Porodné jako první pomoc rodičům ve finanční tísni. Komu na něj vzniká nárok a jak o něj správně zažádat?

12. 8. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Zdroj: Depositphotos

Ačkoliv příspěvek na porodné v České republice není příliš vysoký, na začátku rodičovství může být pro některé velkou finanční pomocí. Tato dávka ale není určena každému a její výše se navíc odvíjí od toho, zda čekáte první dítě, nebo už  nějaké potomky máte. Aby porodné matka nebo otec mohli získat, musejí splňovat několik zákonem stanovených podmínek a včas si o příspěvek zažádat.

Co je to porodné a k čemu slouží

Porodné je jednorázový sociální příspěvek, jenž má sloužit k zajištění novorozeného dítěte v začátcích jeho života a pomoci čerstvým rodičům, kteří se nachází ve finančně nelehké situaci. Dlouhodobě nízké příjmy domácností jsou v ČR poměrně častým jevem. Aby si lidé, jejichž příjem nedosahuje zdaleka ani na výši průměrné mzdy, mohli na začátku rodičovství trochu finančně ulevit, mají možnost si o tento druh jednorázové dávky zažádat.

Kdo má nárok na porodné v roce 2023

Zákon o státní sociální podpoře stanovuje, kdo a za jaké situace má nárok na porodné. Podmínky upravené v tomto zákoně uvádějí, že právo na příspěvek vzniká ženě, která porodila živé dítě a jejíž čisté příjmy za poslední čtvrtletí před porodem nepřesáhly 2,7násobek životního minima.

Nárok na porodné má kromě ženy také otec novorozeného potomka, a to v případě, kdy došlo k úmrtí matky tohoto dítěte. Otec má ale právo na tento příspěvek pouze za předpokladu, že matka ke dni porodu splňovala všechny zákonem stanovené podmínky pro získání porodného, a zároveň ještě nedošlo k jeho vyplacení.

O příspěvek na první nebo druhé dítě nemusí žádat pouze biologický rodič. Pakliže jste si do trvalé péče osvojili dítě, kterému ještě nebyl jeden rok, vzniká vám právo na čerpání porodného stejně, jako by tomu bylo v případě biologické matky nebo otce. Nárok na příspěvek v takové situaci vzniká ke dni, kdy bylo právní mocí rozhodnuto o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Dostanete příspěvek také na druhé a třetí dítě?

Finanční příspěvek na novorozené dítě je možné vyplatit pouze za předpokladu, že se jedná o dítě první nebo druhé. Porodné na druhé dítě je navíc o něco nižší, než je tomu v případě předchozího potomka. Stejné pravidlo přitom platí i při osvojení dítěte mladšího jednoho roku do rodičovské péče. Porodné na třetí dítě se již nevyplácí.

Jaké podmínky platí pro OSVČ?

Nejen rodič zaměstnaný na hlavní pracovní poměr má nárok na finanční pomoc od státu. Také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o příspěvek žádat. Stejně jako u zaměstnanců i ony musí splňovat určité státem stanovené podmínky. Při zjišťování výše dávky se v případě OSVČ vychází z posledního podaného daňového přiznání. Samozřejmostí je také odvádění pravidelných záloh na zdravotní pojištění.

Jak a kde žádat o porodné

Pro získání příspěvku je nezbytné vyplnit žádost o porodné. Formulář lze podat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo zaslat poštou. Pokud je vám ale příjemnější osobní předání, můžete žádost o porodné podat přímo na místně příslušném Úřadu práce ČR podle toho, kde se nachází vaše trvalé bydliště. Abyste se vyhnuli dlouhému čekání ve frontě, máte možnost objednat se na konkrétní termín schůzky, a to online nebo telefonicky.

Co k žádosti přiložit?

Jakmile máte vyplněný formulář, je potřeba k němu doložit několik důležitých dokumentů, bez kterých byste neměli nárok na porodné. Vaše žádost by v takovém případě totiž byla zamítnuta. Jedná se o následující přílohy:

  1. záznam o výši čtvrtletních čistých příjmů za každou osobu, která bude posuzována (včetně příjmů nezaopatřeného potomka),
  2. prohlášení posuzovaných osob, jež příjmy za dané čtvrtletí neměly,
  3. potvrzení o výživném, je-li poskytováno jednou z posuzovaných osob,
  4. doklad potvrzující nezaopatřenost dítěte, pokud má žadatel ještě jednoho potomka (například potvrzení o studiu).

Kolik činí porodné v roce 2023

Příspěvek na porodné zůstává v roce 2023 stejný jako vloni. Jedná se o pevně stanovené částky, takže výpočet porodného není nijak složitý. Jediné, co se při jeho stanovení zohledňuje, je počet vašich potomků.

Chcete-li zjistit, kolik činí porodné, kalkulačka není potřeba, jelikož se suma nemění na základě více faktorů, jako je tomu například u zjišťování životního minima. Pokud tedy máte termín porodu ještě letos, můžete žádat o následující dávky:

  • porodné na první dítě: 13 tisíc korun,
  • výše porodného u druhého potomka: 10 tisíc korun.

Kdo vyplácí porodné a kdy vám peníze přijdou

Vyplácení porodného má na starost Úřad práce ČR. Tento příspěvek se hradí jednorázově oprávněné osobě uvedené v žádosti. Jelikož se dávky neposílají do ciziny, je podmínkou pro získání peněz uvedení trvalého bydliště v České republice. Dávka by vám pak měla přijít do 30 dnů od rozhodnutí o schválení vaší žádosti Úřadem práce.

Jak žádat o porodné?
O porodné můžete zažádat vyplněním tiskopisu na příslušném Úřadu práce ČR v místě vašeho trvalého bydliště nebo vyplněním online formuláře a jeho elektronickým podáním (přes datovou schránku či s elektronickým podpisem na podatelnu ÚP ČR).
Mám nárok na porodné, když nejsem vdaná?
Ano, matky samoživitelky mohou žádat o příspěvek na porodné, a to za předpokladu, že splňují zákonem stanovené podmínky týkající se výše čistých příjmů a počtu potomků.
Kolik je porodné?
Výše porodného za první dítě v roce 2023 činí 13 tisíc korun. V případě druhého potomka se jedná o částku 10 tisíc korun.
Kdy chodí porodné?
Dávka porodného vám přijde do 30 dnů od schválení vaší žádosti Úřadem práce ČR.
  • Našli jste v článku chybu?