Menu Zavřít

Žádost o vdovský důchod se podává vždy osobně. Elektronický formulář zatím neexistuje

9. 12. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos.com

Některé životní situace dokážou člověka hluboce zasáhnout nejen po psychické stránce, ale také po té finanční. Jednou z nich je úmrtí manžela či manželky. Tato událost kromě citové újmy znamená navíc výpadek jednoho příjmu. Aby pozůstalá osoba mohla dále vést důstojný život a dokázala se s takovou ztrátou lépe vypořádat, může zažádat o vdovský důchod. Avšak pouze za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky.

Co je vdovský důchod

Vdovský nebo vdovecký důchod slouží jako finanční podpora českého důchodového systému poskytovaná ovdovělým osobám. Jedná se o takzvaný pozůstalostní příspěvek, který upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tato legislativa stanovuje mimo jiné nárok na vdovecké dávky a definuje podmínky jejich čerpání. Příspěvek má pomoci pozůstalým manželům a manželkám se zajištěním financování nákladů na život.

Standardní délka, po kterou se vdovský důchod pobírá, je zákonem stanovena na jeden rok, avšak za určitých okolností lze dávky pobírat déle nebo dokonce trvale. Po uplynutí standardní doby čerpání vdovského důchodu má nárok na její prodloužení osoba, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • je plně invalidní,
 • dosáhla 55 let, jde-li o ženu, nebo 58 let, jde-li o muže.

Komu vzniká nárok na vdovský důchod

Zákon o důchodovém pojištění stanovuje podmínky pro získání nároku na tento pozůstalostní příspěvek. Ty se odvíjí především od toho, zda zesnulá osoba pobírala starobní či invalidní důchod, nebo jí v den její smrti na některý z nich vznikl nárok. Dávky vdovského důchodu mohou být pozůstalému manželovi nebo manželce přiznány za předpokladu, že byla splněna některá z následujících skutečností:

 • zesnulému byl vyplácen starobní nebo invalidní důchod,
 • ke dni smrti zesnulý splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod (35 let),
 • ke dni smrti zesnulý splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod (jeden až pět roků),
 • manželka/manžel zesnul v důsledku pracovního úrazu.

Další podmínkou pro získání nároku na dávky je, že pozůstalá osoba byla v den úmrtí se zesnulým v manželském svazku a po jeho smrti se opětovně nevdala/neoženila. Pakliže byli manželé rozvedení, příspěvek si pozůstalý nárokovat nemůže. Stejně tak nebudou dávky přiznány ani registrovaným partnerům nebo druhovi či družce.

Kde žádat o vdovský důchod

O dávky vdovského důchodu musí pozůstalá osoba zažádat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), a to v místě svého trvalého bydliště. Na rozdíl od jiných životních situací, které vyžadují finanční pomoc od státu, není zatím pro žádost o tento příspěvek vytvořen žádný elektronický formulář. Z toho důvodu je nezbytné vyzvednout si tiskopis přímo na OSSZ a tam jej také následně odevzdat. Výhodou uvedeného postupu ale je, že na úřadě může žadateli s vyplněním žádosti pomoci pověřený pracovník, takže se eliminují případné chyby a nedostatky při jejím podání.

Invalidní důchod pomůže, když vám neslouží zdraví a nemůžete pracovat. Jak podat žádost?
Přečtěte si také:

Invalidní důchod pomůže, když vám neslouží zdraví a nemůžete pracovat. Jak podat žádost?

Jak žádat o vdovský důchod

Jak bylo řečeno výše, pro žádost o vdovský důchod formulář zatím neexistuje. První krok, který je tedy potřeba učinit pro získání dávek, je navštívit OSSZ a vyzvednout si jej. Poté doma v klidu vyplníte veškeré položky v daném tiskopisu a připravíte si dokumenty, které po vás bude pracovník na OSSZ při podání žádosti vyžadovat. Jedná se především o doklady týkající se vašeho vztahu k zesnulé osobě.

