Daňová sleva na manželku/manžela za rok 2020 - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Daňové přiznání: kdo má nárok na daňovou slevu na manželku (manžela)?

, Václav Herz,

Daňová sleva na manžela či manželku patří mezi velmi často využívané benefity, pomocí kterých lze ušetřit na dani z příjmů fyzických osob. Prozradíme vám, kdy na tuto slevu máte nárok, kolik momentálně činí a co se počítá do příjmu manželky či manžela.

Nárok na slevu na manželku (manžela) za rok 2020

Ať už vás zajímá sleva na dani na manželku či sleva na dani na manžela, momentálně se jedná o 24 840 Kč. Získat ji můžete ve chvíli, kdy vyživovaná manželka nebo vyživovaný manžel, s nímž žijete ve společné domácnosti, nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. V případě, že se jedná o držitele průkazu ZTP/P, sleva je dvojnásobná, a zvyšuje se tedy na 49 680 Kč.

Daňová sleva na manželku či manžela, kterou lidé někdy označují také jako odpočet na manželku, se uplatňuje v ročním zúčtování daně. To v případě zaměstnanců provádí zaměstnavatel, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se pak tato sleva na manžela či manželku dá uplatnit v daňovém přiznání. Pokud dojde k uzavření manželství v průběhu roku, daňová sleva se uplatní poprvé za měsíc, kdy manželství trvá, konkrétně k prvnímu dni daného měsíce.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Podle zákona o registrovaném partnerství platí daňová sleva na manžela či manželku také pro registrované partnery. Je ovšem opět potřeba splnit dvě základní podmínky. Pro uplatnění slevy na manželku/manžela je nutné, aby partneři žili ve společné domácnosti. Aby pak mohl poplatník slevu uplatnit, vlastní příjem manžela či manželky nesmí za zdaňovací období v úhrnu přesáhnout částku 68 000 Kč.

Co se počítá do příjmů manželky/manžela, na kterého chci slevu?

Do vlastního příjmu manželky (manžela), který pro uplatnění slevy nesmí přesáhnout hranici 68 000 Kč, se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. Pro uplatnění slevy na manželku či manžela (odpočet daní za manželku/manžela) přitom není nutné příjmy nijak dokládat, potvrzují se čestným prohlášením manžela/manželky v rámci přílohy k daňovému přiznání.

Do vlastních příjmů ze zaměstnání (a jiné výdělečné činnosti) se počítá hrubý, nikoliv čistý příjem. Počítají se tam i daňově osvobozené příjmy, jako je například státní důchod, dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění či podpora v nezaměstnanosti. Mezi hodnocené příjmy naopak nepatří rodičovský příspěvek. Do příjmů se ovšem počítají i doplatky z minulých let.

Využíváte benefit v podobě daňové slevy na manžela/manželku?

Příjmy, které se do příjmů manžela/manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • přijatý dar,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Příjmy, které se do příjmů manžela/manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky sociální péče,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen,
 • porodné,
 • pohřebné.

Čtěte návod: Jak podat daňové přiznání? 5 kroků, které musíte udělat


Sleva i pro OSVČ s výdajovými paušály

Za rok 2020 budou moci znovu uplatňovat slevu na manžela či manželku i OSVČ, které si daň stanovují paušálem. Podmínkou ale je, že roční příjem nesmí přesáhnout 1 milion korun. U příjmů za rok 2017 si OSVČ ještě mohly vybrat, zda využijí do té doby fungující systém (vyšší limit na paušály, ale beze slev), nebo nový (nižší limit, ale se slevami). Počínaje příjmy za rok 2018 však platí pouze nový systém.

Podnikatelé s vysokými příjmy by tedy měli zvážit, zdali je výhodnější uplatnit výdaje ze všech příjmů bez nároku na slevu na manželku (manžela), nebo uplatnit daňovou slevu na manželku a výdaje stanovit maximálně z částky 1 000 000 Kč. OSVČ vedoucí daňovou evidenci uplatňují daňovou slevu na manželku (manžela) bez podmínek.

Důležitá je i doba obdržení peněz

Do rozhodného limitu pro daňové přiznání za rok 2020 se počítají příjmy od 1. ledna do 31. prosince 2020, bez ohledu na to, za které období dané příjmy náleží. Výjimkou jsou pouze příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), kdy se mzda obdržená v lednu 2020 za prosinec 2019 počítá do roku 2019 a mzda obdržená v lednu 2021 za prosinec 2020 se počítá do roku 2020.

Na nárok na daňový bonus zapomeňte
Daňová sleva na manželku (manžela) snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů stejně jako ostatní daňové slevy. Z důvodu uplatnění daňové slevy na manželku však nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, jako je tomu v případě čerpání daňového zvýhodnění. Daňová sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmů maximálně do nuly. Daňový bonus od státu je možné čerpat, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmů fyzických osob, a to ve výši tohoto rozdílu.

Daňové formuláře ke stažení najdete ZDE

Kdo má nárok na slevu na manželku/manžela?

Sleva na dani na manželku či manžela momentálně činí 24 840 Kč. Pokud jde o držitele průkazu ZTP/P, jedná se pak o dvojnásobek, tedy o 49 680 Kč. Abyste slevu mohli získat, musíte splnit dvě podmínky. Vyživovaný manžel či manželka s vámi musí sdílet společnou domácnost a jeho či její příjem zároveň nesmí v úhrnu za zdaňovací období přesáhnout částku 68 000 Kč.

Jak uplatnit slevu na manželku/manžela?

Daňová sleva na manželku či manžela se uplatňuje v ročním zúčtování daně. To u zaměstnanců provádí zaměstnavatel. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se tato sleva dá uplatnit v daňovém přiznání. Není přitom nutné příjmy manžela či manželky nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením manžela/manželky v rámci přílohy k daňovému přiznání.

Co se počítá do příjmů manželky/manžela?

Do příjmů manžela či manželky se počítají veškeré příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tedy od 1. ledna do 31. prosince vybraného kalendářního roku. Vlastní příjmy přitom zahrnují veškeré příjmy v „hrubém“ od zaměstnavatele, příjmy z podnikání, příjmy z nájmu, všechny druhy důchodů, nemocenskou, náhradu mzdy při pracovní neschopnosti, přijaté dary, podporu v nezaměstnanosti, ale také peněžitou pomoc v mateřství.

Co se nepočítá do příjmů manželky/manžela?

Mezi příjmy, které se do vlastních příjmů manželky či manžela nezapočítávají, patří například dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, porodné, pohřebné, příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření, stipendium či příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu.