Menu Zavřít

Příspěvek na bydlení pro důchodce lze dnes získat snáz než dříve. Žádost můžete podat z domova

8. 3. 2023
Doba čtení: 6 minut
Autor: Depositphotos.com

Zdražování spotřebního zboží a růst cen energií vede v posledních letech k tomu, že čím dál tím více občanů České republiky svými příjmy nestačí pokrývat náklady na bydlení a život. Jednou z nejvíce zasažených skupin jsou senioři pobírající starobní důchod. Aby stát svým občanům alespoň trochu ulevil, nabízí těm, kteří to skutečně potřebují, možnost čerpat příspěvek na bydlení.

Co je příspěvek na bydlení pro důchodce

Příspěvek na bydlení pro důchodce představuje státní finanční výpomoc seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé finanční situaci. Tato dávka slouží pro částečné pokrytí nákladů spojených s bydlením a vyplácí se v pravidelných měsíčních intervalech. Podmínky získání nároku na tento typ příspěvku včetně způsobu stanovení jeho výše upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení nároku na příspěvek na bydlení pro seniory

Nárok na příspěvek na bydlení má jak senior, tak i mladší žadatel, který je vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem bytu, případně osoba, jež využívá k trvalému bydlení stavbu určenou pro rekreaci. Dávky je možné čerpat také za předpokladu, že byt užíváte na základě služebnosti. 

Pro získání nároku na příspěvek je nutné splnit zákonem stanovenou podmínku, která určuje, jaký musí být poměr výše vašich příjmů a nákladů vynaložených na bydlení v daném bytě. Má-li být nárok na dávky žadateli uznán a jeho žádost úspěšně vyřízena, je nezbytné, aby byly splněny obě následující podmínky:

  1. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy je koeficient 0,35) nesmí přesahovat výši normativních nákladů na bydlení stanovených zákonem.
  2. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy je koeficient 0,35) je nižší než reálně uhrazené náklady na bydlení za rozhodné období.

Které náklady se zohledňují

Jelikož se v rámci stanovení nároku na zmíněný příspěvek zjišťuje výše nákladů na bydlení daného žadatele, je potřeba si říci, co se do těchto nákladů započítává. Pokud žadatel užívá byt na základě nájemní či podnájemní smlouvy, zohledňuje se v nákladech na bydlení výše nájemného. V případě, že se jedná o byt v osobním vlastnictví, družstevní jednotku nebo byt užívaný na základě služebnosti, započítávají se takzvané srovnatelné náklady. Jejich výše je stanovena zákonem a pro rok 2024 nabývá následujících hodnot:

  • pro jednu až dvě osoby v rodině: 3 571 korun,
  • pro tři osoby v rodině: 4 669 korun,
  • pro čtyři a více osob v rodině: 5 632 korun.

Kromě výše uvedeného se do nákladů na bydlení dále počítají také výdaje za energie (elektřina, plyn) a další náklady za plnění spojené s užíváním bytu, jako je dodávka studené a teplé vody, dálkové vytápění, odvádění odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu a výdaje za služby spojené s užíváním společných prostorů domu (provoz výtahu, osvětlení společných prostorů v domě a jejich úklid).

Do dalších nákladů na bydlení se mimo již zmíněného započítávají i výdaje za pevná paliva. Výše částek měsíčních nákladů za pevná paliva je dle zákona o státní sociální podpoře stanovena následovně:

  • jedna až dvě společně posuzované osoby: 1 843 korun,
  • tři společně posuzované osoby: 2 411 korun,
  • čtyři a více společně posuzovaných osob: 2 979 korun.

Normativní náklady

Nárok na příspěvek na bydlení pro důchodce se dále posuzuje také na základě výše takzvaných normativních nákladů. Jedná se o orientační náklady, které jsou stanoveny nařízením vlády ČR. Tyto částky představují průměrné celkové náklady na bydlení s ohledem na velikost obce, kde se domácnost nachází, a počet členů domácnosti.

