Menu Zavřít

Kalkulačka mateřské 2024

Těšíte se na příchod nového člena rodiny? V tom případě jistě uvažujete o tom, zda vám vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a pokud ano, o jakou částku se vlastně jedná. Pokud se nechcete pouštět do složitého počítání, jste na správném místě. Během chvilky za vás provede výpočet mateřské 2024 kalkulačka, která pomůže zjistit, jaká výše příspěvku se vás týká.

Jak se počítá mateřská pomocí naší jednoduché kalkulačky? Aby bylo možné zjistit, na kolik peněz máte nárok, potřebujete znát pouze dva základní údaje, což je počet dnů čerpání mateřské a váš denní či měsíční vyměřovací základ. Jakmile je uvedete, stačí už jen kliknout na tlačítko „Spočítat“ a v průběhu několika sekund uvidíte výslednou částku a přehledný graf.

nápověda
Zadejte počet dnů (max. 196 u 1, resp. 259 u 2 a více narozených dětí).
Výše uvedený vyměřovací základ je:
nápověda
Vybere si volitelně "hrubou mzdu a orientační výpočet" nebo "denní vyměřovací základ a přesný výpočet".
       

Co je peněžitá pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství (běžně známá pouze jako mateřská) je dávka, která náleží v souvislosti s péčí o novorozence rodičům (tedy matce nebo otci), kteří se o miminko starají. Také ji ovšem může pobírat osoba, která převzala dítě do péče, aby mu tak nahradila péči rodičů, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Obecně pak představuje peněžitá pomoc v mateřství jednu ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Sem kromě tohoto příspěvku patří také:

Podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, délku podpůrčí doby i celkovou výši mateřské upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zde najdete také informaci o tom, v jakých případech se peněžitá pomoc v mateřství nevyplácí nebo kdy přesně začíná a končí zmiňovaná podpůrčí doba.

Podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství

Peněžitou pomoc v mateřství je možné pobírat pouze v případě, kdy novopečená matka nebo otec splní dvě zákonné podmínky. Ty se přitom liší pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Žadatel či žadatelka o tuto dávku se musí v době nástupu na mateřskou účastnit nemocenského pojištění nebo zde musí trvat ochranná lhůta z ukončeného nemocenského pojištění.

Aby bylo možné pobírat peněžitou pomoc v mateřství, účast na nemocenském pojištění musí trvat alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před tím, než dojde k nástupu na mateřskou (tedy zhruba devět měsíců v rámci dvou let). To ale není nutné splnit v rámci jednoho zaměstnaneckého poměru, takže lze sečíst odpracované dny z různých zaměstnání.

Jestliže nastoupíte na mateřskou až po skončení pojištění, stále můžete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Pro ženy, které ukončily zaměstnání v době, kdy byly těhotné, zde totiž existuje základní ochranná lhůta. Konkrétně pro tuto dávku je stanovená na 180 kalendářních dnů od zániku pojištění a měla by zajistit, aby člověk nezůstal zcela bez prostředků.

Pokud vaše zaměstnání trvalo kratší dobu, tato lhůta se tomu přizpůsobí (při trvání pojištění po dobu 5 měsíců bude ochranná lhůta činit také 5 měsíců). Pamatujte ovšem na to, že se do ochranné lhůty nepočítá období, kdy je nezaměstnaný člověk evidován na Úřadu práce ČR. V případě, kdy žena otěhotní až po skončení zaměstnání, bude ovšem ochranná lhůta činit pouze 7 kalendářních dnů.

Nárok na mateřskou se pak liší u OSVČ, které mohou tuto dávku získat pouze za předpokladu, že si samy po stanovenou dobu platí nemocenské pojištění. Toho se musí účastnit alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na mateřskou. Současně však musí účast na nemocenském pojištění trvat nejméně 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech, než OSVČ na dávku nastoupí.

Kdo má nárok na mateřskou?

