Menu Zavřít

Jak se mění data pro výpočet čisté mzdy v roce 2023? Většina sazeb zůstává stejná

18. 1. 2023
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos.com

Výpočet čisté mzdy nemusí být na první pohled tak úplně jednoduchý, neboť do něj vstupuje hned několik proměnných, které je potřeba zohlednit. Tyto faktory se mohou v čase měnit v závislosti na rozhodnutí vlády. Relativně často tedy dochází k tomu, že některé sazby s novým rokem nabývají jiných částek. K jakým změnám dochází v tom letošním?

Co je čistá mzda

Čistá mzda je odměna, kterou reálně obdržíte od svého zaměstnavatele za vykonanou práci. Představuje tedy částku po odečtení daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění a uplatnění relevantních slev. Její výpočet se provádí z hrubé mzdy, což je naopak suma peněz před odečtením všech povinných odvodů. Na výši hrubé mzdy se domluví zaměstnavatel se zaměstnancem před nástupem do práce. Tato částka se mimo jiné uvádí v pracovní smlouvě.

Kolik činí daň z příjmů

Sazba daně z příjmů zůstává už několik let neměnná. Pro rok 2023 je to tedy stále 15 procent. U příjmů, které převyšují 48násobek průměrné mzdy, je však stanoveno vyšší daňové pásmo, jež činí 23 procent. To nahrazuje takzvanou solidární přirážku, která byla zrušena už v roce 2021. Důležitou změnou v roce 2023 je zvýšení průměrné mzdy z 38 911 korun na 40 324 korun, díky čemuž došlo k navýšení základu pro výpočet zálohy u vyššího daňového pásma.

Zdravotní a sociální pojištění

V roce 2021 byla zrušena kromě solidární daně také takzvaná superhrubá mzda, která představovala hrubou mzdu navýšenou o odvody zaměstnavatele za sociální a zdravotní pojištění. Z této částky se pak počítala 15procentní daň z příjmů. V současné době se čistá mzda stanovuje už pouze ze mzdy hrubé, což je pro zaměstnance výrazně výhodnější.  

Aby bylo možné stanovit čistou mzdu, musíte vědět, kolik každý měsíc odvedete jako zaměstnanec na zdravotním a sociálním pojištění. V roce 2023 zůstává sazba pro tyto odvody stejná jako v loňském roce. Na sociálním pojištění tak měsíčně odvedete z hrubé mzdy 6,5 procenta a na zdravotním 4,5 procenta. Tato povinnost kromě vás vzniká také zaměstnavateli, který za své pracovníky zaplatí za sociální pojištění 24,8 procenta a za zdravotní devět procent. V případě zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů odvede zaměstnavatel v roce 2023 na sociálním pojištění o něco více, a sice 26,8 procenta.

Slevy na dani

Abyste ale dokázali vypočítat svoji čistou mzdu, budete potřebovat znát více údajů než jen to, kolik odvedete na sociálním a zdravotním pojištění. Měli byste mít kromě toho také přehled, jaké slevy na dani uplatňujete. Zásadní je především sleva na poplatníka k dani z příjmů fyzických osob, kterou může uplatňovat každý zaměstnanec, jenž má u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani.

Slev na dani však existuje daleko více. Některé z nich jsou uplatňovány pouze ročně a projeví se v ročním zúčtování daně, zatímco s jinými se počítá měsíčně a odrazí se právě na výsledné částce vaší čisté mzdy. Zjistěte si tedy nejprve, jaké z nich se vás týkají, abyste mohli stanovit svou reálnou čistou měsíční odměnu. Daňové slevy pro rok 2023 dosahují těchto hodnot:

 • sleva na poplatníka: 30 840 korun ročně (2 520 korun měsíčně),
 • sleva pro invalidní důchod prvního a druhého stupně: 2 520 korun ročně (210 korun měsíčně),
 • sleva pro invalidní důchod třetího stupně: 5 040 korun ročně (420 korun měsíčně),
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P: 16 140 korun ročně  (1 345 korun měsíčně),
 • sleva pro studenta: 4 020 korun ročně (335 korun měsíčně),
 • sleva na dítě: první dítě 15 204 korun ročně (1 267 korun měsíčně), druhé dítě 22 320 korun ročně (1 860 korun měsíčně), třetí a další dítě 27 840 korun ročně (2 320 korun měsíčně),
 • sleva na dítě se ZTP/P: první dítě 30 408 korun ročně (2 537 korun měsíčně), druhé dítě 38 808 korun ročně (3 234 korun měsíčně), třetí a další dítě 48 408 korun ročně (4 034 korun měsíčně),
 • sleva na vyživovaného manžela: 24 840 korun ročně,
 • sleva na vyživovaného manžela s ZTP/P: 49 680 korun ročně,
 • sleva na jednu zastavenou exekuci: 1450 korun ročně.
Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2023: Kdo ho může uplatnit a jaké dokumenty je potřeba doložit?
Přečtěte si také:

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2023: Kdo ho může uplatnit a jaké dokumenty je potřeba doložit?

