Menu Zavřít

Výpočet čisté mzdy – mzdová kalkulačka 2024

13. 1. 2021
Doba čtení: 12 minut
Autor: Pixabay

Zajímá vás, kolik si v letošním roce každý měsíc skutečně vyděláte? Pomoci by vám mohla naše mzdová kalkulačka 2024, která během chvilky provede výpočet čisté mzdy 2024. Stačí zadat několik nezbytných údajů a ihned zjistíte, jaká částka vám bude měsíčně chodit na bankovní účet. Díky rozšířené verzi se pak dozvíte, které další položky ze své mzdy hradíte a kolik peněz za vás státu a zdravotní pojišťovně odvádí zaměstnavatel.

Jak vypočítat čistou mzdu na kalkulačce?

Pokud chcete vědět, jaká je vaše čistá mzda, postup je vskutku jednoduchý. Nejprve je nutné vyplnit všechna uvedená políčka a zaškrtnout možnosti, které ve vašem případě platí. Nejdůležitějším údajem je přitom vaše hrubá mzda, ale uvádí se třeba i to, kolik máte dětí, zda jste držitelem průkazu ZTP/P nebo zda patříte mezi studenty. Pokud používáte k soukromým účelům služební auto, nezapomeňte vyplnit jeho cenu.

Jakmile zadáte do kalkulačky všechny potřebné údaje, stačí už jen kliknout na tlačítko „Spočítat“. Výsledek se vám zobrazí vzápětí, přičemž kromě čisté měsíční mzdy nabídne kalkulačka mzdy také informace o jejím celkovém zdanění a výši vašich čistých ročních příjmů. Jestliže jste nějakou hodnotu zadali nesprávně, stiskněte tlačítko „Vynulovat zadání“ a začněte znovu od začátku. 

Stejný postup, jak spočítat čistou mzdu, lze samozřejmě aplikovat i v situaci, kdy zvolíte rozšířenou verzi naší kalkulačky čisté mzdy. Počítejte nicméně s tím, že v tomto případě se objeví větší množství políček, která bude nutné správným způsobem vyplnit. Kromě toho byste měli pamatovat i na to, že daňové zvýhodnění můžete uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu či jejich kombinace. 

Mzdová kalkulačka 2024

Jak funguje výpočet čisté mzdy?

Na první pohled se přepočet hrubé mzdy na čistou může zdát velice komplikovaný. Abyste se mohli dopočítat správné částky, nejprve je proto nutné vyjasnit si některé ze základních pojmů, které jsou při počítání čisté mzdy důležité. Pouze tak budete moci pochopit, jaký má výpočet čisté mzdy postup a jak je možné dopočítat se výsledné částky.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Čistá mzda

Čistá mzda představuje částku, která vám každý měsíc přijde na váš bankovní účet. Jde tedy o skutečnou výši odměny, kterou pracovník obdrží od svého zaměstnavatele za práci, kterou v daném časovém období odvedl. Čistou mzdu je možné vypočítat ze mzdy hrubé, jejíž výši máte uvedenou v pracovní smlouvě. Přesnou částku zjistíte po odečtení zálohy na daň a odvodů zdravotního a sociálního pojištění. 

Hrubá mzda

Jako hrubá mzda se označuje částka, kterou máte uvedenou ve své pracovní smlouvě nebo v interním předpisu. Za jistých okolností ale může být tato složka navýšena také o takzvané nepeněžité příjmy. Typickým nepeněžitým příjmem je služební automobil používaný k soukromým účelům. Pokud takový automobil používáte, hrubá mzda se pro účely výpočtu navyšuje o 1 % ze vstupní ceny daného vozidla. 

Superhrubá mzda 

V souvislosti s výpočtem čisté mzdy jste se v minulosti mohli setkat také s pojmem superhrubá mzda. Ta v České republice platila od roku 2008 a představovala částku, která předcházela mzdě hrubé. Konkrétně se tedy jednalo o celkové náklady na jednoho zaměstnance, které musel jeho zaměstnavatel měsíčně vynaložit. 

Součástí superhrubé mzdy byla nejen mzda hrubá, ale patřily sem také odvody za sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (ve výši 33,8 %). Zároveň pak představovala základ pro výpočet daně z příjmů. Dle rozhodnutí vlády z roku 2020 však došlo ke zrušení superhrubé mzdy, kterou nahradila mzda hrubá, z níž se nově počítá jak výše pojistného, tak i daň z příjmů. 