Spousta lidí dnes vůbec netuší, že tuto dávku mohou v České republice čerpat ženy i muži. Má to ale samozřejmě svá specifika. Během prvních šesti týdnů po porodu náleží peněžitá pomoc v mateřství pouze novopečené mamince. Následně však tento nárok vzniká také otci dítěte a čerpat ji může i manžel ženy, která dítě porodila.

Také muži, kteří chtějí dávku čerpat, ovšem musí splňovat stejné podmínky jako matky novorozených dětí. Jde konkrétně o účast na nemocenském pojištění v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství a 270 dnů této účasti v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Ochranná lhůta pak u mužů činí pouze 7 kalendářních dnů po skončení zaměstnání (v případě OSVČ po zániku nemocenského pojištění).

Kromě toho zde existuje ještě další podmínka, aby mohl muž peněžitou pomoc v mateřství čerpat. S matkou dítěte totiž musí uzavřít písemnou dohodu, která potvrdí, že bude o novorozence pečovat. Také musí obsahovat den, kdy pro tatínka nebo manžela mateřská začíná, den porodu a úředně ověřený podpis matky. K tomu je navíc potřeba připojit tiskopis s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče (dostupný na OSSZ).

Výpočet mateřské 2024

Pokud marně přemýšlíte, jaký má mateřská výpočet, protože chcete zjistit, na kolik peněz budete mít od státu v rámci tohoto příspěvku nárok, jistě se vám bude hodit naše jednoduchá kalkulačka, kam stačí zadat pouze dva údaje. Chcete-li se však výsledné částky dopočítat svépomocí, máme pro vás přehledný návod, který vám s tímto výpočtem poradí.

Výše mateřské 2024 představuje 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Nastávající matka (nebo případně otec) tedy nejprve musí zjistit, jaký je průměrný denní příjem za rozhodné období pro výpočet mateřské, což bývá většinou 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy žena nebo muž nastupuje na mateřskou dovolenou.

Průměrný denní příjem si můžete spočítat jednoduše, přičemž stačí svou hrubou měsíční mzdu vynásobit číslem 12 a následně výsledek vydělit číslem 365. Jelikož ale potřebujete dále pracovat s redukovaným denním vyměřovacím základem, který je východiskem pro výpočet výše mateřské, budete muset vypočtenou sumu ještě snížit podle zákonem stanovených redukčních hranic.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství se může zdát na první pohled komplikovaný, protože se tyto redukční hranice každoročně mění. Proto je nutné udržovat si přehled o jejich aktuální výši, abyste se při počítání mateřské nespletli. V roce 2024 přitom vypadají redukční hranice následovně:

  • 1. redukční hranice – do 1466 Kč (započítává se 100 %),
  • 2. redukční hranice – od 1466 do 2199 Kč (započítává se 60 %),
  • 3. redukční hranice – od 2199 do 4397 Kč (započítává se 30 %),
  • částky nad 4397 Kč – nezapočítávají se.

Když si prostřednictvím těchto hranic spočítáte redukovaný denní vyměřovací základ, budete muset výslednou částku ještě snížit na výše zmiňovaných 70 %. Teprve pak skutečně zjistíte, na jakou částku budete mít nárok za jeden kalendářní den, kdy pobíráte peněžitou pomoc v mateřství. Nechcete-li si však s těmito matematickými operacemi lámat hlavu, během několika vteřin za vás provede výpočet mateřské kalkulačka.

Maximální výše mateřské 2024

Během jednoho dne může být vyplacena peněžitá pomoc v mateřství maximálně ve výšce 1797 korun, což znamená, že měsíčně to činí maximálně 53 910 korun (30 dnů). Na tuto částku ale samozřejmě dosáhnou pouze osoby, jejichž příjmy jsou poměrně vysoké.

