Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Víte, jak sedět, aby vám práce nezničila zdraví?

Nedostatek pohybu a špatné pracovní podmínky vážně ohrožují naše zdraví. To sice všichni…

Můžeme od nového roku očekávat zdražení povinného ručení?

Povinné ručení se díky mnoha změnám v pojišťovnictví bude nejspíše nadále zdražovat.…

Výměna výtahu a potřebná povolení

Životnost výtahu v bytových domech je 15–25 let (doba životnosti je ovlivněna prováděnou…

Změna trvalého bydliště: hodně úřadování a nové doklady

27. listopadu 2017, 17:04 - Václav Herz
27. listopadu 2017, 17:04

Změna trvalého bydliště je záludná v tom, že ji nesmíte zapomenout nahlásit všem důležitým institucím. Kolika, záleží na moha faktorech: místě, kam se stěhujete, profesi, zda jste živnostník, vlastníte řidičský průkaz atd. Čas strávený na úřadech vám ušetří online propojení základních registrů, fyzické návštěvě úřadu se však nevyhnete. Základní správní poplatek je 50 korun, řidiči a podnikatelé budou platit o 50 až 200 Kč víc.

Jak na změnu trvalého bydliště? Postup krok za krokem

Pokud jste se přestěhovali a v novém bydlišti chcete mít trvalé bydliště (nebo přesněji trvalý pobyt, což je správné označení dle zákona, viz box níže), je postup následující. Nejprve musíte v rámci vyřízení potřebné agendy navštívit místní obecní úřad, případně podle bydliště úřad městské části nebo městského obvodu. Zde, na takzvané ohlašovně, si vyzvednete a vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a současně zaplatíte správní poplatek 50 korun. Pokud jste mladší 15 let, neplatíte nic.

Pokud chcete vše urychlit a v klidu si formulář vyplnit doma, můžete si Přihlašovací lístek k trvalému pobytu stáhnout a vytisknout.

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Můžete si ho stáhnout ZDE

Na úřadě následují další dva kroky. Bude vám odstřižen roh občanského průkazu a vydána žlutá kartička Potvrzení o změně trvalého pobytu, kde bude uvedena vaše nová i stará adresa.

Doklady o změně trvalého pobytu

Předložit budete muset ještě další dokumenty, které doloží vaši změnu bydliště. Zde je možných několik variant.
Při koupi nemovitosti to může být výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva orazítkovaná tímto katastrem. Pokud v novém trvalém bydlišti budete v nájmu, předložíte originál nájemní smlouvy.

Jaký je rozdíl mezi pojmy trvalý pobyt a trvalé bydliště?
Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolí (nebo je mu přidělena po narození) zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Běžně se ovšem místo pojmu trvalý pobyt používá pojem trvalé bydliště. Bydliště je správně ta adresa, na které se člověk skutečně zdržuje (může být i doručovací adresou), a která se nemusí shodovat s adresou trvalého pobytu. Často se tak také nepřesně označuje jako přechodné bydliště (Zákon ale nic jako přechodné bydliště nezná. Jedná se o pozůstatek minulého režimu, kdy se přechodný pobyt přihlašoval a byl spojen s povinností občana hlásit svůj pobyt. Taková povinnost by dnes byla v rozporu se svobodou pohybu, a proto neexistuje).

Nezletilí mívají přidělené místo trvalého pobytu jako jejich matka, případně otec. Zletilí občané si mohou místo trvalého pobytu vybrat.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to ve k tomu způsobilé nemovitosti. Pozor - z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná majetková ani užívací práva k objektu nebo vůči jeho vlastníku. Právní úprava místa trvalého pobytu je obsažena v § 10–12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Trvalý pobyt je možné mít i na obecních úřadech. Je to často případ lidí bez domova, lidí, kterým odmítne pronajímatel bytu zapsat trvalý pobyt v místě bydliště, často je ale tento institut také zneužíván pro vyhnutí se různým úředním, soudním a jiným povinnostem.

Může se stát, že nepatříte do žádné z těchto variant. Pak na úřadě dostanete a podepíšete předložené potvrzení o ohlášení změny místa trvalého pobytu. Úřad zapíše změnu adresy vašeho místa trvalého pobytu do systému evidence většinou ihned, lhůtu má do 3 pracovních dnů.