Výpočet čisté mzdy

Zjednodušeně řečeno, pro výpočet čisté mzdy je potřeba nejprve znát mzdu hrubou. Tato částka se sníží o povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Dále se poníží o daň z příjmů a nakonec je nezbytné počítat také s daňovými slevami, které zaměstnanec uplatňuje. Tímto způsobem se počítá čistá mzda za předpokladu, že máte se zaměstnavatelem podepsanou pracovní smlouvu. V případě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pak platí trochu jiná pravidla.

Čistá mzda u DPČ a DPP

Sociální a zdravotní pojištění se u dohody o pracovní činnosti odvádí jen ve chvíli, kdy odměna za vykonanou práci přesáhne určitou zákonem stanovenou částku. Do roku 2022 byl tento limit stanoven na 3 500 korun měsíčně. Letos je pro placení záloh na povinné pojištění nastavena částka 4 000 korun za měsíc. Pokud má pak brigádník u zaměstnavatele, kde pracuje na DPČ, podepsané prohlášení k dani, bude mu stržena 15procentní zálohová daň a budou také uplatněny daňové slevy. V momentě, kdy toto prohlášení u zaměstnavatele podepsané nemá, bude stržena 15procentní srážková daň.

ebf 24 - tip duben

V případě dohody o provedení práce odvádí zálohy na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatel pouze ve chvíli, kdy měsíční výdělek zaměstnance na DPP činí více než 10 000 korun. Tato hranice platí také pro daň z příjmů. To, jestli zaměstnanec podepsal u daného zaměstnavatele prohlášení k dani, zase určuje, zda se bude z jeho příjmů odvádět daň srážková, nebo daň zálohová a zda mohou být uplatněny slevy na dani.

Kalkulačka čisté mzdy

Kolik je čistá mzda, si můžete rychle bez nutnosti znalosti matematiky spočítat na online kalkulačce. Jedná se o jednoduchý nástroj, který vám po zadání několika proměnných bez čekání vygeneruje výslednou částku. Pro získání výsledku je nezbytné zadat přesnou výši vaší hrubé mzdy, uvést, zda máte u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani, zaškrtnout, které slevy na dani uplatňujete, a nakonec vyplnit počet dětí bez nebo s ZTP/P. Po kliknutí na tlačítko Spočítat vám kalkulačka pro výpočet čisté mzdy zobrazí výši odměny, jež by vám měla být zaměstnavatelem měsíčně vyplácena za odvedenou práci.

Z čeho se počítá čistá mzda?
Čistá mzda se vypočítá ze mzdy hrubé, a to ponížením o daň z příjmů a odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Sazba daně z příjmů zůstává v roce 2023 15 procent (23 procent v případě vyššího daňového pásma). Na sociálním pojištění zaměstnanec měsíčně odvede stejně jako v loňském roce 6,5 procenta, na zdravotním pojištění pak 4,5 procenta. Dále ovlivňuje výši čisté mzdy také uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění.
Kolik činí průměrná mzda v roce 2023?
V roce 2023 se zvýšila částka průměrné mzdy z předchozích 38 911 korun na 40 324 korun. To znamená, že došlo také k navýšení základu pro výpočet zálohy u vyššího daňového pásma, které činí 23 procent a je náhradou za solidární přirážku, jež byla zrušena v roce 2021.
Jak se počítá čistá mzda DPČ?
V případě dohody o pracovní činnosti se zálohy na zdravotní a sociální pojištění odvádí pouze v momentě, kdy výdělek za odvedenou práci zaměstnance přesáhne určitou zákonem stanovenou hranici. Pakliže má pracovník u zaměstnavatele, kde pracuje na DPČ, podepsané prohlášení poplatníka, bude mu strhávána 15procentní zálohová daň a může uplatňovat daňové slevy. Hranice pro placení záloh na pojištění se u DPČ v letošním roce zvýšila na 4 000 korun.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).