Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019 - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2020

,

Zajímá vás, na jakou nemocenskou máte nárok? Využijte kalkulačky nemocenské pro rok 2020, která vám nemocenské dávky velmi rychle a jednoduše spočítá.

Jak použít kalkulačku pro výpočet nemocenské 2020?

Používání kalkulačky, která vypočte výši nemocenských dávek pro rok 2020, je absolutně jednoduché. Stačí vyplnit výši průměrné měsíční hrubé mzdy v českých korunách a celkový počet dní pracovní neschopnost. Následně pak už jen stiskněte tlačítko „spočítat“ a kalkulačka vám zobrazí výši nemocenské.

Nemocenská kalkulačka

Výpočet nemocenské je prováděn v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Výsledkem je denní nemocenská a nemocenská celkem. Následně máte možnost výpočtu dle redukčních hranic, které se každý rok mění. Hranice jsou zde pro úpravu průměrného výdělku a stanovuje je § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění.

Co je to nemocenská?

Nemocenské dávky neboli nemocenská je peněžitá pomoc v případě pracovní neschopnosti, kdy nahrazuje výpadek příjmu. Dávky jsou hrazeny v rámci systému nemocenského pojištění. A zatímco ze strany zaměstnanců je účast ne něm povinná, OSVČ si nemocenské pojištění mohou platit dobrovolně.

Platíte si jako OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění?

Samotná pracovní neschopnost je stavem, během kterého je zaměstnanec dočasně uznán neschopným k výkonu jeho zaměstnání ze zdravotních důvodů. Aby bylo možné nemocenskou pobírat, nesmí zaměstnanec vykonávat jinou činnost, která by mu generovala příjem. O neschopnosti může rozhodnout pouze lékař.

Kdy se nemocenská vyplácí?

Nemocenskou je možné začít vyplácet zaměstnanci až od 15. dne nemoci. První dva týdny nemoci je zaměstnanci vyplácena pouze takzvaná náhrada mzdy, která navíc nejde na vrub státu, nýbrž samotného zaměstnavatele. Náhrada je vyplácena jen v pracovní dny, což je ve srovnání s nemocenskou velký rozdíl. Ta je totiž uznávána za každý kalendářní den. Nemocenskou dávku jako takovou pak může dotyčný čerpat nejdéle 380 dní.

Jak o nemocenskou žádat?

Základním předpokladem pro vznik nároku na vyplacení náhrady mzdy, respektive nemocenské je vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (takzvané neschopenky) ošetřujícím lékařem. Následně musí zaměstnanec toto potvrzení, respektive jeho část nazvanou Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti odevzdat ve firmě. Pokud by byl zdravotně indisponován na delší dobu, je nutné zaměstnavateli předat jinou část neschopenky, a sice žádost o nemocenskou. Ten ji posléze doručí na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), jež má vyplácení této dávky na starosti. Vyplacení nemocenské za určité období (především, pokud se jedná o období delší jednoho měsíce) je nicméně možné pouze tehdy, jestliže firma OSSZ dodá ještě potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě příslušného zaměstnance.

Ocitnete-li se v pracovní neschopnosti, je nezbytně nutné, abyste dodržovali léčebný režim stanovený lékařem a pobývali na adrese uvedené v neschopence. Může se totiž stát, že vás přijdou zkontrolovat. Také vycházky si nesmíte plánovat jindy než v předem dohodnutou dobu.

Výpočet výše nemocenské 2020

Při výpočtu nemocenské se jako základ bere denní vyměřovací základ. Ten se řídí dosaženým příjmem v předcházejících 12 kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je hrubý příjem v 12 předcházejících kalendářních měsících vztažený k jednomu dni.

Denní nemocenská činí v roce 2020:

– 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. – 30. den pracovní neschopnosti,
– 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 31. – 60. den pracovní neschopnosti,
– 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne pracovní neschopnosti.

Redukční hranice, podle kterých dochází k úpravě denního vyměřovacího základu, jsou pro rok 2020 stanoveny takto:

– I. redukční hranice je 1 162 Kč (započítává se z 90 %)
– II. redukční hranice je 1 742 Kč (od 1 162 Kč do 1 742 Kč se započítává z 60 %)
– III. redukční hranice je 3 484 Kč (od 1742 Kč do 3 484 Kč se započítává ze 30 %).

Další kalkulačky

Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2020
5 (100%) 1 hlasování
Diskuze