Sociální a zdravotní pojištění

Ačkoliv mezi nejdůležitější pojmy dozajista patří hrubá a čistá mzda, při výpočtu vašeho čistého výdělku byste měli myslet také na odvody sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o částky, které musí měsíčně odvádět každý zaměstnanec, ale i jeho zaměstnavatel. Liší se pouze celková suma, kterou jednotlivé strany hradí. 

Zaměstnanci jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění strhávány přímo z jeho hrubé mzdy a v součtu dohromady činí 11,6 %, z čehož 7,1 % připadá na pojištění sociální, zatímco 4,5 % představuje suma odváděná na pojištění zdravotní. V případě zaměstnavatele jsou odvody o něco vyšší. Konkrétně jde o 33,8 %, tedy 24,8 % za sociální pojištění a 9 % za pojištění zdravotní. 

Přehled odvodů při výpočtu čisté mzdy
Zaměstnanec platí Zaměstnavatel platí
Sociální pojištění 7,1 % z hrubé mzdy 24,8 % z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy 9 % z hrubé mzdy

V souvislosti s platbou pojištění je nutné zmínit i skutečnost, že se netýká pouze osob pracujících na hlavní pracovní poměr (HPP). Zálohy za zdravotní pojištění totiž musejí odvádět i lidé, kteří si vydělávají méně, než kolik činí zákonem stanovená minimální mzda (ta za rok 2023 činila 17 300 Kč, pro letošní rok je to pak 18 900 Kč).Jedná se například o všechny, kteří pracují na zkrácený úvazek, ale patří sem i lidé, kteří naplňují definici takzvaných osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). 

Těmi mohou být třeba studenti, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, důchodci nebo osoby zaregistrované na úřadu práce.Každý, kdo spadá do této kategorie, má povinnost své zdravotní pojišťovně platit alespoň minimální měsíční zálohou, přičemž za některé z nich hradí tuto zálohu stát. Její výše se jak pro zaměstnance, tak i pro OBZP odvíjí od minimální mzdy, která v roce 2024 činí 18 900 Kč. 

Minimální měsíční sazba je tedy v současné době pro obě skupiny stanovena na 2552 Kč.Ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se však odvodům za sociální a zdravotní pojištění nevyhnou. Živnostníci musí měsíčně odvádět minimálně 2968 Kč za zdravotní pojištění a 3852 Kč za pojištění sociální.

Daň z příjmů

Pokud provádíte výpočet mzdy z hrubé na čistou, je samozřejmě nutné počítat také se zdaněním. Konkrétní výše daně z příjmů se v minulosti počítala ze superhrubé mzdy a následně odečítala ze mzdy hrubé. Od roku 2021 se ovšem počítá přímo z hrubé mzdy, jelikož superhrubá mzda byla na základě vládního rozhodnutí zrušena.Sazba daně z příjmů je již několik dlouhých let neměnná a činí 15 %. Kromě toho však existuje další daňové pásmo ve výši 23 %, jehož úkolem je nahradit solidární přirážku. Používá se však pouze u ročních příjmů, které jsou vyšší než 36násobek průměrné mzdy. 

Slevy na dani

Daň z příjmů lze za určitých okolností značně ponížit prostřednictvím několika daňových slev. Některé z nich se přitom dají uplatnit na měsíční bázi, jiné se však promítnou až na konci celého zdaňovacího období. Roční zúčtování daní se může provádět u zaměstnavatele, nebo prostřednictvím daňového přiznání, které člověk podává sám. 

Přehled slev na dani za zdaňovací období 2023:

Sleva na poplatníka  30 840 Kč (2570 měsíčně)
Sleva na dítě:
Sleva na 1. dítě 15 204 Kč
Sleva na 2. dítě 22 320 Kč
Sleva na 3. a každé další dítě 27 840 Kč
Sleva na dítě – držitele průkazu ZTP/P:
Sleva na 1. dítě (ZTP/P) 30 408 Kč
Sleva na 2. dítě (ZTP/P) 44 640 Kč
Sleva na 3. a každé další dítě (ZTP/P) 55 680 Kč
Sleva na invaliditu:
Invalidita I. a II. stupně 2520 Kč
Invalidita III. stupně 5040 Kč
Sleva na průkaz ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok) 16 140 Kč
Sleva na umístění dítěte (školkovné) max. 17 300 Kč (od r. 2024 zrušena)
Sleva na manžela/manželku 24 840 Kč
Sleva na manžela/manželku – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč

Sleva na poplatníka

Pakliže jste v práci podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (růžový formulář, „růžovka“), vzniká vám automaticky nárok na takzvanou slevu na poplatníka. Coby zaměstnanec ji můžete využít každý jednotlivý měsíc. Jako OSVČ ji smíte uplatnit pouze jednou ročně při podání daňového přiznání.Za rok 2023 činí sleva na poplatníka  30 840 a tu je tedy možné uplatnit v daňovém přiznání podávaném v roce 2024. 

Sleva na dítě

Slevu na dítě může využít pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Abyste mohli tuto slevu uplatnit, vaše příjmy za předchozí kalendářní rok musí přesáhnout alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy. V roce 2024 se tedy jedná o částku 113 400 Kč. Jak uplatnit slevu na dítě? Lze to provést několika různými způsoby. 

Prvním z nich je standardní sleva na dítě, druhým daňový bonus a třetím kombinace obou předchozích možností. Záleží přitom hlavně na tom, jaké jsou vaše příjmy. Zaměstnanci mohou slevu na dítě uplatnit ve své měsíční mzdě. Daň z příjmů bude tím pádem nižší, což povede k navýšení odměny, kterou zaměstnanec měsíčně obdrží na účet. 

Další způsob, jak můžete slevu na dítě uplatnit, je pak při ročním zúčtování daně.Pokud bude výsledná daň z příjmů záporná, zaměstnanec obdrží daňový bonus. Nárok na něj mají zaměstnanci i podnikatelé, přičemž u zaměstnanců může být vyplácen měsíčně i ročně, ale v případě živnostníků probíhá výplata pouze jednou ročně, po podání daňového přiznání. 

Sleva na manžela/manželku

Slevu na vyživovaného manžela či vyživovanou manželku je možné využít pouze v takovém případě, kdy jeho nebo její příjmy za zdaňovací období nepřesáhnou 68 tisíc korun. Zároveň nově platí, že nárok na její uplatnění budou mít pouze rodiny, které pečují o dítě do tří let věku. Uplatňuje se vždy v ročním zúčtování daně, které v případě zaměstnanců většinou provádí jejich zaměstnavatel, zatímco osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji uplatňují v daňovém přiznání. 

Daňová sleva na manželku nebo manžela za rok 2023 činí 24 840 Kč. Pokud se ovšem jedná o držitele či držitelku průkazu ZTP/P, sleva se zdvojnásobí, a to konkrétně na 49 680 Kč. Co se týče příjmů, které se do vlastního příjmu manželky či manžela započítávají, sem patří:

 • hrubá zaměstnanecká mzda a příjmy z podnikání,
 • příjmy z nájmu,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • podpora v nezaměstnanosti.

Nezdanitelné části základu daně

Na konci zúčtovacího období můžete svou výslednou daňovou povinnost ponížit ještě jedním způsobem, a sice pomocí takzvaných nezdanitelných částí základu daně. Ty je možné uplatnit v rámci ročního zúčtování daně, tedy pouze jednou ročně. Patří sem: 

 • bezúplatná plnění (dary),
 • úroky z hypotečního nebo podobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění.

Pokud pak budou tyto odpočty dostatečně vysoké, můžete jako poplatník navíc docílit takzvaného přeplatku na dani. Člověk státu v takovém případě zaplatí víc, než ve skutečnosti musí, takže mu vznikne nárok na vratku daně. Abyste však mohli uplatnit položky, které se řadí mezi nezdanitelné části základu daně, je nutné splnit celou řadu podmínek. Ty jsou pro každou položku jiné. 

Bezúplatná plnění

Jedná se o poskytnutí nějaké hmotné věci, finanční částky, nemovitosti či služby jiné osobě (fyzické i právnické), a to zcela zdarma. Pokud je dárcem fyzická osoba, v úhrnu si může od základu daně odečíst bezúplatná plnění ve chvíli, kdy přesáhnou minimálně 2 % základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč za konkrétní zdaňovací období. Maximálně však lze v úhrnu odečíst 15 % základu daně (pro roky 2020 a 2021 dočasně zvýšeno na 30 %, a to novelou zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb.). 

