Nárok na lázně po operaci či nemoci v roce 2022 - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Lázeňská péče má svá pravidla. Nástup si nemůžete sami vybírat

, Redakce, try,
Lázeňská péče má svá pravidla. Nástup si nemůžete sami vybírat
Zdroj: ČTK

Lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená ze zdravotního pojištění nemá formu zdravotní dovolené, proto u ní existují časová omezení a další limity. Může nastat i situace, kdy pacient kvůli požadovanému odkladu nástupu či špatně vyplněnému návrhu lékařem svůj nárok na bezplatné lázně ztratí.

Příběh z ordinace
„Existuje nějaké časové omezení, do kdy člověk musí nastoupit do lázní? Chtěla bych do lázní jet až v létě, ale to prý už na ně nebudu mít nárok?“ ptá se pacientka Věra K.

 

Na úvod je třeba upozornit, že lázeňská léčba je pojištěnci hrazena, jen jde-li o nezbytnou součást léčebného procesu a tehdy, kdy je indikovaná podle příslušných zákonných norem, definovaných zejména Indikačním seznamem – příloha č. 5, která je součástí zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Nejedná se o rekreaci, takže je sice možno přihlédnout k přání pojištěnce, že by nechtěl jet do lázní v zimním období nebo naopak, ale toto přání není pro vystavení návrhu určující.

Nárok na lázně 2022

Zajímá vás, zda máte nárok na lázně po operaci či prodělání onemocnění covid-19? O tom, kdo bude mít nárok na lázeňskou péči rozhoduje ošetřující lékař. Ten se mimo jiné řídí podle indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Jedná se o výčet skupin a diagnóz, ale také různých typů lázeňské péče, včetně délky pobytu. Od roku 2015 navíc platí vyhláška, která upřesňuje podmínky oborů lékařů, kteří mohou lázně pacientům předepisovat.

Kdo může předepsat lázeňskou péči?

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči musí pacientovi jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučit jeho ošetřující lékař. Návrh podává zdravotní pojišťovně buďto registrující praktický lékař, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh musí potvrdit revizní lékař zdravotní pojišťovny.
V předloženém návrhu revizní lékař posuzuje, jsou-li splněny podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění dané platnou legislativou, jsou-li uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace.
V odůvodněných případech může revizní lékař místo navrhované komplexní lázeňské péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské péče, u které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena zdravotní péče a pacient si hradí ubytování a stravování.

 

Myslete však na to, že pokud vám lékař lázně předepíše, neznamená to automaticky, že do nich pojedete na účet pojišťovny. Aby se jednalo o nárok na lázně zdarma, musí návrh nejprve schválit specializovaný revizní lékař pojišťovny, u které jste registrováni. Nejde tedy předem říct, zda budete mít například nárok na lázně po infarktu, anebo nárok na lázně po mozkové mrtvici či během probíhající artrózy. Vždy záleží na konkrétním případu.

Termín pro nástup do lázní

Časových omezení pro lázeňskou péči je víc. Prvním je v některých případech limit stanovený u dané indikace přímo v indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Týká se zejména lázeňské péče po chirurgických výkonech, kdy je podmínkou nastoupit lázeňskou léčbu do stanoveného počtu měsíců po úrazu nebo operaci.

Podobná podmínka ale existuje i u některých dalších indikací, kde lázeňská léčba nenásleduje po žádné operaci, transplantaci a jiných chirurgických výkonech – pacient například musí nastoupit lázeňskou léčbu do x měsíců od stanovení konkrétního onemocnění či od zahájení léčby daného onemocnění, nebo do x měsíců po ukončení hospitalizace, nebo do x měsíců po odeznění akutní fáze onemocnění apod.

Druhý časový limit pro nástup na lázeňskou léčbu, který se týká všech indikací, je dán platností návrhu a počítá se od doby vystavení návrhu. Jestliže se jedná o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči v I. pořadí naléhavosti (například o překlad z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení), musí pacient nastoupit lázeňskou léčbu do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. Návrh přitom musí potvrdit revizní lékař regionální pobočky VZP ČR podle sídla zdravotnického zařízení.


