Menu Zavřít

Nárok na sirotčí důchod není automatický. Jaké se musí splnit podmínky?

30. 7. 2019
Autor: Profimedia.cz

Pokud dítě přijde o jednoho či oba rodiče, stát jej zabezpečí sirotčím důchodem. Ten jim podle konkrétní situace vyplácí nejvýše do věku 26 let. Nárok na sirotčí důchod však není automatický, musí být splněny zákonem stanovené podmínky.

Problematiku nároku na sirotčí důchod řeší zákon číslo 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.

Zapamatujte si: Situace každého osiřelého může být jiná a nárok na sirotčí důchod nevzniká vždy, když dítě přišlo o oba rodiče. Pro vyplácení sirotčího důchodu existují zákonem stanovená pravidla. Nejspolehlivější informace ke každé konkrétní situaci získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště nebo v call centrech České správy sociálního zabezpečení. (ČSSZ)

NAŠE RADA: Pomoc v hmotné nouzi se skládá ze tří dávek. Kdy na ně máte nárok?


Podmínky získání sirotčího důchodu

Podle zákonem stanovených pravidel sirotčí důchod vždy náleží nezaopatřenému dítěti nejvýše do 26 let věku v případech, kdy zesnulé osobě již byl vyplácen starobní či invalidní důchod, anebo zemřela následkem pracovního úrazu.

Nárok na sirotčí důchod v ostatních případech je podmíněn tím, že zesnulá osoba ke dni úmrtí získala stanovenou dobu důchodového pojištění. Tato doba záleží na věku zemřelého rodiče.

Nárok na sirotčí důchod podle důchodového pojištění zemřelého rodiče
u osoby starší 28 let činí doba nutného důchodového pojištění minimálně jeden rok v období posledních deseti roků před dnem úmrtí
u osoby starší 38 let činí doba nutného důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti let před dnem úmrtí
Zapamatujte si: Sirotek, je-li nezaopatřeným dítětem, má nárok na sirotčí důchod nejen po zemřelém rodiči, ale i osvojiteli či pečovateli, naopak nárok nevzniká po zesnulém pěstounovi nebo jeho manželovi/manželce.

Nezaopatřené dítě

Časté problémy v praxi působí otázka, za jakých podmínek se považuje dítě za ještě nezaopatřené.

Podle úředního výkladu ČSSZ nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejvýše do věku 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů pro nemoc nebo úraz.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Naopak za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.


Příspěvek na bydlení pomáhá sociálně slabým. Jak ho získat?


Výše sirotčího důchodu

Žádost o sirotčí důchod řeší vždy Okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště žadatele, v Praze pak na kterémkoliv územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení.

Způsob podání žádosti o sirotčí důchod závisí na věku žadatele. Za nezletilého sirotka ji podává jeho zákonný zástupce, dovršením 18. roku věku může již zletilý sirotek podat žádost osobně.

Výše sirotčího důchodu závisí především na dvou stanovených podmínkách. Rozhodující je délka doby důchodového pojištění zemřelé osoby a výše jejích výdělků dosažených v období rozhodném pro výpočet.

Samotný výpočet provádí Česká správa sociálního zabezpečení na základě podané žádosti o sirotčí důchod.


Čtěte: Životní minimum stagnuje, existenční dávky jsou ještě nižší


Sirotčí důchod 2019

Sirotčí důchod se skládá ze součtu dvou výměr.

Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění. Činí 10 procent z průměrné mzdy v Česku vypočtené Českým statistickým úřadem a s růstem průměrné mzdy se v posledních šesti letech každoročně zvyšuje. Pro rok 2019 je určena na 3270 korun.

Vývoj základní výměry pro výpočet sirotčího důchodu
RokVýměra v KčMeziroční pohyb v Kč
20102170-
20112330160
20122270-60
2013233060
2014234010
2015240060
2016244040
2017250060
20182700200
20193270570

Druhou součástí sirotčího důchodu je procentní výměra.

Výše procentní výměry činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

DT24


TIP: Kalkulačka sirotčího důchodu 2019


Čtěte také:

Přídavky na děti. Kolik činí, kdo na ně má nárok a jak o ně žádat?

Sirotčí důchody a deset nejčastějších omylů kolem nich

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?

Žádost o invalidní důchod můžete podat i ve dvaceti. Výpočet jeho výše je však komplikovaný

Máte dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje? Pak za něj pojištění platit nemusíte

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).