Za dar se považuje například i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni (plazma nebo krevní destičky). Základ daně je možné snížit i při darování orgánu nebo při darování krvetvorných buněk (kostní dřeň či kmenové buňky). Jednotlivá plněné je pak pro daňové účely možné sčítat. 

Úroky z hypotečního nebo podobného úvěru

Až 300 000 Kč za rok bylo možné ze základu daně odečíst tehdy, pokud jste takovou částku zaplatili na úrocích z poskytnutého hypotečního úvěru nebo z úvěru stavebního spoření. V případě, že jste úvěr začali čerpat až v průběhu roku, mohli jste si za každý jeden kalendářní měsíc, ve kterém jste tak činili, odečíst 25 tisíc. 

To vše ale šlo provést pouze za předpokladu, že takový úvěr slouží výhradně k financování vašich bytových potřeb.Od roku 2021 se nicméně pravidla změnila. Maximální limit pro odpočet úroků se snižuje z 300 000 Kč na pouhých 150 000 Kč ročně. Tento limit je platný pro bytové potřeby obstarané po 1. lednu 2021, přičemž u bytové potřeby obstarané před tímto datem zůstává v platnosti limit 300 000 Kč. Podobná pravidla jsou pak stanovena i pro refinancování úvěru. 

Pojistné na penzijní připojištění

Hradíte-li doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění se státním příspěvkem, smíte si od základu daně odečíst až 24 000 Kč. Zaplacené měsíční příspěvky se státním příspěvkem je ovšem nutné vždy snížit o 1000 Kč (částka, ze které se počítá maximální měsíční státní podpora). V takovém případě tedy od základu daně odečítáte cokoliv nad hranicí 12 000 Kč, a to až do maximální výše 24 000 Kč. 

CONTENT24

Pojistné na soukromé životní pojištění

Dalších až 24 000 Kč lze odečíst tehdy, pokud si platíte pojistné na soukromé životní pojištění. Jsou zde ovšem jasně nastavená pravidla, kdy jsou akceptovatelné pouze smlouvy, které neumožňují výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy.Pro uplatnění nezdanitelné částky musí být plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy. 

Pojistku zároveň nesmíte vybrat dříve než v roce, kdy dovršíte 60 let věku. Pokud byste si pojištění hradili delší dobu, musíte mít navíc sjednanou částku pro případ dožití (40 000 Kč pro dobu 5 až 15 let, respektive 70 000 Kč, je-li pojištění sjednáno na více než 15 let).Pojistná smlouva přitom musí být uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která má oprávnění provozovat pojišťovací činnost na území České republiky, a to dle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou na území členského státu Evropské unie či státu, který tvoří Evropský hospodářský prostor. 

Další kalkulačky

Co je čistá mzda?
Jedná se o částku, která zaměstnancům každý měsíc přibude na bankovním účtu, tedy finální výše odměny za práci, jež v daném pracovním období odvedli. Čistou mzdu můžete vypočítat ze mzdy hrubé, a to tím způsobem, že od ní odečtete zálohy na daň z příjmů a odvody zdravotního a sociálního pojištění.
Co je hrubá mzda?
Hrubá mzda představuje částku, kterou má zaměstnanec uvedenou ve své pracovní smlouvě nebo v interním předpisu. Někdy ovšem může být navýšena o nepeněžité příjmy, což je například služební automobil používaný k soukromým účelům.
Jak vysoká je daň z příjmů?
Sazba daně z příjmů je nastavena na 15 % a počítá se přímo z hrubé mzdy. Kromě toho existuje také další daňové pásmo ve výši 23 %, které nahrazuje solidární přirážku. Používá se v případě ročních příjmů vyšších než 36násobek průměrné mzdy.
Kolik činí odvody zdravotního a sociální pojištění?
Zdravotní a sociální pojištění musí měsíčně platit každý zaměstnanec i jeho zaměstnavatel. Zaměstnancům se tyto odvody strhávají z hrubé mzdy a činí dohromady 11,6 %. Zaměstnavatel je povinen platit za svého zaměstnance 24,8 % za sociální pojištění a 9 % za pojištění zdravotní. Odvodům se nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné a zálohy na zdravotní pojištění musí odvádět i lidé, kteří si vydělávají méně, než je minimální mzda, nebo osoby bez zdanitelných příjmů.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).