Povinnost lékaře navštívit pacienta doma - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Věděli jste, že když nemůžete k lékaři, musí on za vámi? Je to jeho povinnost

, try,
Věděli jste, že když nemůžete k lékaři, musí on za vámi? Je to jeho povinnost
Zdroj: Profimedia.cz

Praktický lékař má povinnost vykonávat návštěvy u pacienta doma, pokud ten není kvůli zdravotním potížím schopen se do ordinace dostavit. Po vzájemné dohodě existují však i další varianty kontrol a péče, například s převozem sanitkou. Lékař však může pacienta, který potřebuje návštěvy u sebe doma, předem odmítnout registrovat.

Návštěvní službu jako povinnou součást práce praktických lékařů přímo zmiňuje Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Podle § 7 uvedeného zákona součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je vždy návštěvní služba. Ustanovení tedy platí pro všechny skupiny pacientů.

Návštěvní službu zákon specifikuje jako poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta – tedy doma nebo například v zařízení sociálních služeb.

Zejména se návštěvy lékařů týkají případů, kdy se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže dostavit do zdravotnického zařízení, ale zároveň poskytnutí péče tímto způsobem je s ohledem na charakter potíží pacienta možné. Tedy když stav pacienta nevyžaduje další speciální vyšetření (například RTG, sonografii) nebo přímo hospitalizaci v nemocnici.


Plánujete změnu zdravotní pojišťovny? Přečtete si, jak na to

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto


Návštěvy řeší i smlouvy s pojišťovnami

Na zajištění návštěvní služby pamatují také smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, které mají praktičtí lékaři uzavřené se zdravotními pojišťovnami.

Ve smlouvách je mimo jiné uveden celkový rozsah doby pro poskytování hrazených služeb (zpravidla min. 32 hodin týdně), z čehož bývá například 20 hodin ordinační doby a ostatní doba má být využita pro návštěvní službu a administrativní činnost praktika.

Každého pacienta praktik registrovat nemusí

Je třeba zdůraznit i skutečnost, že nemožnost zajištění návštěvní služby je podle uvedeného zákona jedním z mála legálních důvodů, proč praktický lékař může odmítnout pacienta registrovat.

Praktický lékař, kterého si pacient zvolil, může odmítnout jeho přijetí do péče, pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby.

Co si zapamatovat
U svých registrovaných pacientů má praktický lékař povinnost návštěvní službu zajišťovat u pacienta, který se nemůže sám dostavit a jehož zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem.
Druhou možností nad rámec zákona je domluvit se s lékařem, že pacientovi vystaví příkaz ke zdravotnímu transportu, jestliže jeho zdravotní stav neumožňuje dopravu k lékaři běžným způsobem, bez použití dopravní zdravotní služby. Pacienta pak dopraví k lékaři a následně i od něj převozová sanitka.
Praktický lékař může odmítnout registraci pacienta, u kterého předem ví, že mu nebude schopen zajistit návštěvní službu.

Pokud lékař odmítá zajistit svému registrovanému pacientovi návštěvní službu, může pacient zaslat stížnost na krajský úřad, okresní sdružení praktických lékařů, Českou lékařskou komoru nebo jeho zdravotní pojišťovnu.

Čtěte také:

Jak zjistíte, že máte nárok na lázně

 Nově vybudované termální lázně byly slavnostně otevřeny 3. prosince v Chrastavě na Liberecku

Jaký budete platit doplatek za léky na předpis?

Nahlížet do zdravotnické dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači

Invalidní důchod se v roce 2018 bude počítat ze zvýšené základní výměry 2700 Kč