Důchodová kalkulačka - výpočet odchodu do důchodu 2019 - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Důchodová kalkulačka – výpočet odchodu do důchodu 2020

,

Znát datum, respektive věk svého odchodu do důchodu je pro každého z nás velmi důležité. Dopídit se tohoto čísla však může být mnohdy poněkud náročné. S naší důchodovou kalkulačkou pro rok 2020 to nicméně jde vcelku snadno. Stačí do ní totiž zadat pár základních údajů, a rázem máte výsledek.

Díky důchodové kalkulačce 2020, která vám spočítá váš důchodový věk, rychle zjistíte, kdy do důchodu můžete jít právě vy. Naše kalkulačka odchodu do starobního důchodu je velmi jednoduchá. Vyplňte přesné datum narození, pohlaví a počet dětí a následně stiskněte tlačítko „Spočítej“. Svůj termín odchodu do penze se dozvíte záhy.

Kalkulačka pro odchod do důchodu

Výpočet hranice odchodu do penze

Jak již bylo řečeno, způsob výpočtu věku potřebného k odchodu do důchodu, ať už řádného či předčasného, je poměrně komplikovaný. Záleží totiž hned na několika faktorech současně.

Hranice odchodu do penze se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění liší v závislosti na tom, kdy se dotyčný narodil. Ženy, které na svět přišly před rokem 1936, mohly do řádného důchodu odejít již v 53 letech, ovšem pouze tehdy, vychovaly-li alespoň pět dětí. Oproti tomu ženy, které žádné potomky neměly, si musely počkat až do 57, zatímco muži narození před rokem 1936 dosáhli důchodového věku v okamžiku, kdy oslavili své 60. narozeniny.

V případě těch, kteří se narodili mezi lety 1936 až 1971 je to ale o poznání složitější. Jejich důchodový věk se stanovuje na základě tabulky, přičemž tentokrát se zde kromě celých let objevují rovněž jednotlivé měsíce. U žen je navíc opět přihlídnuto k tomu, kolik dětí za svůj život vychovaly.

Muži narození v roce 1936 odešli do důchodu v 60 letech a dvou měsících. S každým dalším uplynulým rokem až do roku 1964 se pak jejich důchodový věk navyšuje o dva měsíce. Pro část mužské populace narozenou v roce 1965 a později je pak tato hranice zastropována na 65 letech.

Ženy s pěti a více dětmi narozené v roce 1936 dosáhly na důchodový věk v třiapadesáti, oproti tomu ty, které žádné ratolesti neměly, se musely smířit s číslem 57. Na pětašedesát let se žena s jedním dítětem sice dostane ve stejný okamžik jako muž, tedy v roce 1965, měla-li jich ale víc, přeci jen může do řádné penze odejít o něco dřív.

Pakliže se řadíte mezi ty, kteří se narodili teprve po roce 1971, a proto se obáváte nejhoršího, máme pro vás relativně dobrou zprávu. Později než v pětašedesáti do řádného důchodu nepůjdete, neboť hranice je aktuálně ustálena právě na této výši.

Popsaná změna se v praxi ovšem projeví až po roce 2031, protože přesně tehdy se dotkne pojištěnců narozených v roce 1966, u kterých již nebude docházet ke zvyšování důchodového věku nad 65 let.

Potřebná doba pojištění

Jak už to tak ale bývá, čert vězí v detailu, a nejinak je tomu i v případě odchodu do důchodu. Dosažení věku je totiž pouze jednou z podmínek potřebnou pro vyplacení dávky, tedy důchodu jako takového. Tou druhou pak je dostatečně dlouhá doba pojištění.

V roce 2018 museli žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň 34 let. V roce 2019 se tato doba zvedla na 35 let. V případě, že nebude splněna, pak žadatelé žádný nárok na starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku mít nebudou.

Odchod do předčasného důchodu

Za jistých okolností lze do starobní penze odejít i předčasně. Učinit tak můžete ve chvíli, kdy váš důchodový věk byl stanoven pod hranici 63 let a zároveň splňujete potřebnou dobu pojištění. Pakliže je to váš případ, můžete do předčasného důchodu odejít o tři roky dříve. Jestliže byste ovšem na řádnou penzi měli nárok až po dosažení této hranice, můžete se svým zaměstnáním, respektive podnikáním skončit dokonce s předstihem až pěti let.

Tak či tak, v takové chvíli je nutné počítat s tím, že vyplácená dávka může být o poznání menší. Odchodem do předčasného důchodu se navíc minimální doba pojištění nezkracuje, také tito žadatelé si jej musejí hradit při nejmenším 35 let.

Kolik přesně výše důchodu činí?

Co se týče velikosti vyplácené dávky, ani zde nelze být příliš konkrétní. Ta se totiž liší případ od případu. Každý jedinec má nárok na jinou výši důchodu v závislosti na tom, kolik peněz si vydělával v rámci svého zaměstnání, respektive výdělečné činnosti, a jak dlouho bylo důchodové pojištění placeno.

A protože se jedná o další poměrně náročný výpočet, neváhejte využít naší další důchodové kalkulačky pro rok 2019, tentokrát zaměřené na výši důchodu jako takovou.

Další kalkulačky

Důchodová kalkulačka – výpočet odchodu do důchodu 2020
3.4 (68%) 5 hlasování
Diskuze