Vstupní prohlídka u lékaře: kdy je povinná a kolik stojí? - Euro.cz

Přihlášení

Vstupní lékařská prohlídka. Kdy je povinná a kolik stojí?

, Tereza Tancerová,
Vstupní lékařská prohlídka. Kdy je povinná a kolik stojí?
Zdroj: Shutterstock

Nastupujete do nového zaměstnání? Pravděpodobně vás čeká vstupní lékařská prohlídka. Ta je totiž u hlavního pracovního poměru povinná. U práce na dohodu ji zaměstnanci naopak podstupují jen v případě, že se jedná o zdravotně rizikovou pozici. Pozor na dodržení termínu – lékaře byste měli navštívit ještě před uzavřením pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem.

Bez vstupní prohlídky pracovat nesmíte. Tedy alespoň v případě, že nastupujete na hlavní pracovní poměr. V zákoníku práce je totiž jasně definováno, že lékařská prohlídka je v tomto případě povinná pro všechny zaměstnance a ten, kdo ji odmítne, bude automaticky považován za zdravotně nezpůsobilého.

Zaměstnavatel je povinen vám lékařskou prohlídku zajistit ještě před navázáním pracovněprávního vztahu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta. V případě práce na dohodu je to ale trochu jinak. Vstupní prohlídka je v tomto případě povinná, jen pokud se jedná o rizikovou práci. Provedena může být i za předpokladu, že má zaměstnavatel o zdravotním stavu zaměstnance pochybnosti. Vstupní prohlídku je třeba absolvovat i v případě, že měníte pracovní pozici.

K jakému lékaři jít?

K tomu firemnímu. Zaměstnavatel by měl mít pro tuto příležitost sjednanou smlouvu s jedním konkrétním lékařem. Současně však záleží na tom, do jaké kategorie je vaše pozice zařazena, a platí, že čím vyšší kategorie, tím větší zdravotní riziko.


NÁŠ TIP: Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019

ilustrační foto


Pro první kategorii, ve které se žádná zdravotní rizika neočekávají, jsou typické pracovní pozice vykonávané v kanceláři. Vstupní prohlídku pro tyto pozice může ze zákona provést i váš obvodní lékař. Do druhé kategorie se pak řadí ty profese, u kterých se nepříznivý zdravotní vliv očekává jen výjimečně. Třetí kategorie vyžaduje použití ochranných pomůcek a čtvrtá obsahuje ta zaměstnání, ve kterých hrozí nebezpečí i za předpokladu, že zaměstnanec tyto pomůcky používá.

Vstupní prohlídka a těhotenství

Těhotenství se na vstupní prohlídce neposuzuje. Na zjišťování tohoto stavu má zaměstnavatel právo jen v případě, že se pracovnice chystá nastoupit na pozici, která je pro těhotné ženy vyloženě nevhodná. Zpravidla se jedná o:

 • Práci na radiologickém oddělení
 • Manipulaci s těžkými břemeny
 • Výrobu a zpracování výbušnin
 • Těžbu v podzemí

Náležitost pracovně-lékařského posudku

Je důležité počítat s tím, že pracovně-lékařský posudek není platný ihned po vystavení, ale až poté, co uběhne desetidenní lhůta, během které může zaměstnanec podat návrh na přezkoumání. Tomuto časovému omezení se však lze vyhnout, a to v případě, že se obě strany tohoto práva vzdají. V takovém případě je posudek platný už následující den.

Lhůta, která je zákonem stanovena na 10 pracovních dní, běží vždy od následujícího dne od vykonané vstupní prohlídky. V případě posuzování nemoci z povolání se navíc může prodloužit až na 45 dní.


NAŠE RADA: Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Čtěte, jak ji změnit

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto


Kromě všech náležitostí, které udává zákon, nesmí v dokumentu chybět posudkový závěr, který musí být jednoznačný a vždy mít jednu z těchto forem:

 • Zdravotně způsobilý
 • Zdravotně nezpůsobilý
 • Zdravotně způsobilý s podmínkou
 • Pozbyl dlouhodobé zdravotní způsobilosti

V případě zdravotní způsobilosti s podmínkou, musí lékař podmínku určit tak, aby byla zřetelná a zároveň reálně dosažitelná. Typicky se jedná o použití brýlí nebo určení maximální pracovní doby, kterou může zaměstnanec vykonávat. O reálnosti podmínky se lékař obvykle radí se zaměstnavatelem. Měl by se ji ale snažit stanovit tak, aby co nejvíce vyhovovala oběma stranám. Nad dodržováním těchto podmínek pak lékař provádí namátkový osobní dohled přímo na pracovišti.

Kolik prohlídka stojí a kdo ji zaplatí?

Za vstupní prohlídku si lékaři obvykle účtují poplatek od 200 do 500 korun. Co se týče jeho úhrady, záleží na tom, zda po absolvování prohlídky do zaměstnání nastoupíte, či nikoli. Pokud se zaměstnavatelem pracovní smlouvu uzavřete, platí prohlídku zaměstnavatel. Ale v případě, že k uzavření smlouvy nedojde, je úhrada poplatku na vás. V některých případech je možné se se zaměstnavatelem dohodnout, že prohlídku zaplatí v obou případech. Pro nástup na noční pozice platí jiná pravidla. V tomto případě hradí prohlídku vždy zaměstnavatel.

Jak posudek předat?

Posudek lze zaměstnavateli předat hned několika způsoby.

 • Osobně
 • Poštou
 • Elektronickou poštou s ověřeným elektronickým podpisem

Čtěte také:

Jak dlouho má být u lékaře uložená vaše zdravotnická dokumentace?

 Zdravotnická dokumentace

Nahlížet do dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači

Kdy máte nárok na propustku k lékaři a na jak dlouho platí?

Jak se dozvíte, kolik budete platit za předepsaný lék

Věděli jste, že když nemůžete k lékaři, musí on za vámi? Je to jeho povinnost

Diskuze