Menu Zavřít

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?

27. 7. 2018
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Profimedia.cz

Nárok na vdovský či vdovecký důchod není automatický, musí být splněny zákonné podmínky. Mezi ně patří pobírání starobního či invalidního důchodu zemřelým nebo splnění potřebné doby pojištění zemřelým. Nárok vzniká i při smrti následkem pracovního úrazu. Podmínky pro přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu se neliší.

V praxi v Česku mnohem častěji pobírají pozůstalostní důchod ženy po manželovi, proto se obsah článku soustředí na vdovský důchod po manželovi, uvedená pravidla však obecně platí i pro důchod vdovecký (čili po zesnulé manželce).

Vdovský důchod po manželovi

Vdovský důchod je dávkou z důchodového systému, která má zmírnit výpadek příjmu po úmrtí manžela. Při splnění zákonných podmínek má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi pouze manželka.

Družka nemůže pobírat vdovský důchod po zemřelém druhovi ani v případě, že spolu měli jedno či více dětí.

Výše vdovského důchodu závisí na průběhu pojištění zemřelého manžela. Vlastní příjmy vdovy a získaná doba pojištění vdovy výši vdovského důchodu neovlivní.

Výpočet vdovského důchodu

Vdovský důchod se skládá ze součtu základní (3 270 Kč/měs.) a procentní výměry. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 procent procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti.

Může nastat situace, že vdova již pobírá invalidní nebo starobní důchod a zároveň má nárok i na výplatu vdovského důchodu. V tomto případě se vyplácí vyšší z důchodů v plné výši a z nižšího důchodu se vyplácí pouze polovina procentní výměry. Chcete-li si však být jisti tím, že nikde neuděláte chybu, pak vám nejlépe poslouží pro správný výpočet vdovského důchodu kalkulačka.

Kdo má na vdovský důchod nárok?

Legislativní podmínky pro přiznání vdovského důchodu po zemřelém manželovi nebo vdoveckého důchodu po zemřelé manželce se neliší.

Pozůstalý, ať je to vdova nebo vdovec, má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý či zemřelá pobírali starobní důchod, nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní případně starobní důchod, nebo zemřeli následkem pracovního úrazu.

Důležité je mít na paměti, že nárok na vdovský důchod nevzniká automaticky. Například nebude náležet vdově po zemřelém manželovi, který nepobíral žádný důchod a ke dni úmrtí nesplnil podmínku doby pojištění, protože byl během života dlouhodobě nezaměstnaný.

Podmínky pro vznik nároku na vdovský nebo vdovecký důchod
Věk ke dni úmrtí Doba pojištění
před 20. rokem méně než 1 rok
od 20 do 21 let min. 1 rok
od 22 do 23 let min. 2 roky
od 24 do 25 let min. 3 roky
od 26 do 27 let min. 4 roky
od 28 do 37 let min. 5 let z posledních 10 let před úmrtím
od 38 let min. 5 let v posledních 10 letech před úmrtím nebo min. 10 let v posledních 20 letech před úmrtím*
od dosažení věku pro předčasný důchod min.5 let v posledních 10 letech před úmrtím nebo min. 10 let v posledních 20 letech před úmrtím nebo min. 25 až 35 let v závislosti na věku zemřelého*

Pramen: zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

* = stačí splnit jednu z podmínek

Žádost a formulář o vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod podává vdova na okresní správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého bydliště vdovy.

K dispozici není žádný tiskopis nebo formulář žádosti o vdovský důchod. Žádost sepisuje do počítače přímo pracovník důchodového oddělení.

A pokud jde o vyřízení vdovského důchodu, tak úředníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mají na základě podání žádosti na rozhodnutí o uznání či neuznání vašeho nároku lhůtu 90 dnů. Rozhodnutí je vždy zasíláno doporučeně do vlastních rukou. Vdovský důchod bude doplacen zpětně ode dne úmrtí manžela.

Jestliže vdova nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu podat námitku, a to do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Správa sociálního zabezpečení má na rozhodnutí o námitkách dalších 30 dní.


NAŠE RADA:

Správné načasování odchodu do důchodu rozhoduje o tisících korun navíc

seniorky

Vdovský důchod v roce 2019

Vdovský důchod se skládá ze základní výměry ve výši 3 270 korun a procentní výměry, přičemž ta pro změnu odpovídá 50% výši výměry důchodu, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel.

Valorizace vdovského důchodu v roce 2019

V případě, že je schválena valorizace důchodů, týká se tato valorizace přirozeně i důchodů vdovských. Naposledy byly vdovské důchody, respektive jejich základní výměry navýšeny letos. A kolik že v roce 2019 navýšení vdovského důchodu vlastně činilo? Odpověď zní 570 korun. Ještě vloni totiž platilo, že základní výměra byla pouze 2 700 Kč.

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Je třeba pamatovat na to, že nic takového jako doživotní vdovský důchod neexistuje. Tento typ sociální dávky ulehčující ztíženou finanční situaci vdovy, respektive vdovce vyplácí ČSSZ pouze jeden rok od smrti manžela či manželky.

Jedinou výjimku pro to, aby mohla být dávka vyplácena i nadále, je situace, kdy pozůstalá osoba splňuje jisté další zákonem stanovené podmínky.

Mezi ně patří například péče o nezaopatřené dítě, péče o závislého rodiče, invalidita 3. stupně nebo dosažení požadovaného věku odchodu do starobního důchodu, který si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Jestliže vdova (vdovec) již sama pobírá důchod (starobní nebo invalidní), tak je potřeba dodržet při výpočtu vdovského důchodu již zmíněná pravidla o souběhu více důchodů.

MMF24

Kolik bude činit váš důchod? Spočítejte si to na kalkulačce výše důchodu

Čtěte také:

Jak řešit dilema s odkázáním majetku: nechat zdědit, nebo předem darovat?

Ilustrační foto

Kdy získáte příspěvek na bydlení

Když nemůžete k lékaři, musí on za vámi. Je to jeho povinnost

Přídavky na děti: kdo má nárok a jak o ně požádat?

Příspěvek na péči činí až 15200 Kč: kde a jak o něj žádat?

Darovací smlouva vás ochrání před problémy. Jak má vypadat na nemovitost, byt či auto?

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).