Menu Zavřít

Uplatňujete daňovou slevu na manžela či manželku? Potřebujete čestné prohlášení

27. 6. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Profimedia.cz

Čestné prohlášení manželky nebo manžela slouží jako doklad pro uplatnění daňové slevy na druhého z manželů. Stejně tak může potvrdit, že uvedený rodič neuplatňuje slevu na dítě. Čestné prohlášení manželky(la) zaměstnanci dávají do mzdové účtárny, podnikatelé přidávají k daňovému přiznání.

Čestné prohlášení manželky 2022

Čestné prohlášení manželky je v praxi častější, proto v článku budeme užívat tento pojem, ty samé informace pak platí i pro čestné prohlášení manžela.

TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Daňovou povinnost může snížit sleva na manželku až o 24 840 korun, přičemž sleva na manželku se uplatňuje v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. V případě, že je manžel či manželka držitelem průkazu ZTP, činí sleva za zdaňovací období 2022 49 680 korun.

Sleva na manželku se nemůže uplatnit vždy, lze to pouze v případě, že rozhodné příjmy manželky za zdaňovaný rok nepřekročily 68 000 korun.


Čtěte: Daňové přiznání: kdy máte nárok na slevu na manželku (manžela)?


Čestné prohlášení manželky o jejich rozhodných příjmech slouží tedy jako oficiální doklad v daňovém účetnictví. Zaměstnanec (manžel) ho podává u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.

Uplatňujete daňovou slevu na manžela či manželku?

Roční zúčtování daně je třeba podepsat v účtárně vždy do 15. února a do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.

Poplatník, který si dělá daňové přiznání sám, ho musí podat na příslušný finanční úřad, včetně čestného prohlášení manželky, do 31. března.

Čestné prohlášení manželky 2022: formulář

Čestné prohlášení manželky pro uplatnění daňové slevy manželem není nijak složitý dokument. Vzor četných prohlášení si můžete zdarma stáhnout z internetu, obsahují jen několik potřebných řádků.

Čestné prohlášení manželky, že neuplatňuje slevu na dítě

Čestné prohlášení prohlášení manželky, že neuplatňuje slevu na dítě, se využívá tehdy, když chcete uplatnit slevu na dítě. Pak je třeba doložit, že slevu na dítě neuplatňuje druhý rodič.

U zaměstnanců je pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti nutné nejen podepsat prohlášení poplatníka, ale také mzdové účtárně doložit, že slevu na děti už nečerpá u svého zaměstnavatele druhý z rodičů.

K tomu slouží formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Tento formulář by měla potvrdit mzdová účtárna druhého z rodičů, teprve poté může první rodič uplatnit slevu na děti ve výplatě své čisté mzdy.

Pokud je druhý z rodičů osoba samostatně činná, stačí přiložit pouze zmíněné čestné prohlášení, že neuplatňuje slevu na dítě.

MMF24

Čestné prohlášení manželky 2022: vzor

Čestné prohlášení se jako dokument může využívat v praxi v mnoha situacích. Pro potvrzování skutečností může sloužit jako vyžádaný doklad pro řadu státních institucí i komerčních subjektů. Může být také součástí smluv.

Čestné prohlášení může sepisovat fyzická osoba i zákonný zástupce právnické osoby.

Vzor čestného prohlášení si můžete v různých formátech stáhnout zdarma z internetu. Pro tento dokument, pokud nejsou institucemi předepsané formuláře, neplatí pravidla pro formu zpracování.

Pro čestné prohlášení můžete využít stažený a vytištěný vzor z internetu, stejně jako si ho sepsat sami na počítači nebo vlastní rukou. Všechny uvedené varianty jsou možné. Nejdůležitější je neopomenout nutné náležitosti.
Zapamatujte si: Obecně by jakékoli čestné prohlášení mělo obsahovat identifikaci toho, kdo a co prohlašuje.
Co má obsahovat čestné prohlášení
jméno a příjmení
datum narození
adresu trvalého bydliště
skutečnost, kterou čestně stvrzujete prohlášením
datum a místo sepsání prohlášení
vlastnoruční podpis prohlašující osoby
V některých případech může být vyžadováno čestné prohlášení s ověřeným podpisem. Pro tyto situace neexistuje zákonné pravidlo, ale pro platnost dokumentu se to požadovat může.
Co je to čestné prohlášení manželky či manžela k dani?
Čestné prohlášení manželky či manžela je doklad, který je zapotřebí v případě, že chce druhý z manželů uplatnit daňovou slevu. Lze pomocí něj rovněž potvrdit, že uvedený rodič neuplatňuje slevu na dítě. Čestné prohlášení manželky o jejích rozhodných příjmech podává zaměstnanec (manžel) u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.
Kolik činí sleva na manželku či manžela?
Slevu na manželku či manžela lze za rok 2022 uplatnit ve výši 24 840 korun. Pokud je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP, zvyšuje se sleva na 49 680 korun. Ne vždy lze ale slevu uplatnit. Rozhodujícím faktorem jsou rozhodné příjmy manželky či manžela. Ty za zdaňovací rok nesmějí překročit 68 tisíc korun.
Co musí čestné prohlášení obsahovat?
Aby bylo čestné prohlášení platné, musí vždy obsahovat jméno a příjmení dotyčného, datum narození, adresu, skutečnost, kterou prohlášením uvedená osoba stvrzuje, datum a místo sepsání prohlášení a vlastnoruční podpis prohlašující osoby.
Do kdy je třeba čestné prohlášení odevzdat?
Datum odevzdání se odvíjí od toho, zda se jedná o zaměstnance či osobu samostatně výdělečně činnou. Zaměstnanci musejí prohlášení odevzdat svému zaměstnavateli do 15. února. OSVČ jej odevzdávají na příslušný finanční úřad společně s daňovým přiznáním do 31. března.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).