Přílohy žádosti se odvíjí od toho, zda zesnulá osoba již pobírala starobní nebo invalidní důchod, či nikoliv. Pakliže důchod ještě nepobírala, musí se v rámci řízení o nároku posoudit, zda v den své smrti dosáhla věku, kdy jí nárok na starobní důchod vznikl. Na základě této skutečnosti pak přinesete společně s žádostí na OSSZ následující dokumenty:

1. pokud zesnulá osoba již pobírala důchod:

 • občanský průkaz (případně cestovní pas či povolení k pobytu),
 • úmrtní list,
 • oddací list.

2. pokud zesnulá osoba dosud důchod nepobírala (všechny uvedené dokumenty se týkají pouze zemřelého):

 • doklady o době studia (například výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, index…),
 • potvrzení školy o délce studia,
 • doklad o délce vojenské služby (například vojenská knížka),
 • potvrzení dokládající, zda měl zesnulý v péči nějaké děti (například rodné listy dětí),
 • doklad o dobách pojištění (nebo náhradních dobách pojištění).

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti

Jakmile je žádost odevzdána na příslušné OSSZ, je předána na ústředí České správy sociálního zabezpečení, kde bude rozhodnuto, zda nárok žadateli vzniká, a pokud ano, stanoví se zde částka, která mu bude vyplácena. Úřad má na vyřízení žádosti 90 pracovních dnů, ale obvykle se záležitost zpracuje rychleji, zejména pokud jsou správně vyplněny všechny položky a dodány veškeré potřebné dokumenty.

Poté, co ČSSZ rozhodne o schválení, nebo naopak zamítnutí žádosti, obdrží žadatel toto rozhodnutí v písemné podobě prostřednictvím poštovního psaní.  Dopis obsahuje kromě výsledku řízení o nároku také informaci o částce, jež bude pozůstalé osobě pravidelně vyplácena. Pakliže žádosti vyhověno nebude, budou v tomto dopisu uvedeny důvody, proč tak bylo rozhodnuto.

CONTENT24

Výše vdovského důchodu

Jakmile ČSSZ žádost o vdovský důchod schválí, je potřeba stanovit výši vyplácené částky. Příspěvek se skládá ze základní a procentní části, kde základní výměra byla pro rok 2024 stanovena na částku 4400 korun. Tato položka je pro všechny žadatele stejná. Co se ale liší, je výměra procentní, která se odvíjí od výše starobního či invalidního důchodu, jejž zesnulý pobíral.

Proměnná část příspěvku se stanoví jako 50 procent z procentní výměry uvedených důchodů. Pokud zesnulá osoba ani jeden z těchto důchodů nepobírala, ale v den jejího úmrtí jí na něj vznikl nárok, musí se stanovit jeho případná výše, na základě které se potom určí procentní část vdovského důchodu pozůstalého. Nejrychleji vám výslednou částku spočítá kalkulačka vdovského důchodu, kam stačí zadat výši měsíčního důchodu zemřelého a měsíčního starobního důchodu pozůstalého.

Jak zažádat o vdovský důchod?
Žádost o vdovecký či vdovský důchod je potřeba podat vždy osobně, jelikož zatím neexistuje elektronický formulář pro online podání. Tiskopis je k dispozici na pobočkách okresní správy sociálního zabezpečení, kam jej také následně vyplněný zanesete. Dejte si však pozor, abyste žádost odevzdali na OSSZ, která se nachází v místě vašeho trvalého bydliště.
Kolik je vdovský důchod?
Výše dávky vdovského důchodu se skládá ze dvou částí, a to základní a procentní. Základní část je stanovená v roce 2024 pro všechny žadatele stejně na částku 4400 korun. Procentní část se různí u každého pozůstalého v závislosti na tom, jak vysoký starobní nebo invalidní důchod pobíral zesnulý. Pakliže ještě nepobíral ani jeden z uvedených důchodů, ale v den jeho smrti mu na něj vznikl nárok, je nejprve nezbytné stanovit jeho potenciální výši.
Kdo má nárok na vdovský důchod?
Na vdovský důchod vzniká nárok pozůstalé osobě, jež byla se zesnulým v den jeho úmrtí v manželském svazku a po jeho smrti se znovu nevdala/neoženila. Zároveň musí být splněna podmínka, že zesnulý pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo mu na něj v den jeho smrti vznikl nárok. Příspěvky nemohou čerpat registrovaní partneři ani druhové či družky.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).