Menu Zavřít

Kalkulačka cestovních náhrad – výše cestovních náhrad 2024

3. 1. 2021
Doba čtení: 7 minut
Autor: Pixabay

Používáte na pracovní cesty své vlastní silniční motorové vozidlo? V tom případě vás určitě bude zajímat výše cestovních náhrad pro rok 2024. Pokud si nejste jistí tím, kolik můžete po svém zaměstnavateli skutečně žádat, použijte naši přehlednou kalkulačku cestovních náhrad. Ta vám na základě několika informací výsledek spočítá během okamžiku.

Jak vypočítat výši cestovních náhrad 2024?

Použití kalkulačky je velice jednoduché. Stačí správně vyplnit spotřebu automobilu a počet ujetých kilometrů, určit, zda cenu pohonných hmot jako zaměstnanec prokážete pomocí účtenky, či nikoliv, dále zvolit druh pohonných hmot a vyčíslit jejich cenu. Při samotném určování spotřeby vozidla je nicméně potřeba vycházet z údajů, které jsou uvedené v technickém průkazu daného automobilu.

Na základě vyplněných informací vám kalkulačka cestovních náhrad zobrazí částku, kterou na cestovném v roce 2024 obdržíte. Pokud nejste schopní svému zaměstnavateli cenu pohonných hmot prokázat příslušnou účtenkou, uplatní se cena průměrná, která vychází z vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kalkulačka cestovních náhrad

Cestovní náhrady 2024

Zajímá vás, co jsou cestovní náhrady? Jestliže se vydáte na pracovní cestu, máte nárok, aby vám zaměstnavatel proplatil veškeré náklady vynaložené na cestu, kam patří například ubytování, stravné, jízdné, ale i pohonné hmoty. Jak budou cestovní náhrady vypadat, pak záleží hlavně na tom, zda se jedná o pracovní cestu v rámci České republiky, nebo naopak do zahraničí a jaký dopravní prostředek pro přepravu zvolíte.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Kdy se vyplácí cestovné?

Ať už se na pracovní cestu vydáte vlakem, letadlem nebo městskou hromadnou dopravou, zaměstnavatel by vám měl jízdné proplatit na základě předložené jízdenky či jiného platného jízdního dokladu. V případě, že k přepravě na pracovní cestu použijete vlastní automobil, do cestovních náhrad se pak počítá i cena pohonných hmot a opotřebení vozidla.

Služební cesta soukromým vozidlem

Cestovní náhrady zaměstnavatel svým zaměstnancům proplácí v případě, kdy zaměstnanec na žádost zaměstnavatele využije pro dopravu na pracovní cestu silniční motorové vozidlo, které mu zaměstnavatel neposkytuje. Zpravidla se jedná o jeho vlastní automobil. Naše kalkulačka cestovních náhrad se tedy bude hodit zaměstnancům, kteří jsou na pracovní cesty vysíláni pravidelně, ale i těm, kteří se na takovou cestu chystají poprvé.

Na čem závisí výpočet cestovních náhrad?

Kalkulačka cestovních náhrad počítá výši cestovní náhrady za spotřebované pohonné hmoty a opotřebení vozidla v průběhu uskutečněné pracovní cesty. Hned na začátku je ale potřeba zmínit, že pokud jde o opotřebení, platí uvedený výpočet výhradně pro osobní automobily. V ostatních případech se totiž musí vzít v úvahu jiná sazba opotřebení, která je například u náklaďáků, autobusů či traktorů dvojnásobná. 

Náhrada za opotřebení je stanovena vyhláškou, přičemž u osobních automobilů pro rok 2024 činí 5,60 Kč za každý ujetý kilometr. Došlo tedy k mírnému navýšení, jelikož v loňském roce se jednalo o 5,20 Kč za kilometr. Pro vozidla jednostopá a tříkolky je pak sazba opotřebení stanovena na 1,50 Kč za ujetý kilometr (v roce 2023 se jednalo o 1,40 Kč za kilometr).

Jaká je cena pohonných hmot?

Za každý 1 kilometr jízdy náleží zaměstnanci také náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Vychází se přitom z ceny za pohonné hmoty, kterou si nárokuje konkrétní čerpací stanice a kterou zaměstnanec prokáže předložením dokladu o nákupu (účtenka, paragon). V ostatních případech, kdy zaměstnanec není schopen cenu prokázat, se uplatňuje průměrná cena, která je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Ta vypadá následovně:

 • benzin s oktanovým číslem 95 (Natural 95): 38,20 Kč za litr (loni 41,20 Kč),
 • benzin s oktanovým číslem 98 (Natural 98): 42,60 Kč za litr (loni 45,20 Kč),
 • motorová nafta: 38,70 Kč za litr,
 • elektřina: 7,70 Kč za jednu kilowatthodinu.

Jak je to se stravným?

Kromě výše zmíněných náhrad za pohonné hmoty a opotřebení vozidla má zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou za určitých okolností nárok také na stravné. Jeho účelem je pokrýt výdaje za jídlo, které zaměstnanec v průběhu cesty zkonzumoval. Abyste ovšem mohli vypočítat, kolik peněz vám náleží, je důležité vědět, jak dlouho pracovní cesta trvala.

Stejně jako v předchozích letech došlo i pro rok 2024 k navýšení sazeb stanovených pro cestovní náhrady, a to včetně stravného (označovaného také jako diety). Výdaje za stravování je pak zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci při jakékoliv pracovní cestě, ať už se jedná o cestu po České republice, nebo se rozhodne vyslat ho do zahraničí.