Praktický příklad

Pokud si ani z předchozího textu nevíte rady, jak bude u výše mateřské výpočet vlastně vypadat, máme pro vás i jeden příklad z praxe. Paní Olívie má průměrnou hrubou měsíční mzdu 50 tisíc korun. Redukční základ tedy v jejím případě činí 600 000 korun (12 x 50 000) a průměrný denní příjem je po zaokrouhlení 1644 korun (600 000 / 365). Následně je nutné tuto částku snížit dle redukčních hranic:

  • 1. redukční hranice – 1466 x 100 % = 1466 Kč,
  • 2. redukční hranice – (1644 – 1466) x 60 % = 106,80 Kč.

Po sečtení těchto dvou čísel získáme částku 1572,80 Kč, což je redukovaný denní vyměřovací základ. Ten je pak nutné zaokrouhlit nahoru na 1573 korun a zredukovat na 70 %, čímž dojdeme k částce 1102 korun. Tuto sumu pak bude paní Olívie pobírat v rámci peněžité pomoci v mateřství za jeden kalendářní den.

Jestliže bude paní Olívie čerpat od státu peněžitou pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů (196 dnů), bude mít nárok konkrétně na 215 992 korun. To vám samozřejmě potvrdí i naše kalkulačka mateřské, kam je potřeba zadat počet dní, kdy je čerpána peněžitá pomoc v mateřství, a denní či měsíční vyměřovací základ (v tomto případě 1644 korun či 50 000 korun).

Nástup na mateřskou dovolenou

Těhotná žena může na peněžitou pomoc v mateřství nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným datem porodu. Pokud jde o výpočet nástupu na mateřskou, konkrétní termín v tomto časovém rozmezí si nastávající matka určuje sama dle vlastního uvážení. Jestliže se miminko narodí ještě před začátkem této podpůrčí doby, za odchod na mateřskou se považuje den porodu.

Pokud by žena v určeném období na mateřskou nenastoupila nebo si neurčila konkrétní datum nástupu, tento termín bude stanoven na první den 6. týdne před očekávaným porodem. Kdyby pak nastávající matka chtěla pracovat až do dne, kdy dítě přijde na svět, musí počítat s tím, že je to sice možné, ale podpůrčí doba se jí stále počítá od 6. týdne před plánovaným porodem. Za dny, během kterých pracuje, navíc nemá na dávku nárok.

Jaká je délka mateřské dovolené?

Délka podpůrčí doby (tedy jednoduše délka mateřské dovolené) se v případě peněžité pomoci v mateřství rovná časovému úseku, během kterého je tato dávka poskytována. Pro výpočet délky mateřské dovolené je pak důležitá skutečnost, kolik dětí žena porodila. Pokud jde o jedno miminko, dávku je možné pobírat 28 týdnů. U dvou a více dětí je to pak 37 týdnů.

Pokud osoba převzala na základě rozhodnutí příslušného orgánu novorozené dítě do péče (například kvůli úmrtí biologické matky či z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění), podpůrčí doba bude trvat 22 týdnů. Došlo-li ovšem k převzetí do péče u dvou nebo více dětí, tato doba se prodlouží na 31 týdnů (za předpokladu, že po uplynutí 22 týdnů člověk stále pečuje alespoň o dvě děti).

Co se týče mužů, ti mohou na peněžitou pomoc v mateřství místo ženy nastoupit nejdříve po uplynutí šestinedělí, tedy od začátku 7. týdne po narození dítěte. Dávka se poskytuje nejméně na dobu 7 po sobě jdoucích dnů a pánové ji mohou čerpat nejdéle 22 týdnů (případně 31 týdnů u vícerčat). Do těch se nicméně započítává doba, kdy pobírala peněžitou pomoc v mateřství žena (kromě 6 týdnů po porodu, kdy dávka náleží pouze matce dítěte).

Jak podat žádost o mateřskou?

Žádost o výplatu peněžité pomoci v mateřství zaměstnankyně či zaměstnanec podává před nástupem na čerpání dávky, a to konkrétně u svého zaměstnavatele, který ji následně předá příslušné OSSZ. Osoba samostatně výdělečně činná, která chce mateřskou získat, se pak musí obrátit přímo na OSSZ. Narodí-li se vícerčata, po uplynutí 28 týdnů se na OSSZ dokládá čestné prohlášení, díky kterému se podpůrčí doba prodlouží na 37 týdnů.