Sazby zahrnují jak srovnatelné nájemné, tak průměrné náklady za plnění spojené s užíváním bytu a jsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly přiměřené velikosti bytu pro daný počet osob, jež jej obývají. Výše měsíčních normativních nákladů na bydlení je pro rok 2024 stanovena zákonem o státní sociální podpoře takto:

Pro byty v nájmu nebo podnájmu
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce nad 70 000 obyvatel Obce do 69 999 obyvatel
1 až 2 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
3 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
4 a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Zdroj: Zákon o sociální podpoře

Pro družstevní byty, byty v osobním vlastnictví, byty užívané na základě služebnosti
Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení
1 až 2 8 932 Kč
3 11 161 Kč
4 a více 13 568 Kč

Zdroj: Zákon o státní sociální podpoře

Jak o příspěvek na bydlení pro seniora zažádat

Žádost o příspěvek na bydlení pro důchodce je možné vyřídit několika způsoby, a to buď osobně, nebo elektronicky. Pokud si žadatel v žádném případě netroufá na online podání žádosti, protože není tak počítačově zdatný a nemá nikoho, kdo by mu pomohl, pak je pro něj nejjednodušší zajít osobně na pobočku Úřadu práce ČR, kde vyplní příslušný tiskopis a žádost podá přímo na místě.

Existují však mnohem pohodlnější způsoby, jak o příspěvek zažádat. I přesto, že dotyčný neumí tak dobře pracovat s online nástroji, může zavolat na bezplatnou linku úřadu práce, kde mu pracovníci call centra se vším pomohou. Žádost je tak možné podat elektronicky, a to buď odesláním přes datovou schránku, emailem opatřeným certifikovaným elektronickým podpisem, nebo přes online portál Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak jste žádali o příspěvek na bydlení pro důchodce?

Elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Vybraný dokument je možné stáhnout do vlastního zařízení, vyplnit a následně odeslat výše uvedenými způsoby. Jednodušší cestou je však vyplnit jej přímo na daných webových stránkách. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je elektronická identita, která slouží pro přihlášení do portálu.

Pokud máte zřízené internetové bankovnictví, pravděpodobně, budete mít k dispozici i bankovní identitu, kterou pro přihlášení do portálu můžete také využít. Pakliže ji vytvořenou nemáte, stačí kontaktovat svoji banku, kde vám ji na žádost zřídí. Elektronická identita se však dá vyřídit také na pracovištích CzechPointu. Její vytvoření zabere přibližně 15 minut. Když ji získáte, už se jen stačí přihlásit na zmíněný portál, vyplnit formulář a doložit dokumenty potvrzující výši nákladů na bydlení.

KL24

Doložení výše příjmů a nákladů na bydlení

Senioři se nemusejí trápit administrativou spojenou s doložením svých příjmů. Pakliže kromě důchodu nemají další příjem, stačí ve formuláři zaškrtnout, že žadatel pobírá důchod. Úředníci dále už vše ověří sami. Žádná potvrzení kromě dokladu o uhrazených nákladech na bydlení v takovém případě nejsou potřeba. Pokud si ale daná osoba bokem přivydělává například na dohodu o provedení práce, je nutné tuto skutečnost úřadu přiznat.

Pro doložení zaplacených výdajů na bydlení pak bude stačit kopie nájemní nebo podnájemní smlouvy, faktury za energie a služby, které jsou spojené s užíváním bytu a společných prostorů v domě, kde se byt nachází. Pokud dotyčný vlastní nemovitost, v níž bydlí, ověří si úřad sám údaje o vlastnickém právu v katastru nemovitostí.

Kdy má důchodce nárok na příspěvek na bydlení?
Stejně jako kterýkoliv jiný žadatel musí také senior, který chce čerpat příspěvek na bydlení, splňovat zákonem stanovenou podmínku, jež udává, jaký musí být poměr výše jeho příjmů a nákladů na bydlení. Má-li mu být nárok uznán, je nezbytné, aby součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy 0,35) nepřesahoval výši normativních nákladů na bydlení stanovených zákonem. A zároveň musí platit podmínka, že součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy 0,35) je nižší než reálně uhrazené náklady na bydlení za rozhodné období.
Jak může podat senior žádost o příspěvek na bydlení?
Žádost o příspěvek na bydlení důchodce podává stejným způsobem jako kterýkoliv jiný žadatel, pouze s tím rozdílem, že výši příjmů ze starobního důchodu si pracovníci úřadu sami zjistí, což může dotyčnému značně usnadnit práci. Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím online formuláře na portále MPSV, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně na kontaktním pracovišti úřadu práce.
Co vše zahrnují náklady na bydlení?
Náklady na bydlení zahrnují nájemné v případě užívání bytu na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy. Pokud je žadatel vlastníkem dané nemovitosti, užívá byt na základě služebnosti, nebo se jedná o byt družstevní, počítá se s takzvanými srovnatelnými náklady, jejichž výši stanovuje zákon. Dále do nákladů na bydlení patří výdaje za energie a další náklady za plnění spojené s užíváním bytu.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).