Stravné se vždy řídí podle toho, kolik hodin zaměstnanec na pracovní cestě stráví. Nepředstavuje ovšem náhradu celkových nákladů na stravování, jelikož by se pracovník nějakým způsobem stravoval i v případě, že by na pracovní cestu vyslán nebyl. V současné době jsou sazby tuzemského stravného pro veřejný sektor za každý kalendářní den pracovní cesty nastaveny následujícím způsobem

 • pracovní cesta dlouhá 5 – 12 hodin: 140 – 166 Kč,
 • pracovní cesta dlouhá 12 – 18 hodin: 212 – 256 Kč,
 • pracovní cesta delší než 18 hodin: 333 – 398 Kč.

Výše zmíněné částky platí pouze pro veřejný sektor, tedy pro zaměstnavatele, jako je stát, státní fond, územní samosprávný celek nebo třeba veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. Kolik přesně bude pracovníkovi vyplaceno, v tomto případě závisí čistě na zaměstnavateli. Z pohledu zákoníku práce je nezbytné pouze to, aby se konkrétní částka pohybovala mezi stanovenými hranicemi.

U zaměstnanců pracujících v soukromé sféře platí podobná pravidla. To znamená, že spodní hranice stravného je stejná jako v případě veřejného sektoru, žádný strop ovšem v tomto případě stanoven není. Pokud však chce zaměstnavatel poskytnout svému zaměstnanci vyšší stravné, musí jej určit ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu. Jinak mu náleží diety dle nejnižší hranice.

Výše cestovních náhrad má vliv také na nově zavedený stravenkový paušál. Příspěvek na stravování, který je momentálně osvobozen od daně z příjmů, ale také od odvodů sociálního a zdravotního pojištění, se odvozuje od horního limitu sazby stravného při pracovní cestě pro veřejný sektor, jež trvá 5 – 12 hodin. Maximální částka peněžního stravovacího paušálu může dosáhnout až 70 % této sazby.

BRAND24

Kdy nárok na stravné nevzniká?

Pokud zaměstnavatel svým pracovníkům na služebních cestách jídlo nějakým způsobem zajistí sám, žádný nárok na stravné přirozeně nevzniká. Platí to však pouze tehdy, jestliže zaměstnanec dostane zdarma dvě jídla na cestu v délce 5 – 12 hodin nebo tři bezplatná jídla na cestu v délce 12 – 18 hodin. V případě, že pracovník dostane zdarma pouze jedno jídlo, které má charakter snídaně, oběda či večeře, jeho stravné se pak krátí následujícím způsobem:

 • o 70 %, pokud pracovní cesta trvá 5 – 12 hodin,
 • o 35 %, pokud pracovní cesta trvá 12 – 18 hodin,
 • o 25 %, pokud pracovní cesta trvá více než 18 hodin.

Nárok na stravné pak zaměstnanci nepřísluší ani v případě, že byla pracovní cesta z důvodů na jeho straně přerušena, nebo ve chvíli, kdy se zaměstnanec rozhodne během služební cesty navštívit některého člena rodiny. V takovém případě budou pracovníkovi diety náležet pouze za dobu před přerušením cesty či před návštěvou příbuzného, přičemž rozhodná doba pro nárok na stravné začne běžet opět po ukončení dané události.

Další kalkulačky

Komu zaměstnavatel vyplácí cestovné?
Pokud se na pracovní cestu vydáte vlakem, letadlem nebo některým z prostředků městské hromadné dopravy, zaměstnavatel by měl jízdné proplatit na základě předložené jízdenky či jiného platného jízdního dokladu. Svým pracovníkům je pak povinen proplatit náklady na cestu také v případě, kdy zaměstnanec na žádost zaměstnavatele využije pro dopravu na pracovní cestu silniční motorové vozidlo, které mu zaměstnavatel neposkytl. Zpravidla jde o vlastní automobil.
Na čem závisí výše cestovních náhrad?
O tom, jak velké budou cestovní náhrady, rozhodují spotřebované pohonné hmoty a opotřebení vozidla v průběhu pracovní cesty. Náhrada za opotřebení je stanovena vyhláškou a u osobních automobilů v roce 2024 činí 5,60 Kč za každý ujetý kilometr. U pohonných hmot se vychází z ceny uvedené na dokladu o nákupu, a pokud ho zaměstnanec není schopen předložit, uplatňuje se průměrná cena. Pro Natural 95 je to 38,20 Kč za litr, u Naturalu 98 se jedná o 42,60 Kč za litr a v případě nafty je cena stanovena na 38,70 Kč za litr.
Kolik činí stravné?
Stravné se vždy řídí tím, kolik hodin zaměstnanec na pracovní cestě stráví. Sazby tuzemského stravného pro veřejný sektor jsou za každý jeden kalendářní den pracovní cesty nastaveny tímto způsobem: 140 – 166 Kč (cesta dlouhá 5 – 12 hodin), 212 – 256 Kč (cesta dlouhá 12 – 18 hodin) a 333 – 398 Kč (cesta delší než 18 hodin). U zaměstnanců v soukromé sféře platí stejná spodní hranice, žádný strop ovšem stanoven není.
Komu nárok na stravné nevzniká?
V případě, že zaměstnavatel pracovníkům na služební cestě zajistí jídlo sám, nárok na stravné jim nevzniká. Platí to v situaci, kdy zaměstnanec dostane dvě bezplatná jídla na cestu v délce 5 – 12 hodin nebo tři bezplatná jídla na cestu v délce 12 – 18 hodin. Pokud pracovník dostane zdarma pouze jedno jídlo, jeho stravné je kráceno o 70 %, 35 %, či 25 %, a to v závislosti na době, kterou na pracovní cestě strávil.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).