Výpočet čisté mzdy - mzdová kalkulačka 2019 - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Výpočet čisté mzdy – mzdová kalkulačka 2020

,

Zajímá vás, kolik si v letošním roce každý měsíc skutečně vyděláte? Pak vyzkoušejte naši mzdovou kalkulačku. Stačí zadat několik nezbytných údajů, a ihned zjistíte, jaká částka vám bude měsíčně chodit na váš bankovní účet. Díky její rozšířené verzi se rovněž dozvíte, které další nezbytné položky vedle daní ze své mzdy hradíte a kolik peněz za vás státu a zdravotní pojišťovně odvádí zaměstnavatel.

Jak vypočítat čistou mzdu na kalkulačce?

Postup je vskutku jednoduchý. Vyplňte všechna uvedená pole a zaškrtněte všechny takové možnosti, které jsou pravdivé. Jakmile tak učiníte, stačí kliknout na tlačítko „Spočítat“. Výsledek se dozvíte vzápětí. Pokud jste nějakou hodnotu zadali nesprávně, stiskněte tlačítko „Vynulovat zadání“ a začněte znovu.

Naprosto stejný postup lze aplikovat i v situaci, kdy se rozhodnete zvolit rozšířenou verzi kalkulačky. Počítejte nicméně s tím, že políček nutných k vyplnění bude o trochu víc.

Mzdová kalkulačka 2020

Jak funguje výpočet čisté mzdy?

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, ve skutečnosti není výpočet čisté mzdy zas až tak komplikovanou záležitostí. Abyste se ale mohli dopočítat, je zapotřebí si nejprve vyjasnit některé základní pojmy.

Čistá mzda

Čistá mzda představuje částku, která vám každý měsíc přijde na váš bankovní účet. Získá se ze mzdy hrubé, jejíž výši máte uvedenou v pracovní smlouvě. Pakliže tuto hrubou mzdu zdaníte příslušnou sazbou a odečtete od ní odvody na sociální a zdravotní pojištění, dostanete mzdu čistou.

Hrubá mzda

Jak bylo právě řečeno, hrubá mzda je to, co máte uvedeno ve své pracovní smlouvě. Za jistých okolností ale může být tato složka v rámci vypočtu navýšena, a to kvůli takzvaným nepeněžním příjmům. Typickým nepeněžním příjmem je například služební automobil používaný k soukromým účelům. V takovém případě se pak hrubá mzda pro účely výpočtu navyšuje o 1 % ze vstupní ceny tohoto vozidla.

Superhrubá a hrubá mzda

V souvislosti s výpočtem čistého výdělku se setkáte rovněž s pojmem superhrubá mzda. Superhrubou mzdu získáte vynásobením své hrubé mzdy koeficientem 1,34.

Proč zrovna tolik? Inu, navýšení vaší hrubé mzdy právě o těchto 34 % totiž představuje celkové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance, tedy na vás. Ty se skládají ze samotné hrubé mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. I zaměstnavatel je totiž ze zákona povinen platit za vás (a současně s vámi) tyto odvody, přičemž jeho podíl na sociálním a zdravotním pojištění činí v součtu právě oněch 34 %. 25 % připadá na první část, zbylých 9 % pak přirozeně na tu druhou. Superhrubá mzda se pro účely výpočtu zaokrouhluje na celé stovky korun dolů.

Sociální a zdravotní pojištění

Jak již bylo řečeno, odvody na sociální a zdravotní pojištění hradí současně zaměstnavatel i zaměstnanec. Pracovníkovi jsou strhávány přímo ze mzdy, a to konkrétně ze mzdy hrubé. Tyto odvody činí v součtu 11 %, přičemž 6,5 % připadá na pojištění sociální, zatímco 4,5 % na to zdravotní.

Pro lepší přehled poslouží následující tabulka:

Přehled odvodů při výpočtu čisté mzdy
Zaměstnanec platí Zaměstnavatel platí
Sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy 25 % z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy 9 % z hrubé mzdy

V souvislosti se zdravotním pojištěním je potřeba zmínit ještě jednu skutečnost, a sice že jej jsou povinni platit i lidé, kteří vydělávají méně, než kolik činí zákonem stanovená minimální mzda (ta byla pro letošní rok stanovena na hranici 14 600 korun měsíčně). Jedná se o lidi pracující například na zkrácený úvazek nebo ty, kteří naplňují definici takzvaných osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Těmi mohou být třeba studenti, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, důchodci, osoby zaregistrované na úřadu práce apod.

Všichni tito lidé mají povinnost své zdravotní pojišťovně zaplatit alespoň minimální měsíční zálohu, která v letošním roce představuje částku 1 971 korun. A pokud jde o živnostníky, tedy osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), v jejich případě musejí zálohy činit alespoň 2 352 korun měsíčně.

