Elektronický recept od lékaře, varianty - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Lékař musí vystavovat recept elektronicky, v praxi je nejčastější papírová průvodka

,
Lékař musí vystavovat recept elektronicky, v praxi je nejčastější papírová průvodka
Zdroj: Profimedia.cz

Lékař je povinen vystavovat recept v elektronické podobě. Předepsat ho může pomocí SMS, e-mailu, pacientovy aplikace, ale v praxi stále nejčastěji v papírové podobě. Nejedná se však o klasický listinný recept, ale průvodku k elektronickému receptu. Lékař však má možnost v problematických situacích vystavit starý papírový recept. Ten bude v lékárně platit stejně jako elektronický.

Dotaz z ordinace: Dostala jsem od lékaře jen recept vytištěný na papíru – nebudu s tím mít problém v lékárně, když už mají být povinné jen elektronické recepty?

Elektronické recepty byly jako povinné zavedeny od roku 2018. Účelem elektronického receptu ve vztahu k pacientovi je zjednodušení vydávání receptů, i kontrola, zda je lék pacientovi správně předepsán, či nedostává větší množství, než je povoleno.

Lékař může elektronický recept pacientovi předat v několika různých podobách: na papírové průvodce, v e-mailu, v SMS nebo prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.

Způsob vydání receptu je čistě na rozhodnutí pacienta, nikoliv na volbě ošetřujícího lékaře.

Jaké jsou možnosti předepsání lékařského receptu
aplikace pro pacienty – jedná se o nejbezpečnější elektronický způsob předání, jelikož není třeba elektronický recept nikam zasílat a pacientovi je umožněn náhled do Centrálního úložiště elektronických receptů. Poskytuje pacientovi možnost zřídit si přístup do bezplatné pacientské webové a mobilní aplikace, ve které má vždy přístupné všechny elektronické recepty.
zaslání prostřednictvím SMS – pacient může požádat lékaře o zaslání receptu přes SMS na mobil. Systém recept bezplatně zašle na uvedené telefonní číslo textovou zprávu s identifikátorem, včetně odkazu pro zobrazení QR kódu pro urychlení předání identifikátoru v lékárně.
zaslání prostřednictvím e-mailu – pacient může požádat lékaře o zaslání identifikátoru na e-mailovou adresu, kterou mu sdělí. V takovém případě systém eRecept bezplatně zašle identifikátor na uvedenou adresu, přičemž součástí zprávy je rovněž šifrovaný soubor, v němž pacient nalezne kromě identifikátoru také dokument ve formátu PDF s uvedením obsahu daného receptu.
předání na listinné průvodce – pokud si pacient nepřeje využít žádnou z elektronických forem, tak má právo požádat lékaře o bezplatné vytištění listinné průvodky, na které je uveden identifikátor elektronického receptu.

Pramen: Státní ústav pro kontrolu léčiv


TIP: Vše o eReceptech naleznete na stránkách elektronické preskripce


Zapamatujte si: nejbezpečnějším způsobem elektronického předání receptu je využívání pacientské aplikace. Pohodlné je předání prostřednictvím SMS či e-mailem, ale pacient si musí uvědomovat, že bezpečnost jeho vlastní užívané elektronické techniky nebo používaného poskytovatele služeb nemůže Státní ústav pro kontrolu léčiv ovlivňovat a je tak pouze v jeho kompetenci.

Průvodka k elektronickému receptu

Pacienti však v současnosti v praxi dostávají recepty na léky nejčastěji vytištěné na papíře, což ovšem už není samotný recept, ale vytištěná průvodka k elektronickému receptu.

Na tomto papírovém „receptu“ je čárový kód, který umožní lékárníkovi přístup k příslušnému elektronickému receptu.

„Kromě čárového kódu obsahuje průvodka také kód z čísel a písmen, který může pacient lékárníkovi nadiktovat, pokud by nešel čárový kód načíst. Může také obsahovat QR kód, který ale není povinný,“ vysvětluje mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Při předložení průvodky, z níž lékárník načte kód, se z centrálního úložiště elektronických receptů stáhne informace o tom, jaké léky se mají pacientovi vydat. Předepsané léky si stejně jako dřív může pacient vyzvednout v jakékoliv lékárně.


NAŠE RADA: Propustka k lékaři: kdy na ni máte nárok a na jak dlouho platí?


Elektronický podpis lékaře

Nově na průvodce receptu chybí vlastnoruční podpis lékaře, který ho vydal. Nahrazený je podpisem elektronickým, který lékař použije při vystavování receptu – vyplní data o pacientovi a předepisovaném léku do formuláře, opatří ho elektronickým podpisem a odešle do centrálního úložiště elektronických receptů.

Úložiště na základě přijatých dat založí elektronický recept a přidělí mu identifikátor (alfanumerický kód), podle kterého bude lék pacientovi vydán.

Kód lékař musí předat. Nejčastěji ho pacient dostane právě na vytištěné papírové průvodce, ale lze to i přes aplikaci, SMS či e-mail. Způsob musí pacient s lékařem dohodnout ještě před tím, než odejdou data do úložiště.


TIP: Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019


Recept v papírové podobě

Zavedení povinnosti používat elektronický recept ale zcela neruší možnost vystavit lékařský předpis jako dřív v klasické listinné podobě.

„Jsou to situace, kdy z prokazatelných objektivních důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě a zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku bezodkladně vyžaduje. Jde například o výpadky elektrické energie, služeb provozovatele internetového připojení, informačního systému předepisujícího lékaře nebo webového rozhraní centrálního úložiště. Dále je možno vystavit recept postaru i při návštěvní službě, při poskytování odborné první pomoci a v jiných nestandardních situacích,“ upřesňuje Tichý.

Pokud lékař vystaví předpis v listinné podobě, musí na něm uvést důvod, proč tak postupoval.

„Ani s receptem vystaveným mimo systém eReceptů však nebudete mít při vyzvednutí předepsaných léčiv v lékárně žádný problém,“ zdůrazňuje mluvčí VZP.

Čtěte také:

Když nemůžete k lékaři, musí on za vámi. Je to jeho povinnost

Nahlížet do zdravotnické dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači

Jak GDPR usnadní elektronizaci českého zdravotnictví

Jaké osobní údaje o nás mají naši lékaři a jak se data chrání