Proplacení náhrad cestovních nákladů při dopravě k lékaři - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Dopravu na ošetření pojišťovna proplatí, musí to však schválit lékař

,
Dopravu na ošetření pojišťovna proplatí, musí to však schválit lékař
Zdroj: Profimedia.cz

Mnoho pacientů musí dojíždět na specializovaná vyšetření, zákroky či nezbytné lékařské kontroly do větších vzdáleností. Na úhradu cestovních náhrad od své zdravotní pojišťovny mají nárok u zdravotnických transportů i při použití soukromého vozidla. Vždy takovou přepravu musí však předem schválit ošetřující lékař. Pokud pacienti použijí hromadnou dopravu, cestovné pojišťovny nehradí.

Dotaz z ordinace: Mám nárok na proplacení cestovních nákladů, pokud jezdím na nutné kontroly a vyšetření na specializované pracoviště do Prahy, což je 57 kilometrů od mého bydliště a navíc veřejná doprava je značně komplikovaná?

Podmínky pro náhrady zdravotního transportu pacienta na ošetření vychází ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb.

Zdravotní pojišťovna hradí ze zákona přepravu pojištěnců vozidly zdravotnické dopravní služby, oficiálně zdravotní transport, případně náhradu cestovních nákladů u přepravy soukromým vozidlem. Cesta však musí být vždy předem zdůvodněna lékařem.

Jestliže zdravotní stav pacienta nevyžaduje přepravu do nebo ze zdravotnického zařízení za použití zdravotnické dopravní služby, nevzniká ani nárok na hrazení cestovních nákladů. Větší vzdálenost ani špatná dopravní dostupnost na věci nic nemění.

Zapamatujte si: Proplácení cestovních náhrad za cesty k lékaři běžným způsobem, tedy hromadnou dopravou, není ze zákona možné.

Příkaz ke zdravotnímu transportu

„Zdravotní transport do smluvního zdravotnického zařízení, z něj do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do ústavu sociální péče, mezi zdravotnickými zařízeními a v rámci zařízení je hrazen v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto přepravu indikuje, neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby,“ vysvětluje mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Ošetřující lékař pak v tomto případě vystaví pacientovi Příkaz ke zdravotnímu transportu.


NAŠE RADA: Propustka k lékaři: kdy na ni máte nárok a jak dlouho platí?


Přeprava pacienta soukromým vozidlem

Cestovné pacientů slouží k úhradě nákladů spojených s cestou soukromým vozidlem v souvislosti s cestou za hrazenou zdravotní službou – například na lékařské zákroky, ozdravné či lázeňské pobyty, terapie, dialýzy, rehabilitace a podobná ošetření.

Pacient, který má ze zdravotních důvodů nárok na pojišťovnou hrazenou přepravu, se může rozhodnout cestovat soukromým vozidlem místo sanitkou a má nárok na náhradu cestovních nákladů.

Jak je uvedeno výše, ošetřující lékař takovou dopravu předem musí schválit a vystavit pacientovi tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem.

Příklady, u koho se může k přepravě na ošetření použít soukromé vozidlo
u pacientů s onkologickou léčbou, která vyvolává nežádoucí účinky
u pacientů s chronickým onemocněním ledvin podstupujících hemodialýzu
u pacientů s diagnózami výrazně omezujícími jejich mobilitu
Zapamatujte si: Soukromé vozidlo při lékařem schválené přepravě pacienta musí řídit jiná osoba než pacient. Tento požadavek koresponduje s tím, že jde o pacienta, jehož aktuální zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem, a takový zdravotní stav samozřejmě ani neumožňuje řídit vozidlo.

Vystavený tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem se vztahuje na cestu tam i zpět, případně i na opakované cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb. Maximálně platí však na 10 jízd.


Přečtěte si: Kdy může zaměstnanec dostat výpověď ze zdravotních důvodů?


Pro úhradu cestovného musí být splněny další důležité administrativní podmínky.

„Vždy musí být vyplněna kolonka Důvod k transportu, přičemž je nutné uvést konkrétní zdravotní zdůvodnění pro úhradu přepravy. Pozor, strohá vyjádření typu vyšetření a podobná nelze považovat za zdůvodnění,“ zdůrazňuje mluvčí VZP.


NÁŠ TIP: Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019


Administrativně reagovat musí i zdravotnické zařízení, kam byl pacient přepraven.

K potvrzení o absolvovaném vyšetření slouží druhá strana dokladu. Kdyby cílový poskytovatel zdravotních služeb z jakéhokoliv důvodu návštěvu pacienta nepotvrdil, nárok na proplacení cestovních nákladů zaniká.

Zapamatujte si: Při použití soukromého vozidla pro převoz pacienta se proplácí pouze počet ujetých kilometrů za nejkratší cestu z místa výjezdu do místa určení, a to vždy jen jízdy s pacientem. Výše úhrady je stanovena v souladu s cenovým předpisem ministerstva zdravotnictví ve výši 6,10 Kč za 1 km pro jízdy uskutečněné od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

Čtěte také:

Jak zjistíte, zda máte nárok na lázně? Přečtěte si podmínky

Nahlížet do zdravotnické dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači

Vstupní lékařská prohlídka. Kdy je povinná a kolik stojí?

Co je ochranná lhůta aneb Kdy nemůžete dostat výpověď?