Od srpna 2019 se mění úhrady brýlí a čoček z pojištění - Euro.cz

Přihlášení

Dopad na miliony Čechů: úhrady brýlí ze zdravotního pojištění se od srpna 2019 mění

,
Dopad na miliony Čechů: úhrady brýlí ze zdravotního pojištění se od srpna 2019 mění
Zdroj: Profimedia.cz

V úhradách zdravotnických prostředků určených ke korekci zraku, jako jsou brýlové čočky, brýlové obruby či kontaktní čočky, dochází od 1. srpna 2019 k výrazným změnám. Některé dosud hrazené pomůcky již nebudou z veřejného zdravotního pojištění placeny vůbec a jejich úhrada tak zůstane plně na lidech. Naopak nově hrazeny budou například vyjmenované dioptrické čočky pro děti. Problematika se týká většiny Čechů, brýle nebo čočky totiž nosí v Česku přibližně šest milionů lidí.

Ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků určených k řešení očních vad dochází v důsledku změny zákona číslo 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně jeho Přílohy č. 3 – Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

Změny v úhradách mají dva důvody. Buď u dosud hrazených zdravotnických prostředků jejich dodavatelé neprojevili zájem o opětovné zařazení do seznamu hrazených prostředků, nebo byly pomůcky po předchozím odborném a legislativním procesu podle novely zákona č. 48/1997 Sb. přímo vyřazeny z úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Z uvedených důvodů pak došlo k 1. srpnu 2019 k vyřazení pomůcek ze Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz.

Příspěvek na brýlové obruby a čočky

U brýlových obrub a čoček došlo ke změnám v závislosti na věku pacienta. Od 1. srpna 2019 tak je u pojištěnců nad 15 let zrušena úhrada brýlových obrub a úhrada běžných brýlových čoček pro korekci oční vady menší než 10 dioptrií.

Naopak dochází i ke změnám, podle kterých budou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny prostředky, které doposud nebyly. Týká se to například některých dioptrických čoček pro děti.


Naše rada: Jak změnit zdravotní pojišťovnu?


Jak jsou hrazeny prostředky na řešení očních vad od 1. srpna 2019
silikátové brýlové čočky: sférické dětem do 5 let včetně (1 pár za rok), tórické dětem do 5 let včetně v množství 3 páry za rok a dětem od 6 do 14 let včetně 1 pár za rok
lentikulární čočky (pro vysoké hodnoty dioptrií) budou hrazeny pojištěncům s oční vadou nad 10 dioptrií, a to dětem do 5 let věku včetně 3 páry za rok, od 6 do 14 let včetně 1 pár za rok, nad 15 let (tedy i dospělým pojištěncům) bude hrazen 1 pár za 3 roky
plastové brýlové čočky budou při oční vadě nad 3 dioptrie hrazeny dětem do 5 let včetně (sférické 3 páry za rok, tórické 2 páry za rok) a dětem do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům nad 15 let pak jen brýlové čočky plastové tórické při vadě nad 10 dioptrií (1 pár za 3 roky)
prizmatické čočky budou hrazeny obdobně jako dosud pro korekci dvojitého vidění (diplopie) či šilhání (strabismu), a to dětem do 5 let včetně 3 páry za rok, od 5 do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům od 15 let 1 pár za 3 roky
bifokální čočky mají stanovenou úhradu pro pojištěnce do 17 let včetně, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus či afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu, operace apod.)
vysokoindexové čočky (vytenčené) mohou být hrazeny jen se souhlasem revizního lékaře, a to u pojištěnců s krátkozrakostí nad 10 dioptrií či poruchami centrálního zorného pole
brýlové obruby mají stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění u dětí – do 5 let včetně 3 ks za rok, od 6 do 14 let včetně 1 ks za rok
kontaktní čočky měkké budou hrazeny v případě oční vady nad 10 dioptrií, u dioptrického rozdílu mezi pravým a levým okem 3 dioptrie a více

Pramen: VZP

Příloha č. 3 zákona číslo 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění stanoví nejen, které zdravotnické prostředky mají stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění a za jakých podmínek, ale i úhradové limity.

Například na brýlové obruby je stanoven úhradový limit 300,15 Kč koruny za kus. Zbývající částku do plné ceny si musí pojištěnec zaplatit, stejně jako dřív.


Přečtěte si: Elektronický recept od lékaře a jeho varianty


Proč byly z úhrad vyřazeny brýlové obruby?

Největší negativní změnou z pohledu pacienta je vyřazení příspěvku na brýlové obruby u pojištěnců starších 15 let.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se na vyřazení úhrady brýlových obrub shodli při přípravě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění zástupci České oftalmologické společnosti, Společenstva českých optiků a optometristů a zdravotních pojišťoven.

Vojtěch upřesnil, že přínos částečně hrazených brýlových obrub pro pacienty není zásadní, bude proto lepší použít peníze ve zdravotnictví jinde, například na zvýšení úhrady nebo na úhrady nových prostředků pro pacienty s diabetem či pro nedoslýchavé pacienty.


NÁŠ TIP: Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019


Podle ministra zdravotnictví nemá smysl přispívat několik stovek korun na brýle, které stojí několik tisíc korun.

Brýle nosí v Česku přibližně šest milionů lidí, zdravotním pojišťovnám uvedené změny tak ušetří více než sto milionů korun ročně.

Pojišťovny v roce 2018 přispěly na brýlové obruby dospělým více než 100 miliony korun, další desítky milionů proplatily za skla brýlí.

Odborným poradcem pro sestavení článku byla VZP.

Čtěte také:

Propustka k lékaři: kdy na ni máte nárok a na jak dlouho platí?

Když nemůžete k lékaři, musí on za vámi? Je to jeho povinnost

Vstupní lékařská prohlídka. Kdy je povinná a kolik stojí?

Proplácení náhrad cestovních nákladů při dopravě na vyšetření k lékaři

Stal se vám pracovní úraz? Výše a způsob odškodnění závisí na bodovém ohodnocení

Diskuze