Přečtěte si:

Nahlížet do zdravotnické dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači


U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu, později ztrácí návrh platnost. U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

Další limit platí pro případný opakovaný pobyt, tedy  pro pacienty, kteří mají nárok na opakované lázně (je-li u dané indikace možný) – zde je vždy indikačním seznamem stanoveno, že pacient musí léčení nastoupit do určeného počtu měsíců od začátku základního pobytu, nebo naopak nejdříve x měsíců od začátku základního pobytu.

Všechny tato zákonné limity a intervaly musí doporučující a navrhující lékaři respektovat a návrhovou činnost tomu podřídit. Stejně tak to platí pro samotné pacienty. Pokud by vystavený návrh na nárok na lázně neodpovídal podmínkám stanoveným platnými právními normami včetně limitů a intervalů pro nástup na lázeňské léčení, nemohl by být následně schválen revizním lékařem, a tedy ani uhrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Více podrobných informací k lázeňské léčebně rehabilitační péči si můžete přečíst zde.

Co hradí pojišťovna a co pojištěnec?
Lázeňská léčebně rehabilitační péče je podle zákona hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař pojišťovny.
Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče. Lázeňský pobyt hradí zdravotní pojišťovna svému pojištěnci buď plně (komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče), nebo částečně (příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče).
V případě komplexní péče si pacient může sám platit nadstandard v ubytování, zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni. Dopravu do lázeňského zařízení a zpět hradí pouze v případě, že zdravotní stav pacienta podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby.
U příspěvkové péče zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení, ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám.

Jak často máte nárok na lázně?

Ptáte se, jak často mám nárok na lázně? Opět neexistuje univerzální odpověď. Jiná pravidla platí pro jedince, kteří mají nárok na lázně po operaci kyčelního kloubu, pacienty po hysterektomii či jedince s nádorovým onemocněním. Stejně jako délka pobytu, i to, jak často mohu do lázní zdarma, se odvíjí na základě jednotlivých případů. Podstatnou roli hraje v tomto případě opět indikační seznam pro lázeňskou péči.

Kdo má nárok na lázně?

Až už vás zajímá, zda máte nárok na lázně po operaci, infarktu či mozkové mrtvici, odpověď je ve všech případech stejná. O tom, kdo má nárok na lázně, totiž rozhoduje ošetřující lékař. Ten se zároveň musí řídit indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, což je výčet skupin a diagnóz, typů lázeňské péče i délky jednotlivých pobytů.

Kdo může předepsat lázeňskou péči?

Lázeňskou péči může pacientovi jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučit jeho ošetřující lékař. Návrh podává zdravotní pojišťovně buď registrující praktický lékař, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh musí potvrdit revizní lékař zdravotní pojišťovny, pacient tedy musí splnit podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejné zdravotní pojišťovny. V odůvodněných případech může revizní lékař místo navrhované komplexní lázeňské péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské péče, u které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena zdravotní péče a pacient si hradí ubytování a stravování.

Jak často mám nárok na lázně?

Trpíte některou z chronických nemocí anebo máte dlouhodobé problémy v důsledku operace? Pak se možná ptáte: jak často mohu do lázní? I v takovém případě ale platí, že o lázeňské léčbě rozhoduje lékař společně s indikačním seznamem pro lázeňskou péči. Pravidla jsou jiná pro ty, kteří mají nárok na lázně po infarktu, a jiná třeba pro jedince po operaci kyčelního kloubu.

Co hradí zdravotní pojišťovna?

Záleží, z jakého důvodu dotyčný lázně navštíví. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je podle zákona hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař pojišťovny. Ta může svému klientovi lázně hradit plně, anebo jen částečně. Pacient si rovněž může připlatit za nadstandardní ubytování, zatímco pojišťovna hradí náklady za léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni. Dopravu do lázeňského zařízení a zpět hradí pouze v případě, že zdravotní stav pacienta podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. U příspěvkové péče zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení, ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám.