Menu Zavřít

Pohřebné pomáhá hradit náklady vynaložené na poslední rozloučení se zesnulým. Pro koho je určeno?

15. 3. 2023
Doba čtení: 7 minut
Zdroj: Depositphotos.com

Vypravení pohřbu je pro pozůstalé náročné nejen psychicky, ale často také finančně. Ačkoliv se jedná o běžnou situaci, která dříve či později potká každého, mnohdy mají blízké osoby potíž s uhrazením nákladů vynaložených na kremaci  či uložení zesnulého do hrobu a poslední rozloučení. V některých případech je tak možné požádat stát o peněžitou pomoc ve formě pohřebného.

Co je pohřebné

Pohřebné představuje státní příspěvek na pohřeb, respektive na náklady spojené s jeho vybavením. Dávka pohřebného je stanovena pevnou částkou, jež je stejná pro všechny žadatele, a to bez ohledu na příjmy osoby, jež poslední rozloučení vyřizuje. Její výše činí v České republice pět tisíc korun, avšak ne každý má na pohřebné nárok. Tuto dávku mohou získat pouze žadatelé, kteří splňují podmínky stanovené v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Kdo má nárok na pohřebné

Příspěvek na pohřeb má pozůstalým pomoci s uhrazením výdajů za služby, jež je nezbytné v rámci pohřbu vyřídit. Nárok na pohřebné od státu pak vzniká pozůstalé osobě, která vybavuje zesnulému poslední rozloučení a kremaci nebo uložení do země. Vznik nároku však závisí na tom, komu je pohřeb vypravován. Dle zákona o státní sociální podpoře se jedná o následující případy:

 • pohřeb je vypravován dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřené a mělo trvalý pobyt na území České republiky,
 • pohřeb je vypravován osobě, jež byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a měla trvalý pobyt na území České republiky,
 • pohřeb je vypravován plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Pokud se dítě narodí mrtvé, není zjišťována podmínka trvalého pobytu v ČR. Zároveň platí, že nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení zesnulého. V případě, že nárok na příspěvek vzniká více osobám, vyplacen bude pouze té, která o něj zažádá jako první. Dávku tak není možné poskytnout vícekrát v rámci jednoho pohřbu.

Žádost o pohřebné

Formulář žádost o pohřebné je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v elektronické podobě nebo na kontaktních pracovištích úřadu práce. Vyplnit jej můžete buď přímo v portálu MPSV po přihlášení prostřednictvím identity občana, nebo žádost ve formátu pdf stáhnete do vlastního zařízení, vyplníte a zašlete přes svoji datovou schránku do datové schránky Úřadu práce ČR nebo emailem s certifikovaným elektronickým podpisem.

Případně je také možné zanést tiskopis osobně na pracoviště úřadu práce v místě, kde žijete (u dávky pohřebného není nutná návštěva úřadu práce v místě trvalého bydliště). Pokud si nebudete vědět s vyplněním formuláře rady, pracovníci úřadu práce vám s tím pomohou. K žádosti je pak nezbytné přiložit také určité dokumenty, mezi které například patří:

 • doklad totožnosti žadatele,
 • potvrzení o nezaopatřenosti zesnulého dítěte nebo potvrzení o tom, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte,
 • úmrtní list zesnulého nebo záznam z matriky,
 • faktura za vypravení pohřbu,
 • doklad o datu pohřbení (zpopelnění nebo uložení do hrobu),
 • další dokumenty uvedené v žádosti o pohřebné.

Kolik stojí pohřeb

Cena za poslední rozloučení se zesnulým a uložení nebo kremaci těla se odvíjí především od zvolené formy pohřbu. Nejlevnější varianta vás přitom vyjde zhruba na 20 až 30 tisíc korun a zahrnuje smuteční oznámení, zapůjčenou květinovou výzdobu, pronájem obřadní síně, hudbu a převoz a zpopelnění ostatků. Samotná kremace bez obřadu se pak pohybuje od 15 do 25 tisíc korun.

V případě, že si přejete zajistit více služeb, nebožtíkovi dopřát hezké poslední rozloučení se vším všudy a uložit jej do hrobu do země, musíte samozřejmě počítat také s vyššími náklady, které se mohou vyšplhat klidně až na 50 tisíc korun a více. V ceně se tak dále odrazí například zprostředkování řečníka, dodání kytic a věnců, vyřízení administrativy spojené s pohřbem, nákup rakve a podobně.

Kromě formy pohřbu se pak cena odvíjí také od místa, kde jsou obřad a kremace vykonávány. V hlavním městě budou tyto služby pochopitelně dražší oproti menším obcím. Dále se do celkových nákladů na pohřeb promítá i to, zda poslední rozloučení probíhá v kostele, nebo je provedeno v obřadní síni. Obřady v kostele bývají obvykle dražší.

Jak zařídit pohřeb

Postup vyřizování pohřbu a všeho kolem něj se liší v závislosti na tom, kde blízká osoba zemřela. Na základě tohoto místa je pak nezbytné kontaktovat příslušné instituce a vyřídit potřebnou administrativu. Lokalita, kde došlo k úmrtí, má mimo jiné také vliv na náklady spojené s převozem ostatků. Situací, jež mohou v případě smrti blízké osoby nastat, je hned několik:

 1. k úmrtí došlo ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení v ČR,
 2. k úmrtí došlo mimo zdravotnické nebo sociální zařízení v ČR,
 3. k úmrtí došlo v zahraničním zdravotnickém zařízení,
 4. k úmrtí došlo v zahraničí mimo zdravotnické zařízení.

Pakliže se osoba v době své smrti nacházela v zahraničí, je situace o něco komplikovanější. Prvním krokem v takové situaci je kontaktování konzulárního oddělení zastupitelského úřadu ČR. Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR se nachází kontakty na jednotlivá konzulární oddělení podle obvodu působnosti v konkrétních zemích.

Nárok na vdovecký a vdovský důchod mají jen manželské páry. Standardně se vyplácí po dobu jednoho roku
Přečtěte si také:

Nárok na vdovecký a vdovský důchod mají jen manželské páry. Standardně se vyplácí po dobu jednoho roku

V případě, že by v zemi, kde dotyčný zemřel, neměla Česká republika zastoupení, je možné kontaktovat jakékoliv oddělení z uvedeného seznamu. Poté je potřeba se spojit s pojišťovnou, u níž měl dotyčný sjednané cestovní pojištění, a případně také s cestovní kanceláří, pokud zesnulá osoba necestovala na vlastní pěst.

Jak v České republice, tak v zahraničí je nezbytné, aby zesnulého prohlédl lékař a vystavil ohledací list, který následně odešle na příslušnou matriku. Lékaře přivolá buď zdravotnické zařízení, pokud nebožtík zemřel tam, nebo vy sami. Pro účely vystavení ohledacího listu je pak možné kontaktovat praktického lékaře, lékařskou službu první pomoci nebo zdravotnickou záchrannou službu. Následně se zavolá pohřební služba, která by měla být dostupná 24 hodin denně a s níž domluvíte všechny potřebné kroky ohledně kremace a zařízení pohřbu.

Propustka na pohřeb

Pakliže byl zesnulý vaším blízkým příbuzným, náleží vám ze zákona nárok na volno na pohřeb od zaměstnavatele. Délka volna s náhradou mzdy však záleží na tom, v jakém vztahu jste s nebožtíkem byli. Pakliže byl zesnulou osobou váš manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, máte nárok na volno v den pohřbu a na další dva dny kvůli vyřizování záležitostí kolem uložení do hrobu či kremace a posledního rozloučení.

BRAND23

V případě, že nebožtíkem je váš rodič, sourozenec, rodič/sourozenec vašeho manžela nebo manžel vašeho dítěte či sourozence, na pohřeb volno v práci sice dostanete, ale pouze na den, kdy probíhá samotný obřad. Pokud se však aktivně zapojujete do příprav pohřbu a pohřební služba vám o této skutečnosti vystaví potvrzení, máte právo na jeden den volna s náhradou mzdy navíc.

Stejné podmínky, jako jsou uvedené výše, tedy nárok na volno v den pohřbu a další den v případě potvrzení o účasti na jeho přípravě, platí také, jedná-li se o pohřeb vašeho prarodiče, vnuka/vnučky, prarodiče manžela nebo jiné osoby, která s vámi žila v době jejího úmrtí ve společné domácnosti. V případě poslední zmíněné osoby se nemusí jednat o vašeho příbuzného.

Kolik je pohřebné?
Příspěvek označovaný jako pohřebné činí v České republice pět tisíc korun. Jedná se o jednorázovou dávku, která je vyplacena po vypravení pohřbu. Nárok na ni vzniká pouze osobám, jež splňují podmínky stanovené zákonem o státní sociální podpoře. Pohřebné náleží pouze jedné osobě v rámci jednoho pohřbu, a to i za předpokladu, že nárok vzniká více pozůstalým. Dávka se vyplatí tomu, kdo o ni zažádá jako první.
Jak podat žádost o pohřebné?
Žádost o dávku pohřebného je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu na webu Ministerstva práce a sociálních věcí po přihlášení přes identitu občana, prostřednictvím datové schránky do datové schránky Úřadu práce ČR nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem do podatelny ÚP ČR. Dále lze o pohřebné žádat také osobně na kontaktním pracovišti úřadu práce, kde jsou k dispozici k tomu určené tiskopisy.
Kolik stojí vypravení pohřbu?
Cena pohřbu závisí především na jeho formě a rozsahu. Nejjednodušší forma pohřbu, která zahrnuje převoz ostatků, kremaci, smuteční oznámení, zapůjčenou květinovou výzdobu, pronájem obřadní síně a reprodukovanou hudbu, vyjde okolo 20 až 30 tisíc korun. Pokud chtějí pozůstalí pouze kremaci bez obřadu, bude je to stát od 15 do 25 tisíc korun. V případě zahrnutí dalších služeb, kam patří například zprostředkování řečníka, dodání kytic a věnců, vyřízení administrativy spojené s pohřbem nebo nákup rakve, může cena za pohřeb vyjít i na více než 50 tisíc korun.
 • Našli jste v článku chybu?