Daň z příjmu

Sazba daně z příjmu je již několik dlouhých let neměnná. Činí 15 % a vypočítává se ze superhrubé mzdy. Jako taková se však posléze odečte ze mzdy hrubé.

Slevy na dani

Před tím, než se tak stane, je možné samotnou daň prostřednictvím několika daňových slev poměrně značně ponížit. Některé z těchto slev lze přitom uplatnit na měsíční bázi, jiné se promítnou až na konci celého zdaňovacího období. Výčet všech těchto slev je uveden v následující tabulce.

Přehled slev na dani
Druhy slevy Sleva v kč
Sleva na poplatníka 2070 kč / měsíčně
Sleva na dítě
– 1. dítě 1267 kč / měsíčně
– 2. dítě 1617 kč / měsíčně
– 3. dítě a každé další 2017 kč / měsíčně
Sleva pro studenta 335 kč / měsíčně
Sleva pro zdravotně postižené 1345 kč / měsíčně
Sleva na umístění dítěte (tzv. školkovné) max. 14600 kč / ročně
Sleva na manžela/manželku 24840 kč / ročně
Sleva na manžela/manželku s průkazem ZTP 49680 kč / ročně

Sleva na poplatníka

Pakliže jste v práci podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (růžový formulář), vzniká vám automatický nárok na takzvanou slevu na poplatníka. Coby zaměstnanec ji můžete využít každý jednotlivý měsíc. Pakliže byste byli OSVČ, směli byste tak učinit pouze jednou ročně vždy při podání daňového přiznání.

Sleva na dítě

Slevu na dítě

může využít pouze jeden z rodičů. Je-li potomků víc, zvyšuje se rovněž samotná částka, a to podle klíče uvedeného v tabulce výše. Jednotlivé slevy se přitom sčítají. V případě, že máte coby rodič nízké příjmy, a slevu na dani byste nebyli schopni plně využít, dochází k tzv. daňovému bonusu, v jehož rámci dostanete od státu nevyužitou část tohoto bonusu nazpět. Maximální částka bonusu je 87 600 korun ročně.

Tato sleva se vztahuje na každé dítě, které je mladší 26 let a studuje. U dětí s kartičkou ZTP/P se sleva a bonus zdvojnásobí.

Sleva na studenta

Studentskou slevu může využít pracující student, který je mladší 26 let. Studuje-li prezenčně nějaký doktorský program, pak se věková hranice zvyšuje o další dva roky.

Sleva na umístění

Slevu na umístění lze na rozdíl od všech doposud zmíněných využít pouze na roční bázi. Bývá též označována jako „školkovné“, z čehož jasně vyplývá, že jejím smyslem je vrátit rodičům část výdajů spojených s umístěním potomka do mateřské školy, respektive do zařízení péče o děti předškolního věku.

Výše slevy se může rovnat skutečně vynaložené částce, kterou jste za školku zaplatili, nikdy však tato částka nesmí přesáhnout hranici 14 600 korun ročně.

Sleva na manžela/manželku

Slevu na vyživovaného manžela/manželku je možno využít pouze v takovém případě, kdy jeho/její příjmy nepřesáhnou v daném roce 68 tisíc korun. Také tuto slevu je možné uplatnit vždy jen zpětně za celý rok. A pokud jde o samotné příjmy, do nich se započítávají:

• hrubá zaměstnanecká mzda, příjmy z podnikání a pronájmu,
• všechny typy důchodů,
• nemocenská, mateřská a ošetřovné,
• náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
• podpora v nezaměstnanosti.

Nezdanitelné části základu daně

Kromě daňových slev můžete svoji výslednou daňovou povinnost optimalizovat ještě jedním způsobem, a sice pomocí takzvaných nezdanitelných části základu daně. Ty smíte uplatnit v rámci ročního zúčtování daně, tedy vždy jen jednou ročně. Pokud však budou tyto odpočty dostatečně vysoké, můžete docílit i takzvaného přeplatku na dani, což je situace, kdy jste státu zaplatili na daních z příjmu víc, než kolik byste museli, a proto vám nyní vznikne nárok na vratku.

Výčet položek tvořících nezdanitelné části základu daně není nikterak dlouhý, celkem jich je totiž jen šest. Konkrétně se pak jedná o:

• bezúplatná plnění (dříve označovaná jako dary),
• úroky z hypotečního nebo podobného úvěru,
• pojistné na penzijní připojištění,
• pojistné na soukromé životní pojištění,
• členské odborové příspěvky,
• příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.

Abyste ovšem mohli tyto položky uplatnit, je potřeba splnit celou řadu pravidel. Jaká to jsou?

