Menu Zavřít

Zdravotní pojištění: Jak se mění podmínky a platby pojistného na rok 2024?

16. 1. 2023
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos

Placení zdravotního pojištění se nevyhnete, ani když k doktorům vůbec nechodíte. V České republice patří mezi povinná pojištění, a platí ho buď sám pojištěnec, jeho zaměstnavatel, nebo stát. Protože jsou výpočet i výše zdravotního pojištění stanoveny zákonem, nemohou je zdravotní pojišťovny samy ovlivňovat. Na pojistné mají ovšem vliv minimální i průměrná mzda, které vzrostly.

Co je zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění je povinné pojištění a slouží k úhradě zdravotní péče. Pojištěn musí být každý, kdo má na území České republiky trvalý pobyt, a také každý, kdo je zaměstnán u zaměstnavatele, který má na území České republiky sídlo nebo rovněž trvalý pobyt. Povinné zdravotní pojištění přitom může vzniknout několika způsoby:

 • dnem narození (u osob s trvalým pobytem na území ČR),
 • dnem nástupu do zaměstnání (u cizinců bez trvalého pobytu na území ČR),
 • dnem získání trvalého pobytu na území ČR.

O podmínkách zdravotního pojištění podrobně hovoří zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Koho se týká platba zdravotního pojištění

 • Zaměstnanců (odvádí ho za ně zaměstnavatel),
 • osob samostatně výdělečně činných (platí si ho samy),
 • osob bez zdanitelných příjmů (platí si ho samy).

Za koho platí zdravotní pojištění stát

Stát platí zdravotní pojištění za vyjmenované skupiny pojištěnců. Mezi ně patří:

 • nezaopatřené děti (nevýdělečně činné děti mladší 26 let),
 • poživatelé důchodů,
 • ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • osoby pečující celodenně a osobně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
 • příjemci rodičovského příspěvku,
 • uchazeči o zaměstnání (nezaměstnané osoby vedené v evidenci úřadu práce),
 • osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti,
 • osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující,
 • osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené děti nebo částečně bezmocné rodinné příslušníky starší 80 let,
 • osoby konající základní (náhradní) vojenskou službu, civilní službu nebo osoby povolané k vojenskému cvičení,
 • osoby ve vazbě nebo výkonu trestu,
 • mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
 • osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňují podmínky jeho přiznání a žádný důchod tedy nepobírají (nemají odpracované roky a nemají žádný příjem),
 • osoby s trvalým pobytem na území ČR, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění a za které neplatí pojistné zaměstnavatel a ani stát a nejsou osobami samostatně výdělečně činnými.

Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění si musí v České republice platit samozřejmě i cizinci, pokud zde pobývají delší dobu. Na veřejném zdravotním pojištění se mohou účastnit všichni cizinci, kteří si na území ČR zřídí trvalý pobyt, a také cizinci pocházející ze zemí EU, EHP nebo Švýcarska.

Pokud se chtějí na veřejném zdravotním pojištění účastnit cizinci pocházející z jiných zemích (a kteří nemají na území ČR trvalý pobyt), mohou tak učinit pouze na základě zaměstnání v ČR. Cizinci, kteří nedosáhnou na veřejné zdravotní pojištění, mají povinnost sjednat si místo toho komerční zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění v roce 2024

Platby na zdravotní pojištění rostou každým rokem. Děje se tak na základě zvyšování průměrné hrubé mzdy (OSVČ) a v souvislosti s růstem minimální mzdy (zaměstnanci, OBZP).

Zdravotní pojištění u zaměstnance

Od 1. 1. 2024 se minimální mzda zvyšuje z 17 300 korun na 18 900 korun. Tento skok má za následek zvýšení měsíčních plateb pojistného na zdravotní pojištění z původních 2 336 korun na 2 552 korun pro všechny zaměstnance. Lednovou platbu musí zaměstnavatelé za své zaměstnance uhradit nejpozději do 8. 2. 2024.

Zdravotní pojištění u OVSČ

Osoby samostatně výdělečně činné, které platí minimální zálohy na zdravotní pojištění, si musejí platby pro rok 2024 zvýšit o 246 korun. Došlo totiž ke zvýšení průměrné hrubé mzdy (z 40 324 korun na 43 967 korun), což má vliv na minimální měsíční vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává výše měsíčních záloh.

Minimální měsíční záloha na pojistné se zvyšuje z 2 722 korun na 2 968 korun. Vyšší záloha už musí být uhrazena za leden 2024. Záloha je splatná vždy od prvního dne v měsíci, za který se platí, až do osmého dne v měsíci následujícím. Lednovou zálohu je tedy možné uhradit nejpozději do 8. 2. 2024.

Přídavky na dítě se od ledna 2023 zvyšují. Navíc na ně dosáhne více rodin
Přečtěte si také:

Přídavky na dítě se od ledna 2023 zvyšují. Navíc na ně dosáhne více rodin

Zdravotní pojištění u OBZP

Výše pojistného se u osob bez zdanitelných příjmů odvíjí od minimální mzdy (stejně jako je tomu u zaměstnanců). To znamená, že v důsledku jejího zvýšení musí OBZP platit od ledna zálohy ve výši 2 552 korun.

MMF24

Zdravotní pojištění u státních pojištěnců

Další změnou je zvýšení pojistného hrazeného státem za vybrané skupiny pojištěnců. Zde se měsíční částka zvyšuje z 1 900 korun na 2 085 korun. Jde tedy o rozdíl 185 korun.

Plátce/pojištěnec Výše pojistného (záloh) v roce 2023 Výše pojistného (záloh) v roce 2024 O kolik se pojistné zvyšuje
zaměstnanec 2 336 Kč 2 552 Kč + 216 Kč
OSVČ 2 722 Kč 2 968 Kč + 246 Kč
OBZP 2 336 Kč 2 552 Kč + 216 Kč
státní pojištěnec 1 900 Kč 2 085 Kč + 185 Kč

Zdroj: Vojenská zdravotní pojišťovna

Pro koho je povinné placení zdravotního pojištění?
Zdravotní pojištění si musí platit každý, kdo má na území České republiky trvalý pobyt, a také každý, kdo je zde zaměstnán (cizinci). V některých případech si pojištěnci platí pojistné sami (OSVČ, OBZP), za zaměstnance ho pak odvádí zaměstnavatel. Za určité skupiny pojištěnců, jako jsou děti, studenti nebo důchodci, platí pojistné stát.
Kolik činí pro OSVČ zdravotní pojištění v roce 2024?
V roce 2024 budou OSVČ platit minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 968 korun. Oproti roku 2023, kdy výše minimálních záloh činila 2 722 korun, se jedná o nepatrné zvýšení.
Co se stane při neplacení zdravotního pojištění?
Účast na zdravotním pojištění je dle zákona o zdravotním pojištění povinná, proto je výhodné platit pojistné řádně a včas. Při neplacení zdravotního pojištění začne dlužníkovi naskakovat tučný dluh na penále, neboť denní sazba na penále činní 0,05 procenta z dlužného pojistného. Zdravotní pojišťovny dluhy po neplatičích pečlivě vymáhají, takže v žádném případě nelze spoléhat na to, že to člověku jen tak projde. 
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).