Na přídavky na děti v roce 2022 dosáhne díky zvýšení životního minima více rodin. Kdo má nárok?

30. 3. 2022
Zdroj: Depositphotos
Přídavek na dítě, někdy nesprávně označovaný jako příspěvek na dítě, je sociální dávka poskytovaná nízkopříjmovým rodinám s nezaopatřenými dětmi. Rodině má pomoct pokrýt náklady na výživu a výchovu dítěte. Výše dávky se odvíjí od celkového příjmu rodiny a věku dítěte, přičemž od roku 2021 se výměry zvýšily o 26 %. Další novinkou je, že díky zvýšení životního minima od 1. 4. 2022 dosáhne na přídavky mnohem více rodin.


Co je to přídavek na dítě?

Přídavkům na děti se někdy přezdívá příspěvky na děti. Jde o druh sociální dávky, která je určena nezaopatřeným dětem žijícím v rodinách s extrémně nízkými příjmy. Tato finanční podpora má rodině pomoct zaopatřit dítě a zajistit mu vše, co v rámci výchovy a výživy potřebuje.

Výše přídavku na děti se pohybuje ve třech hladinách podle toho, kolik je dítěti let, a také ve dvou výměrách, které zohledňují finanční příjem celé rodiny. Jedná se o dlouhodobý příspěvek, který je vyplácen každý měsíc.

Přídavky na děti od 1. 7. 2021

Přídavky na děti se od července 2021 oproti letům minulým liší svou výší. Od tohoto data se zvýšily základní výměry příplatků na děti ve všech věkových kategoriích o 26 %. To znamená, že například částka pro děti do 6 let věku stoupla z původních 500 Kč na 630 Kč.

Další novinkou je to, že rodiny, ve kterých má jeden z rodičů příjmy ze zaměstnání či podnikání ve výši životního minima jednotlivce, mohou získat lepší příspěvek ve zvýšené výměře. Od základní výměry se nyní liší o 500 Kč, dříve šlo o rozdíl v hodnotě 300 Kč.

Věk dítěte Základní výměra od roku 2021 Zvýšená výměra od roku 2021
do 6 let 630 Kč 1130 Kč
od 6 do 15 let 770 Kč 1270 Kč
nad 15 let 880 Kč 1380 Kč

 

Nárok na přídavky pro děti

Na přídavky na děti má nárok každá rodina, jejíž rozhodný (čistý) příjem je nižší než 3,4násobek životního minima. Rodiny, jejichž čistý příjem přesahuje hranici 3,4násobku životního minima, na přídavky na dítě nárok nemají. Pro nárok na dávku se vždy posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

Na přídavek na děti ve zvýšené míře pak mají nárok rodiny, u kterých má jeden z členů rodiny (většinou jeden z rodičů) následující příjmy:

  • ze zaměstnání (alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce),
  • z podnikání,
  • z dávek nemocenského pojištění,
  • z dávek důchodového pojištění,
  • z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
  • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku,
  • z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Od 1. dubna 2022 se zvyšuje hranice životního a existenčního minima o 10 %. V praxi to znamená, že na přídavky na děti může dosáhnout mnohem více rodin.

Hranice měsíčního příjmu v korunách pro nárok na přídavek na dítě
Úplná rodina s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny v Kč od 1. 4. 2022 Hranice: 3,4násobek životního minima rodiny v Kč
jedno do 6 let 9610 32 674
dvě: 5 a 8 let 12 280 41 752
tři: 5, 8 a 12 let 14 950 50 830
čtyři: 5, 8, 12 a 16 let 18 000 61 200

 

Žádost o přídavky na dítě

Pokud chce člověk uplatnit svůj nárok na přídavky na děti, musí o ně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, konkrétně pak na oddělení dávek sociální podpory. Formulář na přídavky na dítě nese označení „Žádost o přídavek na dítě“. K vyplněnému formuláři je nutno doložit také Doklad o roční výši příjmů. Ten zahrnuje příjmy ze zaměstnání, podnikání, nemocenské či rodičovského příspěvku a další.

Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně. Lze ji podat i elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky, nebo pomocí elektronického podpisu. Nárok na vyplacení dávky pak vzniká v den, kdy byla žádost podána. A lze získat přídavky na děti zpětně? Ano, lze je získat i 3 měsíce zpětně.

Kdy chodí přídavky na děti?

Přídavky na děti vyplácí úřad práce každý měsíc zpětně. To znamená nejpozději do konce následujícího měsíce. Přesný termín, kdy se objeví peníze na účtu, se může mírně lišit vlivem svátků i tím, v jaké bance má člověk zřízený účet. Případně mohou chodit i složenkou. Oproti vyplácení na účet se touto cestou mohou zpozdit o 2–4 dny.

Přídavky na děti u OSVČ

Žádost o přídavek na dítě u OSVČ se posuzuje podle jiných pravidel než u zaměstnanců. Při podání žádosti o příspěvek na dítě se posuzují příjmy z posledního podaného daňového přiznání.

Podle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Výše průměrné mzdy v ČR v roce 2021 činila 37 839 Kč.

Přídavky na děti: kalkulačka

Pokud vás zajímá, jaká by byla vaše výše přídavku na dítě, můžete si výpočet přídavků na děti usnadnit pomocí naší šikovné kalkulačky.

Přídavky na děti v Německu

Přídavky na děti u sousedů působí v současnosti problémy českým firmám. Jako zaměstnavatelé nemohou konkurovat těm německým, ke kterým odcházejí Češi za „lepším“ nejčastěji.

Kromě toho, že si lidé v Německu průměrně vydělají třikrát více než v České republice, mají také nárok na výplatu přídavků na děti (kindergeld), pokud odvádějí ze svého platu sociální odvody. V Německu totiž není přídavek na dítě sociální dávkou. To znamená, že má na něj nárok každý, kdo zde pracuje.

Na první a druhé dítě lze získat přídavek 219 eur měsíčně (na každé z nich). Na třetí 225 eur, na čtvrté a každé další dokonce 250 eur.

Přídavky na děti v Rakousku

Podobný systém kindergeld, jako funguje v Německu, existuje i v sousedním Rakousku. Pro Čechy pracující v Rakousku se ale situace v roce 2019 změnila. Pro omezení dávek, které ze země míří na východ Evropy, se v roce 2018 rozhodla rakouská vládní koalice. Do parlamentu poslala návrh zákona, který by omezil vyplácení dávek do jiných zemí EU.

Od ledna 2019 se tedy snížily přídavky na děti pro občany jiných zemí EU, kteří v Rakousku pracují. V souladu s právy Evropské unie by ovšem měli mít nárok na stejnou výši příspěvků, jako mají občané Rakouska. Nově také závisí výše přídavku na trvalém bydlišti dítěte (dříve byla dávka odstupňována pouze podle věku dítěte).

Co je přídavek na dítě?
V České republice je přídavek na dítě sociální dávka, kterou stát vyplácí nezaopatřeným dětem žijícím v rodinách s nízkými příjmy. Finanční podpora slouží k tomu, aby rodině pokryla všechny potřebné výdaje související s výživou a výchovou dítěte.
Kdo dosáhne na přídavky na děti?
Tato sociální dávka může být vyplácena rodinám, jejichž rozhodný příjem je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. Výše příspěvku se odvíjí od věku dítěte a od toho, jaké má rodina celkové příjmy.
Kdy chodí přídavky na děti?
Přídavky na dítě v podobě finanční částky vyplácí úřad práce vždy měsíc zpětně. To znamená nejpozději do konce následujícího měsíce. Konkrétní termín, kdy dorazí peníze na účet, se může lišit podle státních svátků nebo i podle toho, v jaké bance má člověk zavedený účet. Obecně také platí, že pokud jsou dávky vypláceny formou poštovní poukázky (složenkou), chodí o 2–4 dny později.
Jak se posuzují přídavky na děti s rozvedenými rodiči?
U nezaopatřených dětí s rozvedenými rodiči se vždy přihlíží k tomu, se kterým z rodičů dítě žije. Pokud mají dítě ve střídavé péči, záleží na jejich domluvě.

  • Našli jste v článku chybu?