Zdravotní pojištění při změně studia - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak se platí zdravotní pojištění při změně či nedokončení studia

,
Jak se platí zdravotní pojištění při změně či nedokončení studia
Zdroj: Profimedia.cz

U studentů středních i vysokých škol je poměrně běžný přechod na jinou školu či nedokončení studia. Kdo a jak v těchto případech platí zdravotní pojištění? Záleží na tom, zda student ročník dokončil a pokračuje na jiné škole bez přerušení, nebo studium nedokončil.

Příklad z praxe
Syn ukončí první ročník střední školy a z objektivních důvodů už ve studiu zde nebude pokračovat. Od září by měl nastoupit do učňovského oboru na jiné střední odborné škole. Bude za něj po dobu těchto školních prázdnin nadále hradit zdravotní pojištění stát? ptá se Jarmila K.

Jestliže student řádně ukončí některý ročník střední školy, přestává být podle školského zákona č. 561/2004 Sb. žákem školy dne 30. června.


Zdravotní pojištění na studentské brigádě: rozhoduje další činnost studenta

 brigáda


Pro účely zdravotního pojištění se ale při posuzování, kdo je nezaopatřeným dítětem, za které je plátcem zdravotní pojištění stát, vychází ze zákona č. 117/1995 Sb. o sociálním zabezpečení .

Přechod na jinou školu bez přerušení

Podle uvedeného zákona je dítě nezaopatřeným z důvodu přípravy na budoucí povolání i v době od ukončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku za podmínky, že pokračuje v dalším studiu bezprostředně, to je bez jakéhokoliv přerušení.

Podmínkou pak není, aby šlo o studium na jedné a téže škole.


Neopomeňte:

Dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje, si pojištění platí samo. Povinnost rodičů to není

 Zdravotní pojištění


Nedokončené studium

Může však nastat jiná situace. Pokud by student na škole výuku ve školním roce nedokončil, například z důvodu vyloučení ze studia nebo předčasného zanechání studia, byl by posuzován jako nezaopatřené dítě pouze do dne ukončení studia.

„Jeho ukončení by musel nahlásit své zdravotní pojišťovně a zároveň by se musel přihlásit k některé z kategorií plátců zdravotního pojištění,“ vysvětluje mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Buď by se tedy „bývalý student“ musel stát zaměstnancem, případně pracovat na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, může také začít podnikat.


Prodloužili jste si studium?

Čtěte, jak platí pojištění studenti nad 26 let


Jestliže žádná z těchto situací nenastane, ani jiný důvod proč by za něj měl platit zdravotní pojištění stát, a jen by například čekal na začátek studia na jiné škole, musel by se přihlásit do kategorie osoba bez zdanitelných příjmů a platit si pojistné sám.

Po začátku školního roku by pak pojišťovně doložil své nové studium, a plátcem pojistného na zdravotní pojištění by za něj byl opět stát.

Kdo je nezaopatřené dítě po ukončení základní školy, za které platí pojištění stát
Ten, kdo se soustavně připravuje na budoucí povolání, případně nemůže studovat ani vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, úraz nebo z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu. Horní věkovou hranicí zde je 26 let.
Dítě do 18. roku věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Pramen: zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Čtěte také:

Kdy mají studenti nárok na vrácení daní

 Brigáda

Jak změnit zdravotní pojišťovnu

Jak pojistit dítě na školní rok, mimoškolní aktivity a prázdniny?

Práce z domova není pro každého

Ohodnoťte tento článek
Diskuze