roce 2020, kdy se výše celkového příspěvku zvyšovala z 220 na současných 300 tisíc korun (u vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc korun). Tehdy dosáhli na vyšší rodičovský příspěvek nejen nově pobírající, ale i ti, kteří rodičovský příspěvek k 1. 1. 2020 stále pobírali. Pokud by došlo ke zvýšení celkové fixní částky, logicky by se také zvýšily maximální měsíční částky, které mohou rodiče čerpat.

Žádost o zvýšení rodičovského příspěvku

Výši, a tím i délku vyplácení rodičovského příspěvku si mohou rodiče nechat změnit každé tři měsíce. Změna výše rodičovského příspěvku probíhá tak, že se již vyplacená částka odečte od celkové částky příspěvku (300 tisíc nebo 450 tisíc korun) a podle zvolené délky vyplácení se stanoví, jak vysokou částku bude rodič každý měsíc pobírat.

KL24

Formulář na zvýšení rodičovského příspěvku

Jak zažádat o zvýšení rodičovského příspěvku? Formulář na zvýšení rodičovského příspěvku lze podat buď osobně na pobočce úřadu práce, nebo je možné požádat o zvýšení rodičovského příspěvku online. Na webové stránce se ovšem musíte prokázat buď pomocí Identity občana, nebo prostřednictvím datové schránky.

Můžete si tak ušetřit cestu na úřad, nicméně je nutné, aby přihlášení k vyplnění formuláře skutečně provedla osoba, která o příspěvek žádá. Mějte na paměti také to, že změnu výše rodičovského příspěvku nelze provádět zpětně.

Co je rodičovský příspěvek?
Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou mají nárok všichni rodiče, kteří celodenně osobně pečují o nejmladší dítě v rodině. Příspěvek mohou pobírat nejdéle do chvíle, kdy dítě dosáhne věku čtyř let.
Jaká je maximální výše rodičovského příspěvku v roce 2022?
Celková výše vyplácené částky se oproti roku 2021 nijak nezměnila. Rodiče jednoho dítěte mají nárok vyčerpat celkovou částku 300 tisíc korun, rodiče vícerčat 450 tisíc korun. Zvýšila se ovšem maximální měsíční částka pro rodiče s nízkými příjmy, kterou je možné čerpat – z 10 tisíc na 13 tisíc korun.
Koho se bude týkat zvýšení rodičovského příspěvku 2022?
Zvýšená měsíční částka 13 tisíc korun je určena rodičům, kteří měli příliš nízké příjmy nebo nedosáhli na mateřskou dovolenou.
Je nutné vyplňovat nějaký formulář na zvýšení rodičovského příspěvku?
Výši rodičovského příspěvku a délku čerpání je nutné upravit prostřednictvím oficiální žádosti. Formulář na navýšení rodičovského příspěvku lze podat buď osobně na pobočkách úřadu práce, nebo lze využít elektronické podání. K tomu ovšem potřebujete ověřit totožnost pomocí Identity občana nebo datové schránky.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).