Předávací protokol k bytu či domu: jak ho sepsat? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Předávací protokol k nemovitosti není povinný, rozhodně se ale jako pojistka vyplatí

, Václav Herz,
Předávací protokol k nemovitosti není povinný, rozhodně se ale jako pojistka vyplatí
Zdroj: Profimedia.cz

Předávací protokol při prodeji bytu, domu či u nájemních vztahů patří k nepostradatelným dokumentům každé správně uzavřené realitní transakce. Chrání oba účastníky před vznikem budoucích sporů, případně pomůže při jejich řešení. Samotné předání nemovitosti by mělo být stvrzeno podpisem předávacího protokolu.

Předávací protokol k bytu

Předávací protokol je důležitý dokument, který slouží k ochraně obou stran při prodeji či pronájmu nemovitosti. Monitoruje aktuální stav a může být využit při řešení případných sporů v budoucnosti.

Je třeba zdůraznit, že předávací protokol však není povinnou součástí nájemní nebo kupní smlouvy. Ta bude platit, i když nebude sepsán.

V protokolu se zaznamenává stav předávaného bytu či domu. Připojuje se k nájemní smlouvě nebo kupní smlouvě a podepisuje se při odevzdání bytu nájemci nebo kupujícímu. V praxi tedy nejčastěji při předávání klíčů.

Pokud využijete služeb realitní kanceláře, připraví vám či pomůže sepsat předávací protokol makléř, a současně se většinou zúčastní i jeho podpisu.


NAŠE RADA:

Jak správně uzavřít nájemní slouvu

 Nájemní smlouva


Vzor a formulář

Při sepisování protokolu bez realitní asistence, poslouží ustanovení zakotvená v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.

V protokolu by měl být zapsán stav nemovitosti při jejím předání. Kromě písemné formy je vhodné doložit vše pomocí fotografií nebo videozáznamu.

V protokolu by měly být přesně zaznamenány i stavy měřičů energií, jako jsou elektřina, plyn a voda.

Pokud jsou energie vedeny na konkrétní majitele a nespadají pod družstvo nebo pod společenství vlastníků, nezapomeňte je nechat přepsat na nového majitele.

Případně si alespoň dohodnout termín přepisu a uvést ho do protokolu.

Co je nezbytné uvést v předávacím protokolu
• osobní údaje prodávajícího, kupujícího (nájemce a pronajímatele): jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště
• základní informace o předávané nemovitosti: adresa, číslo bytu, počet místností, výměru bytu atd.
• seznam a popis vybavení bytu s uvedením případných závad
• stav, sériová čísla a umístění měřících zařízení pro odečet stavu odebrané vody, tepla, plynu a elektřiny
• výčet dokumentace předávané nájemci spolu s vybavením (například návody k obsluze zařízení)
• seznam klíčů od bytu a společných prostor v domě a počet předávaných klíčů
• prohlášení, že byt se odevzdává do užívání, a prohlášení, že byt se do užívání přijímá
• datum a podpisy účastníků

Vzory předávacího protokolu si můžete stáhnout zdarma z internetu z mnoha komerčních a poradenských webů, a to v PDF i dalších formátech. Následně si je můžete sami upravit a doplnit.

Neopomeňte: Zde opět platí tři obecné zásady pro práci s internetem. Vyplatí se upřednostňovat webové stránky, se kterými sami máte dobré předchozí zkušenosti, mají dobré reference a na dané téma se specializují.

Předávací protokol ukončení nájmu

Nájemce je povinen odevzdat pronajímateli byt v den, kdy nájem skončí. Podle občanského zákoníku je byt opouštěn a odevzdán, když nájemník byt neužívá, nemá v něm osobní věci, odevzdá od něho klíče a majiteli nic nebrání v přístupu do bytu.

Sepsání předávacího protokolu při vrácení bytu opět není povinné, rozhodně se však vyplatí jako výše zmíněná ochrana nájemce i pronajímatele.


TIP:

Spočítejte si možnosti pořízení bytu na hypoteční kalkulačce


Vzory protokolu si opět můžete stáhnout s internetu a pro jejich využití platí stejná pravidla jako pro protokol při předání bytu k užívání.

Protokol o odevzdání bytu by opět měl obsahovat popis stavu, v jakém se byt odevzdává, údaje o stavech měřičů elektrické energie, vody a plynu a optimální je přiložit fotodokumentaci.

Doporučení: Přesvědčte se, že byt odevzdáváte oprávněné osobě. Majitel bytu se během vašeho užívání mohl změnit. Zkontrolujte, kdo je aktuálním vlastníkem bytu a zda osoba přebírající byt má k takovému kroku oprávnění. Stejné pravidlo samozřejmě platí i při převzetí bytu.

Čtěte také:

Jak předčasně ukončit nájemní smlouvu

 Nájemník

Kolik se platí daň z pronájmu bytu

Reklamace koupené nemovitosti: Češi práva neznají a přicházejí o statisíce

Darovací smlouva vás ochrání před problémy. Jak má vypadat na nemovitost, byt či auto?

Co všechno potřebujete při změně trvalého bydliště

Co obnáší půjčka na směnku? Čtěte, jak ji vystavit a vymáhat a jaké jsou druhy směnek a jejich náležitosti

Zdědili jste majetek? Nebojte se, dědická daň už se neplatí