Tržby Třineckých železáren vzrostly na 36 miliard, zisk mírně klesl - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Tržby Třineckých železáren vzrostly na 36 miliard, zisk mírně klesl

, čtk,
Tržby Třineckých železáren vzrostly na 36 miliard, zisk mírně klesl
Zdroj: Anna Vacková

Hutní společnost Třinecké železárny (TŽ) loni dosáhla zisku 1,424 miliardy korun. Zisk byl mírně nižší než v roce 2016, kdy činil 1,44 miliardy korun. Tržby ale podniku meziročně stouply o 3,64 miliardy na 35,859 miliardy korun.

Nižší provozní výsledek hospodaření byl podle ní ovlivněn růstem cen rozhodujících vstupních komodit a vyššími osobními náklady. „Firma v loňském roce investovala do nových zařízení včetně ekologických projektů přes 2,7 miliardy korun,“ uvedla mluvčí společnosti Petra Macková Jurásková.

Třinecké železárny v loňském roce vyrobily 2,528 milionu tun surové oceli, což bylo mírně méně než v roce 2016, kdy podnik vyprodukoval 2,605 milionu tun oceli. Hlavní důvodem byla podle mluvčí rekonstrukce plynočistírny konvertorů na kyslíkové konvertorové ocelárně.

„I přes náročné podmínky dané investiční výstavbou jsme si nadále udrželi pozici největšího výrobce oceli a válcovaného materiálu, kdy prakticky každá druhá tuna české oceli byla vytavena v Třinci,“ uvedl předseda dozorčí rady TŽ Tomáš Chrenek. Doplnil, že největším výrobcem oceli v České republice je slezský podnik už devět let.

Nejprodávanějším výrobkem podniku je válcovaný drát. Loni jej TŽ vyprodukovaly 995 kilotun, což představovalo 42,6 procenta z celkového objemu prodeje. „Druhým nejprodávanějším produktem je v objemu 574 kilotun sortiment tyčové a profilové oceli,“ uvedla Macková. Díky investicím do nových zušlechťovacích a úpravárenských kapacit podniku roste prodej výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které se uplatňují hlavně v automobilovém a strojírenském průmyslu. Celkem 67 procent produkce firmy tvoří export.


Loučení s mahárádžou: Mittal koupil ostravské hutě za 175 milionů, vytáhl z nich 47 miliard

Lakšmí Mittal


„Významně se v loňském roce podařilo snížit emise tuhých znečišťujících látek. Naplno se totiž projevily investice do odprášení hlavních výrobních agregátů, které již byly plně v provozu,“ uvedla mluvčí. Podnik loni vypustil do ovzduší 148 tun prachu, což je jeho historické minimum. Oproti roku 2013, kdy podnik investice do ekologických opatření zahájil, mu klesly emise prachu téměř o 75 procent.

Letos chce společnost investovat zhruba 2,5 miliardy korun do několika desítek akcí. Většina z nich má za cíl zvyšovat přidanou hodnotu ocelových výrobků. Železárny letos plánují vyprodukovat 2,55 milionu tun oceli.

Místopředseda dozorčí rady TŽ Ján Moder ale upozornil, že ocelářský průmysl v Česku i celé Evropské unii může ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ohrozit zavedení cel do USA. Může se kvůli tomu zvýšit dovoz do Evropy. „Výše evropského exportu do USA, která byla v roce 2017 na úrovni 4,9 milionu tun, aktuálně poklesne a budou se hledat nová odbytiště pro nadbytečné výrobky,“ uvedl Moder.

V Třineckých železárnách pracuje zhruba 7000 lidí, včetně odloučených provozů v Ostravě, Bohumíně na Karvinsku, Starém Městě u Uherského Hradiště a Kladně. I s dceřinými firmami mají okolo 10 tisíc zaměstnanců. Jediným akcionářem je mateřská společnost Moravia Steel Tomáše Chrenka.

Dále čtěte:

Všichni řešili jen OKD. Co bude dál s Ostravskem?

Vlastník bývalých OKD bytů investuje ve Finsku. Nakoupil stovku domů

Komentář: Ostravské tandoori

Těžba uhlí v OKD bude klesat. Útlum zaplatí firma z rezerv