Propustka k lékaři: kdy na ni máte nárok a na jak dlouho platí? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Propustku k lékaři vám zaměstnavatel vystaví pouze na dobu nezbytně nutnou

,

V praxi není neobvyklá situace, že zaměstnanec potřebuje navštívit lékaře v pracovní době. Ze zákona má sice na toto placené volno nárok, ovšem při splnění stanovených podmínek. Obecně platí, že zaměstnanec by měl k lékaři chodit mimo pracovní dobu a z práce jen na dobu nezbytně nutnou. Jako potvrzení o návštěvě lékaře se používá propustka k lékaři, její vzor však zákon nepředepisuje.

Kdy máte nárok na propustku k lékaři a na jak dlouho platí

V pracovně-právních vztazích obecně platí, že zaměstnanec je povinen chodit k lékaři mimo pracovní dobu a pouze v případech, kdy to není možné, má nárok na placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.

Problematiku ošetření u lékaře jako důležité překážky v práci řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Žádný právní předpis však nestanovuje přesný počet hodin, jak dlouho může zaměstnanec u lékaře být. Proto se pojem nezbytně nutná doba vždy posuzuje individuálně a zaměstnavatel by měl poskytnout propustku k lékaři na takovou dobu, za kterou může zaměstnanec vyšetření stihnout, a to včetně cesty k lékaři nebo čekání na vyšetření.

Zapamatujte si: Propustka k lékaři se vystavuje jen na dobu nezbytně nutnou. Ta se posuzuje individuálně, může trvat několik hodin, ale například může být propustka k lékaři na celý den (pracovní dobu).

Prioritně by měl tedy zaměstnanec plánovat návštěvu lékaře tak, aby do pracovní doby nezasahovala vůbec, zejména tehdy, když se jedná o předem známá vyšetření.

Berete si kvůli návštěvě lékaře placenou dovolenou?

Pokud návštěva lékaře mimo pracovní dobu není možná, jsou stanoveny ještě další podmínky pro to, aby zaměstnanci byla poskytnuta náhrada mzdy za návštěvu lékaře.


NAŠE RADA: Co dělat, když vám zaměstnavatel nechce dát dovolenou

Ilustrační foto


Náhrada mzdy za pracovní volno náleží pouze tehdy, pokud vyšetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, a je nejblíže jeho bydlišti nebo pracovišti.

Při návštěvě jiného zdravotnického zařízení platí nárok na náhradu mzdy pouze za takový časový interval, v jakém by trvala návštěva lékaře v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Zaměstnavatele byste měli podle paragrafu 206 Zákoníku práce o plánované návštěvě lékaře informovat s dostatečným předstihem, včetně zdůvodnění, proč se nemůže vyšetření uskutečnit mimo pracovní dobu.

Může však nastat situace, že návštěva lékaře bude nutná z nepředvídatelných důvodů. V těchto případech se u zaměstnavatele předem nemusíte dovolovat, ale musíte ho v co nejkratší možné době o důvodu své nepřítomnosti v práci informovat a důvod mu dodatečně doložit.


TIP: Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019

ilustrační foto


Propustka k lékaři Zákoník práce

V případě, že zaměstnanec potřebuje vyšetření u lékaře v pracovní době, pokud návštěva mimo pracovní dobu není jinak možná, jedná se podle paragrafu 190 Zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. mu v takovém případě náleží pracovní volno s náhradou mzdy či platu.

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost překážku v práci zaměstnavateli prokázat. Za tím účelem zaměstnavatelé vydávají zaměstnancům propustky k lékaři, které jim lékař potvrdí. Splnění této povinnosti lékaři ukládá opět Zákoník práce v paragrafu 206.

Propustka k lékaři: vzor, formulář, PDF

Prokazování návštěv u lékaře je z administrativního hlediska jednodušší, než by se zdálo být. Způsob totiž záleží pouze na dohodě obou zúčastněných stran.

Zapamatujte si: Forma prokazování návštěv u lékaře není zákonem ani žádným jiným právním předpisem předepsána. Záleží na dohodě na zaměstnavatele se zaměstnancem, jaká forma prokázání důležité osobní překážky v práci bude dostačující.

Stal se vám pracovní úraz? Na jaké odškodnění máte nárok

 Pracovní úraz


Přesto internet zdarma nabízí vzor „propustka k lékaři ke stažení“ v různých formách: propustka k lékaři PDF, propustka k lékaři formulář a jiné. Vždy by se mělo jednat o tiskopis, který by měl předepisovat jméno a příjmení zaměstnance, datum a čas návštěvy lékaře, případně další údaje.

Vyplněnou propustku lékař potvrdí svým razítkem a podpisem. Zaměstnanec ji pak odevzdá zaměstnavateli jako potvrzení, že skutečně byl u lékaře.

Může nastat i situace, kdy je vyšetření či ošetření u lékaře potřeba potvrdit až dodatečně. To by měl lékař na základě své dokumentace udělat.

Pokud vznikne kvůli tomu rozpor, může žadateli pomoci jeho zdravotní pojišťovna. Každé ošetření či vyšetření u lékaře se objeví v informačním systému pacientovy pojišťovny, neboť na základě vykázaných příslušných kódů je lékaři zaplaceno.

Propustku k lékaři vám zaměstnavatel vystaví pouze na dobu nezbytně nutnou
3.3 (65%) 4 hlasování
Diskuze