Žádost o nový občanský průkaz

Ohlášením změny místa trvalého bydliště vaše povinnosti zdaleka nekončí. Sice máte na přechodnou dobu Potvrzení o změně trvalého pobytu, ale do 15 pracovních dnů musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu. Novou občanku si budete moci vyzvednout do 30 dnů. Změnu trvalého bydliště musíte do 30 dnů nahlásit i své zdravotní pojišťovně.

Co musíte mít s sebou při hlášení změny místa trvalého bydliště
vyplněný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
platný občanský průkaz
výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti nebo doklad o oprávněnosti k užívání bytu – potvrzená nájemní smlouva nebo souhlas majitele nemovitosti

Povinnosti podnikatele

Další postup se bude odvíjet od toho, v jakém jste profesním postavení, zaměstnaneckém poměru či zda podnikáte apod. Pokud jste podnikatelem a sídlo firmy zůstává na staré původní adrese, nemusíte změnu adresy trvalého pobytu živnostenskému úřadu hlásit. Údaj si změní živnostenské úřady v rejstříku živnostenského podnikání samy.

Pokud však se změnou trvalého pobytu měníte i adresu sídla své firmy, musíte novou adresu firmy nahlásit do 15 dnů, a to na jakémkoli živnostenském úřadě. Zápis bude proveden ihned za správní poplatek 100 Kč.


Potřebujete rychle nový pas? Čtěte: Cestovní pas vám od léta 2018 vydají už za 24 hodin


Vyřizování u finančních úřadů se bude řešit podle toho, zda máte DIČ (daňové identifikační číslo) či nikoliv. Pokud nejste registrováni a přestěhujete se mimo působnost dosavadního finančního úřadu, zašle vám ten původní oznámení o změně. Zároveň vás informuje, u kterého finančního úřadu pro vás bude uložen váš daňový spis.

Pokud jste registrovaným daňovým subjektem a přestěhujete se mimo působnost stávajícího finančního úřadu, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti. Tímto datem uvedeným v rozhodnutí přechází místní příslušnost na FÚ podle nové adresy trvalého pobytu.


Zapamatujte si: Velkým pomocníkem s kompletní servisem v případě změn bydliště jsou webové stránky Správy základních registrů.


Co musí udělat řidiči

Řidiči a majitelé motorových vozidel si na úřad obce s rozšířenou působností musí vzít osvědčení o registraci vozidla (známý pod pojmem „malý techničák“) i velký technický průkaz.

Jestliže jste se přestěhovali v rámci jednoho města či obce, úřady vám nebudou muset vystavovat nový řidičský průkaz. To platí například i pro stěhování z Prahy 3 do Prahy 13.


Čtěte, jak získat výpis z rejstříku trestů


Když se stěhujete do jiného města či obce, budete muset žádat o vystavení nového řidičského průkazu. Správní poplatek činí 50 korun. Pokud budete spěchat, za vydání řidičského průkazu do pěti dnů zaplatíte 500 Kč. Vše, co musíte vědět o řidičských průkazech, si přečtěte ZDE.

Dopravní odbor musíte navštívit také kvůli změně v registru vozidel. Zde zaplatíte správní poplatek 50 Kč za vystavení nového „malého techničáku“. V něm bude zapsána už vaše nová adresa trvalého bydliště. Do velkého technického průkazu úředníci vám dopíší nové údaje.

Důležité je, že i při stěhování do jiného kraje vám zůstane stará registrační značka vozidla.
Pro další skupinu subjektů a institucí neplatí sice žádné lhůty pro ohlášení změny trvalého bydliště, ale je nanejvýš nutné jim tuto skutečnost nahlásit.

