Pojištění odpovědnosti: jaké vybrat? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Pojištění odpovědnosti: jaké druhy „pojistky na blbost“ existují?

, Barbora Košňarová,
Pojištění odpovědnosti: jaké druhy „pojistky na blbost“ existují?
Zdroj: shutterstock.com

Říká se, že v životě se může stát cokoliv. Vaše dítě někomu míčem rozbije okno, na vernisáži shodíte drahou porcelánovou vázu, nechtěně rozbijete pracovní notebook nebo se vám nešťastnou náhodou povede vytopit sousedy, kteří bydlí hned pod vámi. Abyste se nemuseli bát, že v takovém případě nebudete mít z čeho škodu zaplatit, existuje v dnešní době speciální pojištění odpovědnosti, které v případě škody chrání jednotlivce i celé rodiny.

Pojištění odpovědnosti, kterému se dnes už běžně říká pojistka na blbost, za vás hradí škody způsobené v běžném životě nebo při výkonu zaměstnání. V současné době ho již mají ve standardní nabídce prakticky všechny pojišťovny, ačkoli se jednotlivé produkty od sebe mohou značně lišit.

Pojištění odpovědnosti, kterému se dnes už běžně říká pojistka na blbost, za vás hradí škody způsobené v běžném životě nebo při výkonu zaměstnání. V současné době ho již mají ve standardní nabídce prakticky všechny pojišťovny, ačkoli se jednotlivé produkty od sebe mohou značně lišit. “Uvedená rizika můžete ošetřit jak připojištěním odpovědnosti, které je součástí vašeho pojištění odpovědnosti, ale rovněž se můžete i jako fyzická osoba pojistit na pojištění odpovědnosti v občanském životě (pojištění odpovědnosti občanů za škodu) nicméně  musíte si ověřit, jestli se vaše pojištění vztahuje i na věcí po právu užívaných (např. na základě nájemní smlouvy s pronajímatelem),” uvádí B. Čuchran z Centra pojištění bydlení portálu Pojistenilativ.cz

Při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu byste si měli ověřit, zda se náhodou nevztahuje pouze na škody způsobené samotným pojištěncem. Obvykle však bývá součástí pojištění celé domácnosti, případně ho můžete sjednat také jako doplňkové pojištění.

Pojištění odpovědnosti občana

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu vám pomůže v případě, že způsobíte určitou škodu a dotčená osoba se následně domáhá náhrady. Nevztahuje se pouze na škody, které způsobíte vlastní činností. Zahrnuje také újmy způsobené provozem domácnosti a majetku, ale také činností dalších členů rodiny včetně domácích mazlíčků.


Čtěte: Platby na zdravotní pojištění se v roce 2019 zvýší. Týká se to všech kategorií pojištěnců

 Zdravotní pojištění


V běžném životě může nastat bezpočet situací, kdy se vám takové pojištění bude hodit. Klasický příklad nastane třeba ve chvíli, kdy vaše dítě v obchodě rozbije drahou televizi, když na kole porazíte a zraníte chodce nebo když váš pes někoho pokouše. Patří sem však i škody způsobené lidmi, kterým pojištěný svěří opatrování domácnosti a její údržbu.

Co všechno vám pojišťovna uhradí?

 • Škody na životě či zdraví jiných osob
 • Škody vzniklé poškozením nebo zničením věci
 • Náhradu některých nákladů při soudním řízení

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pokud jako zaměstnanec neúmyslně způsobíte svému zaměstnavateli škodu, může po vás vymáhat náhradu až ve výši 4,5násobku vaší průměrné měsíční mzdy. Proto se vyplatí sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání. To v mnohých případech pokrývá nejen následky škody na majetku nebo újmy na zdraví, ale také právní zastoupení.

Zaměstnanec může svému zaměstnavateli způsobit vážné škody nedopatřením, nebo porušením svých pracovních povinností. V praxi se jedná například o administrativní chyby vedoucí k velkým finančním ztrátám podniku či poškození zboží, můžete ale také nabourat služební vozidlo nebo neúmyslně ublížit kolegovi.

Co všechno vám pojišťovna uhradí?

 • Škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání
 • Škody způsobené ublížením na zdraví
 • Škody na svěřených služebních věcech (mobil, notebook, tablet)
 • Škody při řízení automobilu či dalšího vozidla
 • Pojišťovna také zaručí krytí až do výše 4,5násobku průměrné měsíční mzdy

Takové pojištění se může hodit všem zaměstnancům, protože škodu může velmi snadno způsobit kdokoli z nás. Určitě ho ale ocení třeba řidiči dopravních prostředků, kteří ručí nejen za majetek, ale také za životy pasažérů. Dále je také vhodné pro zaměstnance, kterým jsou svěřeny velmi odpovědné práce, a lidem, kteří pracují s drahými přístroji. Svou odpovědnost navíc můžete pojistit i jako brigádník, voják, hasič či policista.

Pojištění odpovědnosti podnikatele

Tento druh pojištění kryje škody způsobené výkonem specifické profese. Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu si může uzavřít každý člověk, který podniká na základě živnostenského listu a hrozí mu při tom reálné riziko způsobení škody. Je vhodné pro všechny podnikatele vykonávající činnost s vysokou mírou zodpovědnosti za majetek, zdraví nebo životy dalších osob.

Existují přitom profese, pro které je toto pojištění dané zákonem. Legislativa tuto povinnost ukládá vybraným druhům povolání, u nichž hrozí riziko zavinění velmi vysokých a závažných škod. Jsou to:

 • Lékaři a veterináři
 • Advokáti
 • Notáři
 • Auditoři
 • Daňoví poradci
 • Soudní znalci
 • Architekti a další

Pojištění odpovědnosti pro OSVČ spousta podnikatelů považuje za zbytečné, může je však ušetřit velkých budoucích problémů. Kryje škody na zdraví, životě a majetku, ale také náklady právního zastoupení. Rozsah i cena pojištění odpovědnosti se může u jednotlivých pojišťoven lišit, vyplatí se proto na začátku provést srovnání a vybrat si to, které vám bude vyhovovat nejlépe.

Pojištění z vlastnictví nemovitosti

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z držby budovy, stavby nebo bytu se vztahuje na škody způsobené samotným vlastnictvím, nájmem nebo správou dané budovy, stavby nebo bytu. Dále zahrnuje povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky, s vlastnictvím budovy ve výstavbě nebo s prováděním stavební činnosti.


NÁŠ TIP: Pojistné desatero před cestou do zahraničí

 Cena pobytu na soukromém hektarovém ostrově je „pouze na vyžádání“

Cestovní pojištění k platební kartě: jaké jsou výhody a nevýhody?


Toto pojištění se sjednává buď samostatně, nebo spolu s pojištěním nemovitosti (které je v případě zatížení hypotékou povinné). Hradí újmu na zdraví, majetku i náklady nutné k právní ochraně pojištěného. Může se hodit třeba v těchto případech, kdy:

 • sníh, led nebo krytina spadne ze střechy a poškodí cizí automobil
 • soused uklouzne na vašem zamrzlém chodníku a zlomí si nohu
 • ze stromu na vašem pozemku upadne větev a poškodí sousedův majetek
 • z vaší nemovitosti se rozšíří požár na sousední domy

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je ze zákona povinen platit pojištění, ze kterého bude zaměstnanci případně uhrazena škoda na zdraví vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zákonné pojištění kryje nároky zaměstnanců ze škod, které vznikly při plnění pracovních úkolů, a to i během pracovní cesty.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Toto pojištění lidé většinou nesprávně nazývají povinné ručení. Jedná se však o smluvní pojištění odpovědnosti, které slouží k ochraně zdraví a majetku třetích osob, kterým byla provozem vozidla způsobena určitá škoda. Podle zákona č. 168/1999 Sb. musí být povinné ručení uzavřené pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci nebo je na této komunikaci pouze ponecháno.

Cena pojištění odpovědnosti

Výše pojistného u pojištění odpovědnosti se běžně pohybuje v rozmezí několika stovek až tisíc korun ročně. Za pojistku odpovědnosti z výkonu povolání většinou zaplatíte kolem 1 000 korun za rok. Cenu „pojistky na blbost“ určuje také výše spoluúčasti. Čím je spoluúčast vyšší, tím nižší bude vaše pojistka. Pojišťovny dnes nabízejí spoluúčast třeba jen 1 000 korun, zpravidla ale také 10, 20 nebo 30 procent.

Pojištěný si může vybrat limit pojistného plnění, které za něj pojišťovna vyplatí za škody vzniklé během jednoho kalendářního roku. Podle výše tohoto limitu a také podle případné spoluúčasti se následně stanoví i cena pojištění. Existuje několik limitů pojistného plnění, a to ve výši 1, 2, 5, 10 nebo 20 milionů korun.

Výjimky z pojištění

V každé pojistné smlouvě jsou uvedeny výjimky, které se na pojistné krytí nevztahují. Liší se samozřejmě v závislosti na podmínkách jednotlivých pojišťoven, které by si měl každý pojistník pečlivě prostudovat. Obecně ale většinou zahrnují tyto situace:

 • Úmyslné zavinění
 • Škody způsobené v rámci rodiny (příbuzní, vlastní děti)
 • Územní platnost – pojištění je omezeno na Českou republiku
 • Škody vzniklé pod vlivem alkoholu nebo jiných drog
 • Některé pojišťovny vylučují také škody vzniklé z hrubé nedbalosti

Čtěte také:

Máte doma cennosti? Máte chalupu? Nepodceňujte pojištění nemovitosti proti vloupání

Jak se správně pojistit na hory? Chraňte nejen svoje zdraví, ale i finance

Podnikatelé pozor: v roce 2019 vás čekají změny v placení pojistného

Jak změnit zdravotní pojišťovnu?