Dědická daň byla zrušena, z nabytí majetku nic neplatíte - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Zdědili jste majetek? Nebojte se, dědická daň už se neplatí

,

Majetek získaný v dědickém řízení je od všech daní osvobozen. Dědická daň byla od roku 2014 zrušena úplně, dědictví se aktuálně vnímá jako bezúplatné nabytí a je podle zákona osvobozeno od daně z příjmů.

Dědická byla v Česku zrušena 31. prosince 2013. Od 1. ledna 2014 se dědictví posuzuje jako bezúplatné nabytí a je podle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozeno od daně z příjmů.

Dědici tedy neplatí žádnou daň, ale jen odměnu notáři za vyřízení dědictví a za případné další služby, například znalce při odhadu ceny zděděného majetku.

Využili jste další služby notáře?

Dědická daň při nabytí nemovitosti v roce 2018

Od daně z nabytí nemovitosti jsou dědici osvobozeni. Problém se zdaněním může vzniknout, pokud se dědic nemovitost rozhodne prodat.

Podle zákona o dani z příjmu je obecně prodávající od daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobozen, pokud nemovitost nebo družstevní byt, vlastní déle, než pět let.

Dědic bude při přeprodeji nemovitosti od daně z příjmu osvobozen, pokud zůstavitel držel nemovitost déle než pět let nebo v ní dva roky měl trvalé bydliště.

Pokud prodáváte nemovitost v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, tak se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.

Kdo je dědicem v přímé linii: manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče

Jako zůstavitel se označuje fyzická osoba, jejíž práva a závazky přejdou po její smrtí na její dědice.


NAŠE RADA:

Pět případů, kdy se neplatí daň z příjmů při prodeji nemovitosti


Sazby za vyřízení dědictví

Jak již bylo uvedeno, od počátku roku 2014 majetek a příjmy, které člověk nebo právnická osoba získá dědictvím, už nejsou daněny dědickou daní ani jinou daní.

To však neznamená, že by se žádné poplatky v souvislosti s vyřizováním dědictví neplatily.

Součástí dědického řízení je zpravidla znalecký posudek o ceně nemovitostí platný ke dni smrti zůstavitele.

Dále je třeba zaplatit notáři za úkony provedené v dědickém řízení a za výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu.

Výše odměny notáři je určena z ceny movitého i nemovitého majetku, který je předmětem dědictví a který je v rámci dědického řízení znalecky ohodnocen.

Zdědili jste majetek? Nebojte se, dědická daň už se neplatí
3 (60%) 2 hlasování
Diskuze