Pacient má právo nahlížet do počítače lékaře - Euro.cz

Přihlášení

Nahlížet do zdravotnické dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači

, vhz,
Nahlížet do zdravotnické dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači
Zdroj: čtk

Lékař vede zdravotnickou dokumentaci pouze v elektronické podobě. Takový postup mu umožňuje zákon a bude čím dál častější. Stejně tak ale předpisy stanovují, že informace z počítače musí lékař pacientovi zpřístupnit a zabezpečit je před přístupem neoprávněných osob. Nenechte se odbýt argumenty, že ke svému počítači vás lékař pustit nemůže, nahlížet do dokumentace je vaše právo.

Příběh z ordinace
„Lékař mě nechce nechat nahlédnout do mé zdravotnické dokumentace – prý to nejde, protože dokumentaci vede jen v elektronické podobě a ke svému počítači mě nepustí. Může vést dokumentaci jen v počítači a neumožnit tedy pacientovi kontrolu?“ ptá se pacient Josef Š.

Problematiku zdravotnické dokumentace řeší zákon o zdravotních službách. Ten uvádí, že zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. S nástupem digitalizace zdravotnictví bude elektronická dokumentace stále více dominovat.


Máte datovou schránku? Používejte ji, jinak hrozí pokuty

Datová schránka


Pořizování elektronické dokumentace podléhá přísným pravidlům. Platí, že každý zápis do dokumentace zpracovaný a pořízený v digitální formě s využitím informačních technologií musí být opatřen identifikátorem záznamu.

Z počítače na papír

V zákoně jsou také technické a další podmínky, za nichž lékař může vést dokumentaci pouze v elektronické podobě. Mezi ně patří mimo jiné to, že výstupy ze zdravotnické dokumentace půjde převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů.

Osoby, které mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie, pak stanoví stejný zákon. Na prvním místě je zde samozřejmě uveden sám pacient.


Přečtěte si také:

Dlouhodobě nemocní dostanou v roce 2018 tisíce navíc

Rentgen, ilustrační foto (Zdroj: ČTK)


Kopie zadarmo a do 5 dnů

Právo na nahlížení do dokumentace nemůže být omezeno tím, že dokumentace je vedena v elektronické podobě.

Zákon stanoví, že pokud lékař není schopen oprávněným osobám zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace, a to do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit.


Nehoda se zraněním? Platit můžete, i když máte povinné ručení

 dopravní nehoda (ilustrační foto)


Uvedené lhůty se mohou upravit dohodou obou stran. Za pořízení kopie v tomto případě nemůže lékař požadovat finanční úhradu.

Naopak úhradu za výpis nebo kopii, ale jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením, může lékař požadovat, pokud dokumentaci pacientovi zpřístupnil a on si výpis nebo kopii nepořídil vlastními prostředky na místě (například ofotografováním).

Problematiku dále upřesňuje samostatná vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Ta specifikuje obsah zdravotnické dokumentace jako takové a náležitosti jejího vedení, včetně doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí a postupu při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování.


Chcete vědět, jakou budete pobírat nemocenskou v roce 2018?

Vypočítejte si to na naší kalkulačce


K elektronické formě je ve vyhlášce uvedeno, že každý záznam do dokumentace musí být opatřen elektronickým podpisem.

Technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě pak musejí podle této vyhlášky zaručovat zabezpečení počítačů před přístupem neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a také vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci včetně oprav, změn a mazání.

Co říká vyhláška o uchovávání dokumentů
Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem „S“, pokud není jiným právním předpisem stanoveno jinak.
Doba uchovávání zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jedním poskytovatelem počíná běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž byl proveden poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Pramen: Vyhláška MZd. č. 98/2012

V rámci digitalizace zdravotnictví by v Česku vedle letos zavedených e-receptů měla od roku 2019 fungovat i elektronická neschopenka.

Se zavedením e-neschopenek od ledna příštího roku počítá schválená novela o nemocenském pojištění. Lékaři by podle ní ale mohli potvrzení o pracovní neschopnosti dál vystavovat i v papírové podobě.

Čtěte také:

Vstupní lékařská prohlídka. Kdy je povinná a kolik stojí?

Ublížení na zdraví: platit budete, i když policie případ odloží

ilustrační foto

Lékařům zatím nebudou hrozit pokuty kvůli eReceptu, rozhodla Sněmovna