Abyste mohli pobírat mateřskou, budete potřebovat tiskopis s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, který vám vydá ošetřující lékař (gynekolog), jenž o nastávající matku před porodem pečuje. Ten vyplní část A, zatímco žena pak musí doplnit požadované údaje v části B. S tiskopisem je nutné se následně obrátit na zaměstnavatele či na OSSZ. Výplatu mateřské má potom na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Žádá-li o peněžitou pomoc v mateřství otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, musí doložit výše zmiňovanou písemnou dohodu uzavřenou s matkou miminka, kde potvrdí, že bude o novorozence pečovat. Také bude muset vyplnit Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, kterou pak odevzdá příslušné OSSZ.

Kdy se vyplácí mateřská?

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí peněžitou pomoc v mateřství zpětně, přičemž způsob výplaty si určuje její příjemce. Může to být buď složenkou zaslanou na adresu trvalého bydliště, nebo převodem na bankovní účet. Konkrétní termín, kdy chodí mateřská, není přesně určený. Záleží na tom, kdy zaměstnavatel předá podklady příslušné OSSZ a ta je následně zpracuje.

Termín výplaty obvykle vychází na začátek měsíce nebo zhruba na jeho polovinu. Při poslední výplatě pak na složence nebo ve zprávě pro příjemce, která je uvedena u bankovního převodu, najdete informaci, která bude vypadat následovně: zánik nároku na dávku dne xx.xx.yyy. Matka dítěte (případně otec nebo manžel) pak musí požádat o navazující dávku, kterou je rodičovský příspěvek.

Započítává se mateřská do důchodu?

Spousta rodičů řeší otázku, jakým způsobem ovlivní čerpání peněžité pomoci v mateřství jejich nárok na starobní důchod. Ať už se o miminko teprve snažíte, jste v očekávání nebo již dávku pobíráte, máme pro vás dobrou zprávu. Doba, kdy člověk pobírá mateřskou, se totiž stejně jako studium nebo evidence na Úřadu práce ČR počítá jako náhradní doba pojištění.

Kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
V prvních šesti týdnech po porodu náleží tato dávka pouze matce dítěte, později ovšem nárok vzniká také jeho otci nebo manželovi ženy, která dítě porodila. Žadatel o příspěvek se přitom v době nástupu na mateřskou musí účastnit nemocenského pojištění, a to alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku. Také ovšem může mateřskou získat, pokud v jeho případě běží ochranná lhůta.
Jak dlouho trvá mateřská dovolená?
Těhotná žena může nastoupit na mateřskou dovolenou 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu, přičemž konkrétní datum si volí sama. Pokud porodí jedno dítě, dávku může pobírat 28 týdnů, u vícerčat je to potom 37 týdnů. V případě osob, které převzaly novorozence do péče, bude podpůrčí doba trvat 22 týdnů, a narodí-li se dvě nebo více dětí, bude to 31 týdnů.
Jak vypočítat mateřskou?
Mateřská se počítá jako 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Je tedy nutné zjistit průměrný denní příjem za rozhodné období (12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou) a ten pak snížit podle zákonem stanovených redukčních hranic. Výsledek pak ještě musíte snížit na 70 % a získáte částku, kterou budete pobírat za jeden kalendářní den.
Počítá se mateřská do důchodu?
Spoustu nastávajících maminek a tatínků zajímá, zda se doba pobírání peněžité pomoci v mateřství počítá do jejich nároku na starobní důchod. Dobrou zprávou je, že týdny či měsíce, kdy je člověku státem vyplácena mateřská, je možné započítat jako náhradní dobu pojištění. To samé pak platí třeba i pro dobu studia nebo evidence na Úřadu práce ČR.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).