Bezúplatná plnění

Jedná se o poskytnutí nějaké hmotné věci, finanční částky, nemovitosti či služby jiné osobě – fyzické i právnické, a to zcela zdarma. Takovýto dar, respektive bezúplatné plnění nicméně musí mít hodnotu alespoň 1 000 korun nebo přesahovat minimálně 2 % vašeho základu daně. Horní hranice pak je stanovena na 15 procent.

Jednotlivá plnění je pro daňové účely možné sčítat, přičemž považovat za ně lze například i bezpříspěvkové dárcovství krve, kostní dřeně, orgánu nebo třeba kmenových buněk.

Úroky z hypotečního nebo podobného úvěru

Až 300 tisíc korun ročně

si můžete ze základu daně odečíst tehdy, jestliže jste takovou částku zaplatili na úrocích z poskytnutého hypotečního úvěru nebo z úvěru stavebního spoření. V případě, že jste úvěr začali čerpat až v průběhu roku, můžete si za každý jeden kalendářní měsíc, ve kterém jste tak činili, odečíst 25 tisíc. To vše ale pouze za předpokladu, že takový úvěr slouží výhradně pro financování vašich bytových potřeb.

Pojistné na penzijním připojištění

Hradíte-li penzijní připojištění, smíte si od základu daně odečíst dalších až 24 tisíc korun. Pokud se ovšem jedná o produkt se státním příspěvkem, je potřeba naspořenou částku ponížit o celých 12 tisíc. Řečeno jinak, v takovém případě od základu daně odečítáte cokoliv nad hranicí 12 tisíc korun, a to opět až do maximální výše 24 000 Kč.

Pojistné na soukromé životní pojištění

Dalších až 24 tisíc korun

lze odečíst tehdy, jestliže si platíte pojistné na soukromé životní pojištění. Pravidla jsou ovšem nastavena tak, aby šlo pojistku vybrat nejdříve v roce, v němž dovršíte 60 let věku a byla sjednána při nejmenším na dobu 5 let. Pokud byste si pojištění hradili déle, je navíc potřeba mít sjednanou částku pro případ dožití (40 tisíc korun pro dobu 5 až 15 let, respektive 70 tisíc, je-li pojištění sjednáno na víc než 15 let). Také nesmí dojít k výplatě žádné jiného příjmu, který nepředstavuje pojistné plnění a v jehož důsledku by nedošlo k ukončení pojistné smlouvy jako takové.

Členské odborové příspěvky

Pakliže jste členem nějaké odborové organizace, můžete si uhrazené příspěvky odečíst od základu daně. Konkrétně pak do výše 1,5 procenta vašich zdanitelných příjmů, ale ne víc než 3 000 korun za celé zdaňovací období, které trvá od ledna do prosince.

Příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání

V případě, že jste absolvovali nějakou zkoušku, jejímž cílem bylo ověřit výsledky vašeho dalšího vzdělávání a kterou jste si platili sami, máte podle zákona možnost zmínit tuto skutečnost v rámci ročního zúčtování daně, a tím ponížit svoji daňovou povinnost. Maximální částka činí 10 tisíc korun. Pokud se řadíte mezi osoby s nižším stupněm zdravotního postižení, je suma navýšena o 3 000, v případně těžšího postižení pak o další dva.

Výjimky v placení daní a odvodů

Pokud vyděláváte více, než je čtyřnásobek průměrné mzdy, nevyhnete se solidární dani. Tu v roce 2020 musíte platit ve chvíli, kdy váš příjem přesahuje hranici 139 340 korun měsíčně, respektive pokud si za celý rok vyděláte 1 672 080 korun. Solidární daň činí 7 % z hrubé mzdy. Příjem nad limit se současně nepočítá do důchodového spoření.

Příklad z praxe

V rámci svého zaměstnání si vyděláte každý měsíc 50 tisíc korun hrubého. Máte dvě děti, firma vám poskytuje služební automobil k soukromým účelům, jehož vstupní cena byla 350 tisíc korun, a podepsali jste prohlášení poplatníka k dani z příjmů. Jaká bude vaše měsíční čistá mzda?

Odpověď: Měsíčně vám bude na bankovní účet chodit 38 328 korun.

Výpočet: Jestliže vaše hrubá mzda činí 50 000 Kč měsíčně, pak mzda superhrubá bude po započtení nepeněžních příjmů ve výši 3 500 korun představovat po zaokrouhlení částku 71 600 Kč. Na dani tedy po přihlédnutí ke slevám na poplatníka a dva děti zaplatíte státu měsíčně celkem 5 786 korun. Sociální a zdravotní pojištění vaši čistou mzdu pak sníží o dalších 5 885 Kč. Celkově si tedy každý měsíc vyděláte 38 328 korun čistého.

Další kalkulačky

Ohodnoťte tento článek
Diskuze