Menu Zavřít

Jak řešit dilema s odkázáním majetku: nechat zdědit, nebo předem darovat?

9. 3. 2018
Doba čtení: 4 minuty
Autor: wikimedia.org

Necháte svůj majetek zdědit příbuzným, nebo ho s předstihem někomu darujete? Dilema, před kterým za svého života stojí téměř všichni. Není na to jednoznačná odpověď. Záleží na vašem příbuzenském vztahu a především na vlastnostech osoby, které chcete majetek předat. Klíčem k úspěchu je aktivní a předchozí komunikace s možnými dědici či obdarovanými.

Dar, dědictví a daně

Dobrá zpráva na úvod, dědická ani darovací daň u nás již formálně neexistují, byly zrušeny v roce 2013. Majetek, který získáte v dědickém řízení, je od daní osvobozen. Musíte však počítat s tím, že v dědickém řízení budete platit nároky notáře, popřípadě odhadce či dalších zainteresovaných osob, které se na řízení podílejí. Při dědění nemovitosti, jejíž cena přesahuje 5 milionů korun, máte navíc povinnost to ještě oznámit příslušnému finančnímu úřadu.Pokud se rozhodnete pro darování majetku, o placení daně rozhodne to, v jakém vztahu vůči vám obdarovaný je. Od daně z příjmů jsou osvobozeni příbuzní v přímé i nepřímé linii.
Kdo jsou příbuzní v přímé i nepřímé linii
Přímá linie: děti, rodiče, prarodiče, vnoučata
Vedlejší linie: sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky, nebo manžel/manželka rodičů. Pozor: také je to osoba, která s obdarovaným žila nejméně 1 rok před darováním ve společné domácnosti

Chystáte se na změnu trvalého bydliště? Přečtěte si, co vás čeká:

Změna trvalého bydliště: hodně úřadování a nové doklady

ilustrační foto

Daň se platí v případě, že majetek darujete osobám, které ve vztahu k vám nepatří do přímé či vedlejší linie. O úhradě daně pak rozhoduje souhrnná cena daru. Pozor, darovací daň formálně neexistuje, dar v hodnotě přesahující 15 000 korun je daněn 15 procenty u fyzických osob, u právnických osob je stanovena 19procentní sazba.

O doprovodných nákladech při darování rozhoduje, jak jste legislativně zdatní. Darovací smlouvu si můžete sestavit sami, služby právníka budete platit.

Když jde o nemovitost

Zdědili jste nemovitost nebo jste ji dostali darem? Od daně z nabytí nemovitosti jste při darování či dědění osvobozeni. Existují tu však ještě další podmínky, při jejichž nedodržení se povinnosti platit daň nevyhnete.

Čtěte: Prodali jste nemovitost? Daň z příjmu nebudete platit v pěti případech


Dědic bude při následném prodeji nemovitosti od daně osvobozen, pokud zůstavitel držel nemovitost déle než 5 let nebo v ní 2 roky měl trvalé bydliště.

V případě darování záleží na tom, jaké máte s nemovitostí úmysly. Pokud chce obdarovaný nemovitost do 5 let po nabytí prodat, bude platit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 procent.

Darovací smlouva a nechtěný dar

Nejjednodušším řešením pro předání majetku je darovací smlouva. Ale i při této variantě je nutná určitá opatrnost, pokud darovaný majetek ještě chcete dále užívat.

Přečtěte si více o daních:

Nezapomeňte: daň z nemovitosti je třeba zaplatit do konce května

Jak podat daňové přiznání? 5 kroků, které musíte udělat

 Ilustrační foto

Obdarovaná osoba totiž může nakládat s vaším majetkem okamžitě. Proto je vhodné jako pojistku použít věcné břemeno, kterým si zajistíte, že váš majetek nebude prodán (například byt, dům, rekreační objekt).

ebf 24 - tip duben

Dar, ač se to na první pohled tak zdá, není převodem na věky. Dar můžete odmítnout (může být například zatížen exekucí či jinými břemeny), nemusíte darovací smlouvu podepsat nebo od ní i zpětně odstoupit. Dar můžete i vrátit.

Naopak i dárce, pokud je s jeho darem nakládáno špatně či jinak proti jeho vůli, může žádat navrácení nebo zaplacení obvyklé ceny.
Proč darovat
Od daně z příjmů jsou osvobozené dary v přímé a vedlejší linii blízkých zmíněných výše
Nemusíte respektovat neopominutelné dědice
Rychlé a levné řešení
Rizika při darování
Může dojít k rozprodeji majetku dárce, který stále užívá. Obranou je stanovení tzv. služebnosti (bývalé věcné břemeno), ve které se stanoví práva na užívání
Platí se daň z nabytí nemovitostí při brzkém přeprodeji
Změnit zpětně osobu obdarovaného je velmi složité

Jak je to s dědictvím

Dědictví je obecně výhodné pro ty, kteří nejsou v přímé a vedlejší linii. A to z důvodu úspory na daních, protože kdyby dary přesáhly hodnotu 15 000 korun, museli by zaplatit daň z příjmu, která se stanovuje z hodnoty daru. U fyzických osob je to 15 procent, u právnických osob 19 procent.

Vydědění

Pokud nechcete, aby vaši neopomenutelní dědicové po vás dědili, je nejlepší variantou je vydědit. To lze pouze za zákonem stanovených podmínek.

Dokazování však bývá občas složité. Proto snadnější možností k tomu, aby se nedostal váš majetek do rukou nechtěných neopomenutelných dědiců, je darování. Neopomenutelní dědicové jsou potomci zůstavitele a v případě jeho úmrtí přechází právo na jeho potomky.

Dědictví ještě za života zůstavitele

Existuje několik variant, jak dopředu zařídit dědictví. Můžete sepsat závěť, dále můžete uzavřít dědickou smlouvu, která má před závětí přednost, ale můžete tímto způsobem odkázat pouze 3/4 vašeho majetku. Další možností je podle Občanského zákoníku dědická posloupnost.
Proč je výhodné dědění
Majetek získaný v rámci dědictví je od daně z příjmu osvobozený. Pokud ovšem hodnota zděděné nemovitosti přesahuje 5 milionů, je to nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu
Majetek přechází až po smrti zůstavitele
Můžete si stanovit podmínky dědění
Úskalí při dědění
Neopominutelní dědicové, pokud nezvolíte variantu vydědění
Dědí se nejen majetek, ale i dluhy
Mnohdy složité dědické řízení – soudy o majetek apod.
Poplatky u notáře
Čtěte také:

Zdědili jste majetek? Nebojte se, dědická daň už se neplatí

I zaměstnanci musí někdy podávat daňové přiznání. Čtěte, co o tom rozhoduje

Ilustrační foto

Daňové přiznání: kdy máte nárok na slevu na manželku (manžela)?

Co obnáší půjčka na směnku? Čtěte, jak ji vystavit a vymáhat a jaké jsou druhy směnek a jejich náležitosti

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).