Zdravotní pojištění na studentské brigádě - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Zdravotní pojištění na studentské brigádě: rozhoduje další činnost studenta

, vhz,
Zdravotní pojištění na studentské brigádě: rozhoduje další činnost studenta
Zdroj: Teichmann Libor, Mladá fronta

Studenti středních i vysokých škol si o prázdninách přivydělávají na brigádách. Ne vždy jim ale zdravotní pojištění kryje stát. Záleží na tom, zda ještě patří do kategorie nezaopatřené dítě. Čtěte, jaké podmínky k tomu musí studenti splnit.

Placení zdravotního pojištění se odvíjí od toho, co bude student dělat po ukončení brigády. Pokud bezprostředně pokračuje ve studiu, má statut nezaopatřeného dítěte.

To znamená, že má nárok na platbu pojistného státem i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky nebo střední či vysoké školy, a to bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný.

Když se ve studiu nepokračuje

„Ten, kdo po ukončení školy už nebude dál studovat, je krytý pouze do konce školního roku, to je do 30. června příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Oldřich Tichý.

V době školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia je považována osoba za nezaopatřené dítě, pouze když nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.


NAŠE RADA:

Kdy mají studenti a absolventi nárok na vrácení daní

 Brigáda


Pozor, výdělečná činnost a nárok na podporu na sebe ani nesmí navazovat tak, že trvají po celý kalendářní měsíc.

Pravidlo se týká jak úspěšných absolventů střední školy, tak těch neúspěšných, kdy student nevykonal v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky či její opakování.

Vysokoškolští absolventi, kteří už dál nestudují, mají statut nezaopatřeného dítěte po celý kalendářní měsíc, v němž řádně ukončili studium na vysoké škole, a dále následující jeden kalendářní měsíc, pokud nevykonávají po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Kdy si nemůžu přivydělávat během studia

„Výjimkou, kdy student nemůže být výdělečně činný, aby neztratil statut nezaopatřeného dítěte a nárok na platbu zdravotního pojištění státem, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních školách,“ upřesňuje mluvčí VZP.

V době takového studia nesmí mít ani nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Ostatní středoškolští studenti si mohou přivydělávat po libosti.


NÁŠ TIP:

Kontakty na všechny zdravotní pojišťovny


U studia na vysokých školách naopak žádné podobné omezení neplatí – statut nezaopatřeného dítěte má student vysoké školy v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu bez ohledu na formu studia a bez ohledu na to, zda je v době takového studia výdělečně činný.

Kdo je nezaopatřené dítě, za které platí pojištění stát
Ten, kdo se soustavně připravuje na budoucí povolání, případně nemůže studovat ani vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Horní věkovou hranicí zde je 26 let.
Dítě do 18. roku věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Pramen: zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění


Čtěte také:

Dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje, si musí pojištění platit samo

 Zdravotní pojištění

Co musíte udělat při změně zdravotní pojišťovny

Svatba vám přinese radost i řadu administrativních povinností

Jak pojistit dítě na školní rok, mimoškolní aktivity a prázdniny?


Ohodnoťte tento článek
Diskuze