Komu ještě musíte hlásit změnu trvalého bydliště
nezaměstnaný v evidenci Úřadu práce musí změnu trvalého pobytu nahlásit na změnu příslušném ÚP do osmi dnů. Formulář ke stažení je ZDE
banky a další finanční instituce
pojišťovny
pošta (SIPO, TV a rozhlasové poplatky)
ošetřující lékaři
zaměstnavatelé či školy
dodavatelé energií (elektřina, plyn)
telefonní operátoři
sportovní či jiné kluby

Zrušení a odhlášení trvalého pobytu

Změnit místo trvalého pobytu nemusíte jen z vlastní vůle, ale může vám být změněno i z moci úřední či z vůle druhé osoby. Děje se tak například v případech, kdy pronajímatel odmítne zapsání místa trvalého pobytu nájemci ve své nemovitosti nebo když z nějakých důvodů chcete zrušit trvalý pobyt někomu, kdo s vámi bydlí.

Zde je ale nutné připomenout, že z trvalého pobytu nelze nikoho odhlásit ani ho zrušit, lze pouze změnit adresu pobytu. Pokud by totiž bylo možné někoho odhlásit, nemusel by se už nikde k novém trvalému pobytu přihlásit, a to je v rozporu se zákonem, neboť každý občan musí mít uveden údaj o místě, kde pobývá. Zároveň pokud se dotyčná osoba nevystěhuje dobrovolně, je nutné nejprve podat k soudu žalobu na vyklizení.


Čtěte také:

Výpověď dohodou je trik zaměstnavatelů. Pokud ji podepíšete, přijdete o své nároky

Dohoda o provedení práce: od listopadu ji už nemůže mít každý


Jestliže ale na úřadě doložíte, že vám zaniklo užívací právo k nemovitosti, na původní adrese nebydlíte a dále objekt nevyužíváte (a nenahlásíte adresu novou), obecní úřad změní údaj o vašem trvalém pobytu na adresu ohlašovny - tedy obecního úřadu.

Aplikace na řešení životních situací

Usnadnit život občanům v různých složitých životních situacích se prostřednictvím IT technologii rozhodlo i ministerstvo vnitra. Letos v září spustilo aplikaci, která má lidem pomoci při řešení důležitých životních situací. Obsahuje návody, jaké instituce musejí lidé navštívit pro vyřízení různých dokladů, navigaci k nejbližším úřadu či na služebnu policie.

Program si lidé mohou zadarmo stáhnout do mobilních telefonů, k dispozici bude také na internetu.

Aplikace radí, co lidé musejí například udělat, když mění trvalé bydliště nebo převádí nemovitost, ztratí doklady, nebo se jim narodí dítě či zemře někdo z rodiny.

Po rozkliknutí situace se objeví jednotlivé kroky informující o tom, kde si lidé potřebné věci vyřídí a kolik peněz za to zaplatí. Pomoct jim zároveň může navigace, která je navede k nejbližšímu úřadu, systému Czech Point nebo na policejní služebnu.

Čtěte také:

Trvalé bydliště neznamená trvalé bydlení

Spočítejte si, kolik vám z hrubé mzdy zbude čistého: Kalkulačka čisté mzdy 2018Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Počet hodnocení: 30 | Průměrné hodnocení: 4.93

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Hypotec?ni? sazby leti? nahoru. Ceny bytu? poprve? vystoupaly nad 3 miliony
Jak moc je opravdu výhodné vaše stavební spoření
10 morových ran české krajiny: sucho a chemie
Jen obyčejná bolest hlavy, nebo migréna?
Přehled slev u stavebních spořitelen: Vyplatí se vůbec?
Auta
Na český trh dorazily další dva nové elektromobily a dva…
DB Schenker a Einride poprvé v ostrém provozu představují autonomní elektrický nákladní vůz T-pod
Test Volkswagen e-Crafter: Nulové emise
Přehnaně agresivní cíle týkající se emisí CO2
Ford Kuga 1.5 EcoBoost v dlouhodobém testu: Jak rychlé je SUV s patnáctistovkou?
Technologie
Lenovo Legion Y530: herní základ (recenze)
PlayStation 4 slaví 5. narozeniny. Víme, kolik se prodalo konzolí a her
Radeon RX 590 s 12nm GPU Polaris je tu. O 10 % rychlejší mainstream, tři hry zdarma
Vodafone bude vánoční dárky rozdávat celý rok
Jaká bude minimální mzda v roce 2019? A jak jsou na tom v zahraničí?
Hry pro příležitostné hráče