Menu Zavřít

Přídavek na dítě je příjmově testovaná dávka. Její výše se stanovuje na základě věku dítěte

19. 1. 2024
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos.com/Milkos

Nacházíte-li se v tíživé finanční situaci a zároveň musíte živit jedno nebo více nezaopatřených dětí, pak je možné požádat o pomoc stát. V případě, že splňujete zákonem stanovené podmínky týkající se příjmů domácnosti, může být vám nebo přímo vašemu potomkovi poskytnuta finanční injekce ve formě přídavků na děti.

Co jsou přídavky na děti

Přídavek na dítě představuje jednu z pěti dávek státní sociální podpory. Jedná se o příjmově testovanou dávku, která je poskytována ve třech možných sazbách v závislosti na věku nezaopatřeného dítěte, a to buď v základní, nebo ve zvýšené výměře. Podmínky tohoto příspěvku jsou stanoveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který mimo něj dále upravuje ještě následující typy dávek:

Účelem přídavků na děti je poskytnutí finanční pomoci rodinám s nižšími příjmy, které se starají o nezaopatřené děti. Pro získání příspěvku je přitom potřeba podat žádost a následně vždy jednou za čtvrt roku dokládat potvrzení o rozhodných příjmech rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Na základě toho je pak přezkoumáno, zda rodině stále vzniká nárok na tuto sociální dávku.

Kdo má nárok na přídavek na dítě

Nárok na přídavky na děti mají nezaopatřené děti, které žijí v rodinách, jejichž čisté příjmy nepřesáhnou 3,4násobek životního minima. Hodnotí se přitom příjmy všech osob žijících ve společné domácnosti. Dítě však může být posuzováno také samostatně, a to za předpokladu, že je umístěné v zařízení pro péči o děti a mládež.

Pakliže dítě, pro které je příspěvek určen, žije jen s jedním rodičem, jsou posuzovány příjmy pouze této domácnosti. Jinak je tomu ovšem v situaci, kdy bylo dítě rozvedeným rodičům soudem svěřeno do společné nebo střídavé péče. V takovém případě budou zkoumány příjmy té domácnosti, na níž se oba rodiče dohodli.

Tento druh přídavku lze pak standardně čerpat do 18 let věku dítěte. Pokud ale dotyčný dále studuje, je možné příspěvek od státu pobírat nejdéle do jeho 26 let. Nárok na vyplacení dávky přitom vzniká dnem podání žádosti a zároveň lze také čerpat přídavek na dítě zpětně, avšak maximálně za tři kalendářní měsíce.

Výše přídavků na děti

Výpočet přídavku na dítě není nic složitého. Prakticky jediné, co potřebujete vědět, abyste zjistili, na jak vysokou částku máte nárok, je věk nezaopatřeného dítěte a informace, zda se vás týká základní nebo zvýšená sazba příspěvku. Zvýšenou výměru přídavků na děti je možné čerpat v případě, že některá ze společně posuzovaných osob má ve všech kalendářních měsících daného rozhodného období některý z následujících příjmů:

  • příjem ze závislé činnosti alespoň ve výši životního minima jednotlivce,
  • příjem ze samostatné činnosti,
  • příjem z dávek nemocenského pojištění,
  • příjem z dávek důchodového pojištění,
  • příjem z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
  • příjem z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku,
  • příjem z rodičovského příspěvku (je-li poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství).

Co se týká konkrétních částek, které je možné čerpat, tak existují tři sazby, jež se odvíjí od věku dítěte. První z nich je stanovena pro nezaopatřené děti do 6 let, druhá pro děti od 6 do 15 let a třetí pro děti od 15 do 26 let. Základní i zvýšené měsíční sazby přídavku na dítě rozdělené dle věku jsou pak zobrazeny v následující tabulce:

Věk dítěte Základní výměra přídavku Zvýšená výměra přídavku
0 až 6 let 830 Kč 1 330 Kč
6 až 15 let 970 Kč 1 470 Kč
15 až 26 let 1 080 Kč 1 580 Kč

Zdroj: mpsv.cz

Kalkulačka přídavku na dítě

V případě, že si stále nejste jisti, na jak vysoké dávky máte nárok, může vám vypočítat přídavky na děti kalkulačka. Tento intuitivní nástroj po zadání několika vstupních dat během pár chvil vygeneruje, na jak vysokou částku v rámci této sociální podpory dosáhnete. Jediné, co musíte udělat, je pravdivě vyplnit všechny uvedené položky.

Kalkulačka přídavků na děti tak od vás bude potřebovat vědět, kolik nezaopatřených dětí do 6, 15 a 26 let s vámi žije ve společné domácnosti. Poté je potřeba uvést počet dospělých osob a průměrný čistý příjem společné domácnosti. A nakonec je nezbytné ještě v kalkulačce zaškrtnout, zda jste v rozhodném období pobírali některý z příjmů ovlivňujících nárok na zvýšenou výměru přídavku.

Jak vyplnit žádost o přídavek na dítě

Žádost o přídavky na dítě lze dnes již vyplnit a odeslat z pohodlí domova. Postačí vám k tomu stabilní připojení k internetu a zařízení s webovým prohlížečem. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je nejprve potřeba přihlásit se do klientské zóny. To provedete například pomocí bankovní identity nebo eObčanky.

Po přihlášení rozkliknete tlačítko Požádat o dávku. Následně vám aplikace nabídne seznam s výběrem několika typů dávek. Zde vyberete položku Přídavek na dítě, po jejímž otevření se dostanete na stránku s informacemi o příspěvku a podmínkách jeho čerpání. Kromě těchto údajů zde uvidíte další tlačítko s nápisem Požádat o dávku, na které kliknete.

FIN24

Poté budete přesměrováni na interaktivní formulář, kde je potřeba vyplnit všechny povinné informace o dětech, pro které příspěvek čerpáte, a o společně posuzovaných osobách. Hned na první stránce nezapomeňte také zvolit správné datum, od kdy chcete dávku přiznat. V další sekci budete vyzváni k doložení všech nezbytných dokumentů. Poté ještě uvedete informace o žadateli a nakonec zkontrolujete vyplněné údaje a žádost odešlete.

Kdy chodí přídavky na děti

Přídavky na děti jsou rodiči vypláceny v pravidelných měsíčních intervalech, a to buď v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet. V případě, že je dotyčné nezaopatřené dítě zletilé, vyplácí se příspěvek přímo jemu. Způsob jeho výplaty si přitom může daná osoba taktéž zvolit sama. Pokud jej však příjemce nespecifikuje, vyplácí se dávka obvykle v hotovosti. 

Kdo má nárok na přídavky na děti?
Nárok na přídavek na dítě vzniká žadateli v případě, že rozhodné příjmy společně posuzovaných osob jsou nižší než 3,4násobek životního minima. Pokud jsou rodiče dotyčného dítěte rozvedení, posuzují se příjmy domácnosti, ve které dítě žije. Jestliže byla rodičům stanovena společná nebo střídavá péče, prověřují se příjmy té domácnosti, na které se rodiče dohodli.
Kde najdu formulář na přídavky na děti?
Žádost o sociální dávky je dnes již možné vyřídit elektronicky z domova. Online formulář přídavků na děti naleznete v klientské zóně na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Po přihlášení do aplikace, které lze provést například bankovní identitou nebo eObčankou, můžete žádost rovnou vyplnit a odeslat.
Jaká je výše přídavku na dítě?
Výše přídavků na děti se stanovuje na základě věku nezaopatřeného dítěte. Pro osoby do 6 let věku činí základní výměra dávky 830 korun, u dětí od 6 do 15 let je tato částka stanovena na 970 korun a v případě osob ve věku od 15 do 26 let je výše příspěvku 1 080 korun. Pakliže žadateli vznikl nárok na zvýšenou výměru, přičte se k dané částce ještě 500 korun.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).